Про створення комісії щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг

30.11.2021 849

Про створення комісії щодо  звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг

        У К Р А Ї Н А

           Коростенська міська рада Житомирської області

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

          Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15.12.2021р. _____

Про створення комісії щодо

звільнення громадян від плати

за надання соціальних послуг

З метою впорядкування розгляду питань звільнення громадян окремих соціальних категорій від плати за надання соціальних послуг, взявши до уваги звернення директора  комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади»  про створення комісії щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг, відповідно  п.7 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», п.21 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання соціальних послуг)», керуючись  пп.1,3 ч. а, пп.2,14 ч. б ст.34, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

 

  1. Створити комісію по вирішенню питань щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг та затвердити її склад (додаток 1.)
  2. Затвердити Положення про комісію щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг ( додаток 2).

 

 

Міський  голова                                                                                                                             Володимир МОСКАЛЕНКО

 

                                                                                                                             Керуючий справами виконкому

         Андрій ОХРІМЧУК

Начальник УПСЗН

Ігор ЄСІН

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради

від  15.12.2021р.  № __

 

СКЛАД

комісії щодо звільнення громадян від плати

за надання соціальних послуг

 

Андрій Валерійович Охрімчук – керуючий справами  виконавчого комітету голова комісії;

 

Ігор Володимирович Єсін – начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради – заступник голови комісії;

 

Віра Іванівна Зінов’єва – завідувач відділенням соціальної допомоги вдома КУ «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади» -секретар комісії.

 

члени комісії:

 

Тетяна Анатоліївна Камінська – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради;

 

Олена Павлівна Литвинчук начальник відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради;

 

Валентина Володимирівна Лазаренко голова комісії  з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології(за згодою);

 

Микола Анатолійович Заєць – начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради;

 

Ігор Якович Шишук – директор КУ «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади.»

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                  Андрій ОХРІМЧУК

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради

від 15.12.2021р.  №__

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо звільнення громадян від плати за надання

соціальних послуг

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою вирішення питань звільнення від плати за надання соціальних послуг громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що мають рідних ,які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, якщо такі рідні перебувають в складних життєвих обставинах та належать до людей похилого віку, осіб з інвалідність в установленому законом порядку, малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, психічні та поведінкові розлади, залежні від вживання психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, проживають за межами Коростенської міської територіальної громади.

1.2. Головними завданнями Комісії є розгляд письмових заяв громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах та прийняття рішення про звільнення таких осіб від плати за надання соціальних послуг в КУ Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади (далі – терцентр).

1.3. Комісія розглядає питання звільнення від плати за надання  соціальних послуг, які передбачені Законом України «Про соціальні послуги».

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних     послуг», а також цим Положенням.

1.5. Внесення будь-яких доповнень та змін до цього Положення чи припинення діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

  1. Організація роботи Комісії

2.1. До складу Комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії.

2.2.Організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби.

2.3. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

2.4. Засідання Комісії веде її голова або заступник. На засіданні по кожному зверненню доповідає секретар. На нього покладається обов’язок підготовки матеріалів для розгляду Комісією, оформлення протоколу засідання з викладанням прийнятого рішення по кожному зверненню.

2.5. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, яке є обов’язковим для виконання.

2.6.Рішення приймається відкритим голосуванням, більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.7.Рішення Комісії оформлюється протоколом, підписується головою або заступником голови, секретарем та членами комісії.

2.8. Комісія опрацьовує документи та виносить рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг або відмову.

 

  1. Повноваження Комісії

3.1. Для вирішення питання щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг, заявник подає наступні документи,що підтверджують причину необхідності звільнення від оплати:

-письмова заява на ім’я голови Комісії про звільнення від плати за соціальні послуги;

-письмова заява на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради;

-копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті );

-копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

-медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

-копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

-карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг або акт оцінки потреб особи у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи(у разі потреби);

-довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

-інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність (відсутність) обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також наявність (відсутність) укладеного договору довічного утримання(догляду);

-інформація про доходи всіх членів сім’ї;

-інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в громадянина/його сімї(довідка від лікаря про стан здоров’я особи та/або членів сім’ ї, довідка від лікаря, про наявність психічних та поведінкових розладів членів сім’ї, у тому числі пов’язані з вживанням психоактивних речовин, документи, які підтверджують втрату соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі,тощо)

3.2. Комісія розглядає письмову заяву особи щодо звільнення від оплати за надання соціальних послуг та підстави, які спонукали особу звернутися з  заявою про звільнення від плати за надання соціальних послуг.

3.3. Комісія вивчає обставини, які стали причиною звернення особи щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг.

3.4. Комісія, при  розгляді звернення враховує всі обставини, що склалися в сім’ї:  матеріальні умови, склад  і вік членів сім’ї, доходи, розмір платежів за комунальні послуги, стан здоров’я та інші умови проживання, що впливають на соціальну незахищеність громадянина.

3.5. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для    її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій  всіх форм власності для вирішення питання щодо звільнення від оплати за надання соціальних послуг.

3.6. Комісія, у разі потреби, може залучати до розгляду питань фахівців інших органів, служб, благодійних та громадських організацій.

3.7.Рішення комісії оформляється протоколом засідання,який підписується усіма присутніми членами комісії. Протокол засідання комісії зберігається в  терцентрі.

Заява громадянина та інші документи ,які розглядались комісією,залучаються до особової справи заявника.

3.8.Рішення Комісії є підставою для видання надавачем послуг наказу про звільнення від плати.

3.9. У випадку прийняття рішення комісією про звільнення особи від плати за надання соціальних послуг, надання послуг здійснюється  за рахунок коштів передбачених в кошторисі   терцентру.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                       Андрій ОХРІМЧУК                

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія