Про створення Молодіжної ради при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, затвердження її складу та Положення про неї

24.04.2024 29

Про створення Молодіжної ради при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, затвердження її складу та Положення про неї

 

 У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  17.11.2021р.  №_823_   

 

Про створення Молодіжної ради

при виконавчому комітеті Коростенської міської ради,

затвердження її складу та Положення про неї

 

З метою забезпечення реалізації у Коростенській міській територіальній громаді державної політики у молодіжній сфері, зокрема сприяння участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики, розглянувши протокол засідання установчих зборів від 05.11.2021р., відповідно до ст. 6 Закону України ,,Про основні засади молодіжної політики”, Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198, в рамках реалізації Програми „Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. № 187, керуючись ст. 32, 40 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

РІШАЄ:

 

 1. Створити Молодіжну раду при виконавчому комітеті Коростенської міської ради.
 2. Затвердити склад Молодіжної ради при виконавчому комітеті Коростенської міської ради (Додаток 1).
 3. Затвердити Положення про Молодіжну раду при виконавчому комітеті Коростенської міської ради (Додаток 2).

 

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО

 

Заступник міського голови

Олександр СИНИЦЬКИЙ

Керуючий справами

                                                                                                                                                              Андрій ОХРІМЧУК

                                                                                                                        Начальник відділу молоді та спорту

                                                                                                                                                                     Олена ЧЕРНИХ

Начальник юридичного відділу

                                                                                                                                                            Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                             Коростенської міської ради

                                                                                             від  17.11.2021р. № 823

 

 

Склад Молодіжної ради

при виконавчому комітеті Коростенської міської ради.

 

 

Степанюк-Головач

Марія Олександрівна

голова Молодіжної ради,

член ГО „БК „Коростень”;

 

Ревчук

Станіслав Іванович

заступник голови Молодіжної ради, член ГО „Відродження та захист Полісся”;
Охрімчук

Ігор Юрійович

секретар Молодіжної ради,

член ГО „Коростенська футбольна школа”;

 

Члени Молодіжної ради:

 

Бондарчук

Роман Володимирович

голова правління ГО „Власний вимір”;
Вишневський

Денис Олександрович

голова ГО „Кора Хаб”;
Волківська

Діана Анатоліївна

жителька міста Коростеня;
Гамулінська

Вікторія Василівна

член ГО „Коростенська федерація волейболу”;
Кутерженко

Олександр Володимирович

голова ГО „Сейкен”;
Семененко

Аліна Олександрівна

жителька міста Коростеня;
Хоменко

Світлана Сергіївна

жителька с. Васьковичі.

 

 

Керуючий справами                                                               Андрій ОХРІМЧУК

 

 

                                                                                             Додаток 2

                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                             Коростенської міської ради

                                                                                             від  17.11.2021р. № 823

 

 

 

Положення

про Молодіжну раду

при виконавчому комітеті Коростенської міської ради.

 

 1. Молодіжна рада при виконавчому комітеті Коростенської міської ради (далі – Молодіжна рада) є молодіжним консультативно-дорадчим органом.

 

 1. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями виконавчого комітету Коростенської міської ради, переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

 

 1. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

 

 1. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

 

 1. Основними завданнями Молодіжної ради є:

5.1. Сприяння:

 • участі молоді у процесі розроблення, прийняття рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;
 • залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Коростенської міської територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні міських програм у молодіжній сфері;
 • консолідації молодіжного руху на території Коростенської міської територіальної громади.

5.2. Сприяння узгодженості дій виконавчого комітету Коростенської міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах суспільного життя.

5.3. Вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі.

5.4. Подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері.

5.5. Залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

 

 1. Молодіжна рада, відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Подає виконавчому комітету Коростенської міської ради для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного та культурного життя Коростенської міської територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень, які впливають на життя молоді.

6.2. Проводить оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6.3. За потреби бере участь у розробленні проєктів рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6.4. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні.

6.5. Сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм.

6.6. Розробляє та впроваджує механізми взаємодії виконавчого комітету Коростенської міської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

6.7. Сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що діють у молодіжній сфері на території Коростенської міської територіальної громади, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд виконавчому комітету Коростенської міської ради.

6.8. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради.

6.9. Подає виконавчому комітету Коростенської міської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6.10. Подає виконавчому комітету Коростенської міської ради інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у Коростенській міській територіальній громаді.

6.11. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради.

 1. Молодіжна рада має право:

7.1. Отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

7.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

7.3. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.

7.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо).

7.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради.

7.6. Вносити пропозиції виконавчому комітету Коростенської міської ради щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у процес вирішення питань місцевого значення у молодіжній  сфері.

Члени Молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет Коростенської міської ради, а також можуть бути запрошені до участі в засіданнях виконавчого комітету Коростенської міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, утворених виконавчим комітетом Коростенської міської ради, з розгляду питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.

 

 1. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є представниками:
 • громадських об’єднань та відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність на території Коростенської міської територіальної громади (за згодою);
 • закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);
 • жителі Коростенської міської територіальної громади, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про Молодіжну раду при виконавчому комітеті Коростенської міської ради (за згодою), у разі якщо особа не є членом громадської організації, учнем/студентом закладу освіти, організації, яка вже делегувала відповідну кандидатуру. Порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, утвореною розпорядженням міського голови (далі – ініціативна група).

 

 1. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

 

 1. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та становить не більше 10 осіб.

До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявили бажання увійти до складу Молодіжної ради.

Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки.

 

 1. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи Молодіжної ради визначаються цим Положенням, погоджується з виконавчим комітетом Коростенської міської ради і затверджується на установчих зборах Молодіжної ради.

 

 1. Для формування складу Молодіжної ради виконавчий комітет Коростенської міської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки.

Персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет Коростенської міської ради оприлюднює на офіційному сайті м. Коростеня або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному сайті м. Коростеня або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з виконавчим комітетом Коростенської міської ради повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої освіти.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами організації, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;
 • біографічна довідка (резюме) делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи;
 • інформація про отримання володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • мотиваційний лист;
 • та інші документи, які можуть додатково охарактеризувати кандидата (за бажанням).

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, щодо даного Положення, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих за вимогами даного Положення;
 • не усунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк визначений даним Положенням;
 • невідповідність вимогам, установленим пунктом 8 даного Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання до голови ініціативної групи офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу інституту громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої освіти, або за підписом особи, вказаної в абзаці 3 п.8.

Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному сайті м.Коростеня.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, а також обирається новий склад Молодіжної ради, який затверджується більшістю голосів від загального складу ініціативної групи.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому комітету Коростенської міської ради.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному сайті м. Коростеня або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

 1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради, на підставі протоколу установчих зборів, затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його на офіційному сайті м. Коростеня або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

 1. Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:
 • систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої освіти за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжній раді;
 • неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Молодіжної ради відповідної заяви;
 • обрання члена Молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Молодіжної ради;
 • рішенням Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків;
 • смерті члена Молодіжної ради;
 • досягнення членом Молодіжної ради 36-річного віку.

У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжної ради.

Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються протоколом на підставі засідання Молодіжної ради. Виконавчий комітет Коростенської міської ради оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному власному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Члени Молодіжної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

 

 1. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:
 • коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом року;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • ліквідації виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради оформляється відповідним рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради.

У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим – третім даного пункту, утворюється протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 12 даного Положення ініціативна групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Молодіжної ради.

 

 1. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування, більшістю голосів від її затвердженого кількісного складу.

Голова Молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом відкритого голосування, більшістю голосів від її затвердженого кількісного складу.

Повноваження голови Молодіжної ради припиняються за рішенням Молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Молодіжною радою, а також у випадках, передбачених даним Положенням.

У разі припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

Будь-яке рішення ради приймається більшістю голосів від її кількісного складу.

16.1. Голова Молодіжної ради:

 • організовує діяльність Молодіжної ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Молодіжної ради;
 • представляє Молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

 1. Секретар Молодіжної ради:
 • організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що вносяться на розгляд Молодіжної ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді;
 • забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою Молодіжної ради;
 • вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів;
 • інформує виконавчий комітет Коростенської міської ради про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання;
 • веде протоколи засідань Молодіжної ради;
 • забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної ради.

 

 1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, міського голови міста Коростеня або двох третин загального складу членів Молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному сайті м.Коростеня або в інший прийнятний спосіб.

Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його відсутності заступник голови Молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

 

 1. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

 

 1. Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

 

 1. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний термін оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер.

 

 1. На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету Коростенської міської ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному сайті  м. Коростеня або в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному сайті м. Коростеня в рубриці „Молодіжна рада” або в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради.

 

 

      Керуючий справами                                                               Андрій ОХРІМЧУК

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія