Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору суб’єктів господарювання з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування) в місті Коростені

08.02.2023 208

Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору суб’єктів господарювання з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування) в місті Коростені

РІШЕННЯ

четверта сесія VІ скликання

 

 від  27.01.2011 р. № 92

Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору суб’єктів господарювання з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування)  в місті Коростені

 

 

З метою створення конкурентних умов для суб’єктів господарювання щодо участі в конкурсі на утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування) та впорядкування процесу здійснення паркування автотранспорту на території міста Коростеня, відповідно до ст..ст.10, 12 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, постанови КМУ „Про затвердження Правил паркування транспортних засобів” (від 3.12.2009 р. № 1342), наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пункті” (11.11.2005 р № 160), керуючись ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок конкурсного відбору суб’єктів господарювання з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування)  в місті Коростені

2.Рішення виконкому „Про затвердження положення про проведення конкурсу на утримання місць паркування автотранспорту на території міста Коростеня зі справлянням і перерахуванням до бюджету міста збору за парковку автотранспорту” від 11.10.2006р. за №518, вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                               В.Москаленко

 

 

Секретар міської ради В.Ходаківський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Начальник управління економіки О.Жилін
Начальник відділу місцевого економічного розвитку Н.Лискова
Начальник юридичного відділу Т.Камінська

 

 

Додаток до рішення

 Коростенської міської ради

 (4 сесія VІ скликання)

від 27 січня 2011р. за № 92

 

Положення

про порядок конкурсного відбору суб’єкта господарювання  з утримання об’єкта благоустрою

(майданчика для платного паркування) в місті Коростені

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено у відповідність до Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування Україні”, постанови КМУ „Про затвердження Правил паркування транспортних засобів” (від 3.12.2009 р. № 1342), наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пункті” (11.11.2005 р № 160).

1.2. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування) в місті Коростені, а також умови залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання.

1.3. Конкурс провадить виконавчий комітет Коростенської міської ради для визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою комунальної форм власності (майданчиків для платного паркування).

1.4. Конкурс проводиться за умови:

 • визначення організатором конкурсу необхідності його проведення;
 • закінчення строку дії або розірвання договору з попереднім виконавцем робіт з утримання та/або ремонтом об’єктів благоустрою населених пунктів.

1.5. Конкурс на утримання та/або ремонт об’єктів благоустрою може проходити за одним об’єктом, одночасно за декількома об’єктами благоустрою міста Коростеня.

1.6. За умови закінчення строку дії або розірвання договору з попереднім виконавцем робіт з утримання та/або ремонтом об’єктів благоустрою населених пунктів конкурс має проводитись не пізніше ніж за один місяць до настання такого строку.

1.7. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

 • конкурс – конкурентний спосіб визначення виконавця робіт щодо утримання та/або ремонту об’єктів благоустрою (майданчика для платного паркування) міста Коростеня;
 • конкурсна документація – комплект документів, що готується організатором та надається учасникам конкурсу для підготовки конкурсних пропозицій;
 • конкурсна комісія – комісія, що утворюється/призначається організатором для підготовки і проведення конкурсу;
 • конкурсна пропозиція – комплект документів, який готується учасником конкурсу організатору згідно з вимогами до конкурсної документації;
 • організатор конкурсу – виконавчий комітет Коростенської міської ради;
 • переможець конкурсу – учасник, конкурсну пропозицію якого визначено найкращою та акцептовано;
 • учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, який подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, які наведені в Законах України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та “Про благоустрій населених пунктів”.

 1. Підготовка конкурсу

2.1. Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити:

1) найменування, місцезнаходження, контактні телефони організатора конкурсу;

2) найменування об’єкта/об’єктів благоустрою (майданчиків дял платного паркування), щодо якого/яких проводиться конкурс з його/їх утримання;

3) умови для проведення конкурсу;

4) прізвища, посади, адреси та номери контактних телефонів посадових осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу про:

 • наявну матеріально-технічну базу;
 • кваліфікацію працівників;
 • досвід роботи з утримання об’єктів благоустрою (майданчика для платного паркування);

6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;

8) обсяг робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування);

9) вимоги щодо якості виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

10) кількісний склад об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування);

11) місцезнаходження об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування);

12) технічний стан об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування);

13) проект договору про виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування), який укладатиметься за результатами конкурсу, та термін його дії;

14) вимоги до конкурсних пропозицій;

15) розрахунок вартості робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування), чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вона розраховується;

16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • вартість робіт;
 • забезпеченість учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
 • фінансова спроможність учасника конкурсу;
 • строки виконання робіт з утримання та/або ремонту об’єкта/об’єктів благоустрою;
 • наявність позитивного досвіду роботи з утримання та/або ремонту об’єктів благоустрою відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання запитів/роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.2. Організатор конкурсу утворює і затверджує комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки) та інші зацікавлені особи.

2.3. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.

2.4. Конкурсна комісія опубліковує в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке має містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 2.1 цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.5. Кінцевий строк для подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації.

2.6. Організатор конкурсу може встановити плату за надання конкурсної документації, яка не повинна перевищувати вартості підготовки та розповсюдження такої документації.  Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.

2.7. Конкурсна документація надається або надсилається організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надати йому письмову відповідь протягом трьох робочих днів.

2.9. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, які отримали конкурсну документацію.

2.10. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

2.11. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

 

 1. Подання документів на конкурс

3.1. Для участі в конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік об’єктів благоустрою, щодо утримання яких подається пропозиція. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути написано великими буквами “КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ”.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження, якщо учасники через об’єктивні причини не можуть подати свої конкурсні пропозиції у встановлений строк.

Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку або в реєстрі.

На запит учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або вповноважених ними осіб.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або вповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту або провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.5. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову в участі у конкурсі в разі:

 • ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;
 • установлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

 • неподання конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій.

4.7. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє про це всіх його учасників протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення та організовує підготовку нового конкурсу протягом десяти календарних днів.

 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

5.1. Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною комісією за критеріями, установленими в конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити виконання робіт відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Одним з головних критеріїв визначення переможця конкурсу є вартість робіт.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні в присутності більше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу. Витяг з протоколу має включати розшифровку результатів оцінки конкурсу за критеріями щодо кожного з його учасників.

5.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або вповноважені ним особи.

5.6. З переможцем конкурсу протягом п’яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією відповідного рішення укладається договір про виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування), за якими проходив конкурсний відбір.

5.7. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір про виконання робіт з утримання об’єктів благоустрою (майданчиків для платного паркування),

 

 1. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється його організатором за рахунок власних коштів.

6.2. У разі, коли конкурс не відбувся, унесена його учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу відшкодовуються за рахунок його організатора.

6.3. Якщо конкурс відбувся, унесена його учасниками плата не повертається і використовується для покриття витрат, пов’язаних з його підготовкою та проведенням.

 1. Розгляд спорів

7.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                    В.Ходаківський

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія