Про систему спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

15.11.2021 163

Про систему спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

      У К Р А Ї Н А

        Коростенська міська рада Житомирської області

      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  01.12. 2021р.  №_   _
Про   систему   спостереження  та
лабораторного контролю   ланки
Коростенської міської територіальної
громади   територіальної    підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту Житомирської області

Відповідно до статті 35 Кодексу цивільного захисту України, пункту 1 розділу ІІ Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.11.2019 року № 986, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 27.10.2021року № 604 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 20.04.2021 року №262», з метою виявлення та оцінки радіаційної та хімічної обстановки, організації та здійснення дозиметричного та хімічного контролю на території ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, керуючись пп. 6 п. б ч 1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
 РІШАЄ:

 

 1. Затвердити Положення про систему спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (ССЛК) ( додається ).
 2. Завідуючій Коростенським міжрайонним відділом ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тимошенко С.В., начальнику відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради Бошакову О.Г. в місячний термін з дня прийняття цього рішення відпрацювати необхідні документи системи спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07 жовтня 2015 року № 419 «Про удосконалення мережі спостереження та лабораторного контролю в місті Коростені».

 

 

Міський  голова                                                                                                                                 Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Перший заступник міського голови

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

Начальник відділу з питань

 цивільного захисту

Олег БОШАКОВ

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (ССЛК)

 

 

І. Загальні положення

 1. Положення про систему спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі Система) розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 “Про єдину державну систему цивільного захисну”, від 09 жовтня 2013 року № 787 “Про затвердження Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту”, наказу МВС України від 27 листопада 2019 року № 986 “Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року №83/34366, та Регламенту взаємодії Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, Коростенського міжрайонного відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, Коростенського міськрайонного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області та виконавчого комітету Коростенської міської ради під час виконання спільних заходів з ліквідації надзвичайних подій (ситуацій), пов’язаних із випадками виявлення, застосування небезпечних хімічних речовин (протокол № 2 від 10.04.2019 року засідання обласної комісії ТЕБ і НС).
 2.   Система створюється з метою:

– своєчасного виявлення причин, що сприяють у виникненні надзвичайних  ситуацій (небезпечних подій) природного та техногенного характеру;

завчасного визначення масштабів і характеру можливого розвитку надзвичайних ситуацій (небезпечних подій);

– контролю за станом, природних і техногенних потенційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій);

– вироблення рекомендацій для прийняття необхідних заходів щодо попередження, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) природного і техногенного характеру, пом’якшення їх соціально – економічних наслідків.

Система е складовою частиною ланки Коростенської міської територіальної  громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області.

Координацію діяльності та організаційно-методичне керівництво підприємств, організацій та установ (далі – підприємство), що входять до складу Системи, в усіх режимах функціонування ТП ЄДС ЦЗ здійснює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Підготовка кадрів (спеціалістів) установ, що входять до Системи, здійснюється під час проходження курсів підвищення кваліфікації, підготовки, навчання та тренування особового складу в спеціалізованих навчальних закладах, Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. Набуття практичних навичок здійснюється під час проведення комплексних навчань та перевірок з цивільного захисту, спеціальних навчань та об’єктових тренувань.

 

 1. Склад Системи

До складу системи спостереження та лабораторного контролю ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, у межах законодавчо визначених повноважень, у мирний час та в особливий період, входять:

Коростенське районне управління ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області;

Коростенське  управління ГУ Держпродсгіоживслужби в Житомирській області;

Коростенський міжрайонний відділ ДУ”Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України”;

підприємства, установи та організації, на базі яких створені диспетчерські служби та пости радіаційного та хімічного спостереження;

виробничі лабораторії хімічно небезпечних об’єктів, підприємств харчової промисловості, водопровідно-каналізаційного господарства та інших підприємств, установ, організацій.

III. Основні завдання Системи

 1. Основними завданнями Системи є:

– збір, обробка та аналіз інформації про потенційні джерела виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) природною і техногенного характеру, а також оперативної інформації про виникнення, і розвиток надзвичайних ситуацій (небезпечних подій);

– прогнозування виникнення можливих надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) природного і техногенного характеру та їх наслідків на основі оперативної і прогностичної інформації про стан навколишнього природного середовища, у тому числі небезпечних гідрометеорологічних явищ, а також про забруднення різних середовищ Існування та об’єктів на відповідній території;

– виявлення комплексу показників, що характеризують стан джерел техногенної небезпеки і природних явищ. Розробка сценаріїв розвитку надзвичайних  ситуацій;

– розробка та оцінка ефективності заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також пом’якшення їх наслідків;

– створення і вдосконалення банку даних за потенційними джерелами надзвичайних ситуацій ;

– лабораторний контроль, що проводиться з метою виявлення та індикації радіоактивного, хімічного, біологічного (бактеріологічного) зараження (забруднення) об’єктів навколишнього середовища, продовольства, питної води, харчової та фуражної сировини.

При забрудненні небезпечними хімічними речовинами:

– виявлення факту наявності в навколишньому природному середовищі небезпечних хімічних речовин;

– визначення типу та концентрації небезпечних хімічних речовин у навколишньому природному середовищі;

– оцінка небезпеки хімічного забруднення для людей, тварин та навколишнього природного середовища;

– проведення лабораторного контролю повітря, ґрунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності до подальшого споживання та використання.

При радіоактивному забрудненні:

–  контроль гамма-фону у визначених місцях (зонах відповідальності);

–  визначення рівня радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища: води, сировини та харчових продуктів, продуктів тваринництва та рослинництва;

– оцінка впливу радіоактивного забруднення на людей, тварин та навколишнє природне середовище з метою обґрунтування заходів протирадіаційного захисту;

– проведення лабораторного контролю повітря, ґрунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності для подальшого споживання та використання.

1 При бактеріальному (біологічному ) зараженні:

– встановлення випадків зараження бактеріальними засобами (неспецифічна  індикація);

–   специфічна індикація (встановлення виду збудника) в навколишньому середовищі та в організмі людей і тварин (бактерій, рикетсій, вірусів, грибків та і океанів);

–  встановлення виду збудника захворювань рослин (бактерій, вірусів, грибків);

–  проведення лабораторного контролю, експертизи харчових продуктів, харчової сировини, фуражу і води, видача висновків про придатність їх для використання та вживання.

 1. Розрахунково-аналітична група здійснює:

– прогнозування можливої радіаційної і хімічної обстановки ігри аваріях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;

– визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;

– отримання даних про метеорологічну обстановку від обласного центру з гідрометеорології;

– збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку від постів радіаційного і хімічного спостереження та диспетчерських служб, оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій щодо захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації (небезпечної події), пов’язаної з викидом у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

– ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки;

– підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.

 1. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради здійснює:

– організацію радіаційного і хімічного захисту населення і територій;

– забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

– організацію і здійснення оповіщення керівного складу ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій відповідного рівня.

 

 1. Коростенське районе управління ГУДСНС України у Житомирській області та його структурні підрозділи здійснюють комплекс заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (небезпечної події), які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування житія та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зон надзвичайної ситуації (небезпечної події).
 2. Коростенське управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області  та його структурні підрозділи у межах законодавчо визначених повноважень здійснюють:

– надання методично-консультативної допомоги, зокрема щодо заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я людей та обмеження використання приміщень, будівель, об’єктів зовнішнього середовища;

– організацію проведення лабораторних досліджень концентрації певних, відомих речовин в атмосферному повітрі, об’єктах зовнішнього середовища, зокрема: харчових продуктах, питній воді, воді поверхневих водойм, ґрунті тощо;

– надання пропозицій щодо необхідних обмежувальних заходів стосовно евакуації населення, обмеження використання приміщень, будівель, об’єктів зовнішнього середовища, необхідності залучення додаткових сил і засобів, потрібних для визначення потенційних загроз, ідентифікації невідомих хімічних речовин, визначення меж вогнища ураження тощо;

– участь в оцінці ситуації після проведених дезактиваційних заходів та можливості використання об’єктів, будівель, приміщень.

 1. Коростенський міжрайонний відділ ГУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України”:

– мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, токсиколого – гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші, дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалів та довкіллі, в т. ч. діагностичні;

–  проведення державного обліку інфекційних захворювань та отруєнь;

– розслідування випадків отруєння з метою встановлення причин їх виникнення, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації;

– оцінку результатів лабораторних досліджень, підготовку рекомендаційних матеріалів;

– проводить лабораторні дослідження проб певних шкідливих речовин в атмосферному повітрі (пил, оксид вуглецю (СО), вуглекислий газ (СО2), діоксид азота (NО2), діоксид сірки (SO2), аміак (NН3), хлор (СL), формальдегід (СH2O), кислоти, луги, ртуть (Hg)).

 1. Метеостанція м. Коростеня Житомирського обласного центру з гідрометеорології у межах законодавчо визначених повноважень забезпечують цілодобове спостереження за гідрометеорологічною обстановкою, доведення прогнозів погоди, штормові попередження на період ускладнення гідрометеорологічної ситуації, спостереження за потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання.
 2. Підприємства, установи та організації, на базі яких створені диспетчерські служби та пости радіаційного та хімічного спостереження здійснюють:

– періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань;

– надання інформації про радіаційну та хімічну обстановку до  розрахунково – аналітичної групи.

 1. Об’єктові лабораторії забезпечують здійснення спостереження та лабораторного контролю, згідно зі специфікою діяльності, за зараженістю (забрудненням) радіоактивними, небезпечними речовинами на підвідомчих територіях, зокрема продуктів харчування, сировини, питної води, джерел водопостачання, повітря, фуражу, рослин та інших предметів.

 

 1. Організація спостережень та лабораторного контролю
 2. Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасного надання органам управління ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області інформації про забруднення навколишнього середовища радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами для прийняття рішень щодо реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), пов’язані з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин.

Радіаційне та хімічне спостереження здійснюють:

– диспетчерські служби (далі – ДС) – на всіх об’єктах підвищеної небезпеки, які виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають радіоактивні та небезпечні хімічні речовини, та включені до Системи;

– ІІРХС, що створені суб’єктами господарювання на підприємствах відповідно до Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787, та включені до Системи.

 1. Залежно від режимів функціонування ТП ЄДС ЦЗ радіаційне і хімічне спостереження здійснюється:

– у режимі повсякденного функціонування – диспетчерськими службами в межах зони відповідальності радіаційного контролю за допомогою стаціонарних приладів щодо перевищення природного радіаційного фону та шляхом візуального контролю щодо появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на фунті, рослинах,, поверхнях будівель). Спостереження здійснюється 4 рази на добу: о 05:00, 11:00, 17:00, 23:00;

– у режимі підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану – шляхом посилення спостереження із залученням диспетчерських служб та ІІРХС, вимірювання в межах зони відповідальності потужності експозиційної (еквівалентної) дози, визначення типу і концентрації НХР та відбору проб ґрунту води для проведення лабораторних досліджень. Спостереження здійснюється в строки, визначені органами управління ТП ЄДС ЦЗ залежно від обстановки;

– у режимі функціонування ТП ЄДС ЦЗ в особливий період  із залученням диспетчерських служб та ІІРХС згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

 1. Радіаційне та хімічне спостереження має включати:

– найбільш максимальне охоплення території, де проживає населення;

оперативний збір, узагальнення та опрацювання інформації про радіаційну та хімічну обстановку у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

– кваліфікований аналіз н оцінку радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень щодо здійснення заходів захисту населення.

 

 1. Здійснення спостережень диспетчерськими службами
 2. Радіаційне та хімічне спостереження на об’єкті, який мас диспетчерську службу з режимом цілодобового чергування, здійснюється відповідно до пункту 2 розділу IV цього Положення.

З метою здійснення радіаційного та хімічного спостереження на об’єкті складається схеми території у межах зони відповідальності з визначенням контрольних місць для спостереження.

Безпосередньо заходи щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності здійснює черговий диспетчер об’єкта.

Під час приймання-передавання зміни черговий диспетчер об’єкта повинен ознайомитися з обстановкою в зоні відповідальності, записами в журналі радіаційного та хімічного спостереження, візуально оглянути цілісність приладів радіаційної і хімічної розвідки та перевірити їх роботу. На кожен прилад мас бути інструкція з використання, технічний паспорт та свідоцтво про метрологічну повірю.

 1. У разі встановлення потужності експозиційної (еквівалентної) дози 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) і вище, появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий диспетчер об’єкта негайно інформує телефоном керівництво підприємства, оперативного чергового Коростенського районного управління ГУ ДСНС України у Житомирській області.

Після інформування диспетчер за допомогою приладів радіаційної і хімічної розвідки та шляхом відбору проб уточнює потужність експозиційної (еквівалентної) дози на місцевості, тип та концентрацію небезпечної хімічної речовини в повітрі, здійснює відбір проб забрудненого ґрунту для досліджень  в радіометричній (хімічній) лабораторії, уточнює метеорологічні дані і протягом однієї години надсилає черговому Коростенського районного управління ГУ ДСНС України у Житомирській області письмове повідомлення про радіоактивне та хімічне забруднення (додаток 1).

Надалі інформація про результати радіаційного та хімічного спостереження передасться телефоном оперативному черговому Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації та черговому Головного управління ДСПС України у Житомирській област і у терміни, визначені органом управління ТП ЄДС ЦЗ.

У разі введення режимів підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та в особливий період диспетчер також передає телефоном інформацію про результати радіаційного та хімічного спостереження до РАГ, у визначені строки.

 

Керуючий справами міськвиконкому                            А. Охрімчук

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія