Про результати державного фінансового аудиту  бюджету та затвердження Плану заходів щодо  усунення  виявлених під час  аудиту  порушень та недоліків

11.04.2024 62

Про результати державного фінансового  аудиту  бюджету та затвердження Плану  заходів щодо  усунення  виявлених під  час  аудиту  порушень та недоліків

 

                                                               У К Р А Ї Н А

                                                Коростенська міська рада Житомирської області

                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від   20.03.2024 р.  № 181

 

Про результати державного фінансового

аудиту  бюджету та затвердження Плану

заходів щодо  усунення  виявлених під

час  аудиту  порушень та недоліків

 

Керуючись статтями 11, 28, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», указом Президента України від        24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 698 «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів», враховуючи лист Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 06.03.2024 № 260611-13/718-2024 «Про направлення звіту державного фінансового аудиту та проекту управлінського рішення», з метою забезпечення організації виконання бюджету міської територіальної громади, наповнення його доходної частини, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, виконавчий комітет Коростенської міської  ради

РІШАЄ:

 

  1. Інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Бардовської Л.В. про результати державного фінансового аудиту бюджету Коростенської міської територіальної громади за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року взяти до уваги.
  2. Базуючись на результатах проведених досліджень в ході аудиту територіальної громади, структурних підрозділів міської ради, установ і організацій, які є учасниками бюджетного процесу та причетні до виконання бюджету територіальної громади, затвердити План заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків (Додаток).
  3. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади: виконавчому комітету міської ради (Синицький О.П.), фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Бардовська Л.В.), управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради (Єсін І.В.), управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради (Мартинюк В.М.), управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради (Каменчук І.О.), управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Стужук В.М.), відділу освіти виконавчого комітету міської ради (Краснокутська А.В.), відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради (Козаченко О.О.), відділу охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради (Заєць М.А.), відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради (Бошакову О.Г.) (далі – головні розпорядники коштів міської територіальної громади) та рекомендувати Коростенському управлінню Державної казначейської служби України Житомирської області (Орищенко П.П.), ГУ ДПС у Житомирській області (М’ясковський О.С.) та відділу № 3 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (Тарасенко В.Л.) забезпечити у межах своїх повноважень неухильне виконання затвердженого Плану заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень.
  4. Першому заступнику міського голови Вигівському В.В., заступникам міського голови Ясинецькому О.А., Корнійчуку В.О., Синицькому О.П., Чижевській Н.М. забезпечити контроль за виконанням пункту 3 цього рішення згідно затвердженого розподілу функціональних обов’язків.
  5. Головним розпорядникам коштів, керівникам комунальних підприємств та установ щоквартально (до 10 числа останнього місяця кварталу) подавати інформацію фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Бардовська Л.В.) для узагальнення.
  6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Бардовська Л.В.) забезпечити щоквартально (до 20 числа останнього місяця кварталу) подання узагальненої інформації до Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Вигівського В.В., заступників міського голови Ясинецького О.А., Корнійчука В.О., Синицького О.П., Чижевську Н.М.

 

 

 

Міський голова                                                             Володимир МОСКАЛЕНКО

 

                       Заступник міського голови

                          Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

                           Заступник міського голови

                             Олександр СИНИЦЬКИЙ

             Начальник фінансового управління

                                                                                                Людмила БАРДОВСЬКА

                                                                                                                                         Начальник юридичного відділу                                 Тетяна КАМІНСЬКА

 

           Додаток

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету

                                                                                                       Коростенської міської ради

                                                                                                                                                                     від  20.03.2024р.  № 181

 

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків

 

№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання
1. Вжити заходів щодо максимального залучення до бюджету міської територіальної громади податків та зборів, не допускаючи утворення недоїмки та заборгованості до бюджету громади;

Забезпечити:

виконання планових показників доходів, затверджених рішенням міської ради;

проведення щомісячного аналізу виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради,

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради,

Управління економіки виконавчого комітету міської ради,

ГУ ДПС у Житомирській області (за згодою)

 

Постійно
2. При формуванні показників дохідної та видаткової частин бюджету міської територіальної громади дотримуватись вимог Бюджетного кодексу України, здійснювати в установленому порядку організацію та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координувати в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади Головні розпорядники коштів,

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

Постійно
3. Забезпечити усунення порушень та недоліків вимог земельного та водного законодавства.

Неухильно дотримуватись вимог земельного законодавства при розпорядженні землями, в тому числі під водними об’єктами, та недопущення порушень у майбутньому

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради,

відділ № 3 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (за згодою)

 

Постійно
№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання
4. Провести інвентаризацію земельних ділянок, в тому числі під водними об’єктами, забезпечивши внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному реєстрі речових прав Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради,

відділ № 3 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (за згодою)

Постійно
5. Забезпечити ефективне використання об’єктів нерухомого комунального майна та землі;

посилити проведення претензійно-позовної роботи з орендарями землі;

залучити податкові органи до взаємодії та співпраці

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради, юридичний відділ виконавчого комітету міської ради,

ГУ ДПС у Житомирській області (за згодою)

Постійно
6. Забезпечити належний внутрішній контроль за видатками при проведенні ремонтно-будівельних робіт та здійснення розрахунків на них Головні розпорядники коштів Постійно
7. З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів на утримання закладів загальної середньої освіти, розглянути питання щодо проведення оптимізації малочисельних навчальних закладів, у тому числі шляхом впровадження заходів щодо належної наповнюваності класів, уникнення витрат на утримання понаднормових штатних одиниць педпрацівників Відділ освіти виконавчого комітету міської ради До усунення порушень
8. З метою недопущення порушень та недоліків при проведенні процедур закупівель розробити заходи дієвого контролю за даним напрямком Головні розпорядники коштів Постійно
9. Керівникам структурних підрозділів розробити комплекс заходів (які становлять систему внутрішнього контролю) для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої

 

 

Головні розпорядники коштів Постійно
№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання
  мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Затвердити план (графік) внутрішнього контролю роботи установ та комунальних підприємств на відповідний період з метою забезпечення систематичного контролю за господарськими операціями та процесами, аналізувати  інформацію щодо використання бюджетних коштів

   
10. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилити роз’яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

Усунути порушення і недоліки, виявлені в ході контрольних заходів проведених органами державного фінансового контролю

Головні розпорядники коштів Постійно

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                       Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія