Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

08.02.2023 184

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

РІШЕННЯ

двадцята сесія VІІ скликання

 

від 22.02.2018 р. №969

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

 

З метою надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва міста, на виконання заходів «Програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 2017 – 2019 роки» (№585 від 21.12.2016 (11 сесія VІІ скликання), керуючись ст.10 Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів (додається).
 2. Фінансове забезпечення Порядку здійснювати за рахунок коштів загальноміської програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені виділених на відповідний бюджетний період.
 3. Рішення 14 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 18.05.2017 року №665 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів» визнати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                              В. Москаленко

 

Секретар міської ради                                                                                        В. Вигівський

Заступник міського голови                                                                               О. Ясинецький

Начальник управління економіки                                                                  О. Жилін

Начальник фінансового управління                                                               Л. Щербанюк

Начальник юридичного відділу                                                                         Т. Камінська

Начальник відділу організаційного

забезпечення діяльності міської ради                                                                 О. Заєць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Коростенської

міської ради VII скликання

від 22.02.2018 р. №969

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках загальноміської програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені прийнятою на відповідний період (далі – Програма), шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами (далі – Уповноважений банк) на реалізацію бізнес-проектів суб’єктам малого і середнього підприємництва (далі – Відшкодування).

1.2. Відшкодування відповідно до цього Порядку надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України (далі – суб’єкти підприємництва).

1.3. Головним розпорядником коштів міського бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються Уповноваженими банками на реалізацію бізнес-проектів суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках Програми є Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Головний розпорядник).

1.4. Відшкодування надається на конкурсних засадах на один рік протягом дії кредитного договору.

1.5. Відшкодування надається суб’єктам підприємництва на конкурсних засадах. Конкурсний відбір може проводитись у декілька етапів в залежності від стану використання передбачених бюджетних коштів в поточному році.

У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, суб’єкти підприємництва можуть подавати заявку на участь у конкурсі для подальшого Відшкодування в наступному бюджетному періоді за умови виділення коштів на зазначені цілі в міському бюджеті на загальних підставах.

1.6. Розмір відшкодування становить на рівні 100% облікової ставки Національного банку, але не більше ставки Уповноваженого банку, яка діє на дату укладення кредитного договору у поточному бюджетному році та не більше 100 тис. грн. одному суб’єкту підприємництва протягом одного бюджетного року.

1.7. Відшкодування не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банківських установ, інших штрафних санкцій.

 

 1. Право на одержання Відшкодування

 

Право на одержання Відшкодування мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. зареєстровані та здійснюють діяльність на території міста Коростень;

2.2. реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць, розвиток нового виду виробництва, впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих та перспективних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг).

 

 1. Суб’єкти підприємництва, які не мають права

на одержання Відшкодування

На одержання Відшкодування не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.2. є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3.3. здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

3.4. здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

3.5. визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

3.6. перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3.7. подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

3.8. мають заборгованість перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом;

3.9. отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

3.10. отримують фінансову підтримку, за рахунок бюджетних коштів, строк надання якої не закінчився.

 

 1. Основні критерії для визначення переможців конкурсу

 

Основними критеріями для визначення переможців конкурсу є:

4.1. кількість робочих місць, які створено або планується створити  в  рамках реалізації бізнес-проекту;

4.2. рівень середньої заробітної плати працівників має становити не менше 115% від мінімальної заробітної плати;  

4.3. надання нових видів послуг, відкриття нового виробництва або модернізація існуючих.

 

 1. Основні засади проведення конкурсу

5.1. Метою проведення конкурсу є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Відшкодування.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником.

5.3. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Відшкодування здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

5.3.1. Конкурсною комісією, у разі необхідності, утворюються тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес – проектів.

5.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на офіційній інтернет – сторінці міста та має містити інформацію про умов проведення конкурсу, а саме:

– термін проведення конкурсу;

– кінцевий строк подання заявок;

– перелік документів;

– адреси, за якою приймаються заяви з відповідними документами;

– телефону для довідок.

5.5. Суб’єкти підприємництва, які бажають отримати Відшкодування, подають конкурсній комісії заяву на участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку, та пакет документів (копії, завірені заявником в одному примірнику), визначених у додатку 2 до цього Порядку.

Кожний претендент може подати тільки одну заявку на отримання Відшкодування  протягом поточного бюджетного року.

5.6. Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.7. Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

5.8. Термін прийому заявок та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

5.9. Рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів міського бюджету буде надано Відшкодування, здійснюється конкурсною комісією.

5.10. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією згідно критеріїв, визначених у пункті 4 цього Порядку.

5.10.1. Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють суб’єкт  підприємництва або уповноважені ним особи.

5.10.2. Переможцями конкурсу визнаються суб’єкти підприємництва, які найбільше відповідають критеріям Порядку.

5.11. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними в присутності не менш ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

5.11.1. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з зауваженням.

5.11.2. Конкурсна комісія протягом 5-ти (п’яти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

5.12. Якщо кредит отримано до початку поточного бюджетного року, то відшкодування відсотків здійснюється за період з початку та до кінця поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом бюджетного року – з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року.

 

 1. Механізм відшкодування частини відсотків за кредитом

 

6.1. Відшкодування головним розпорядником здійснюється помісячно.

6.1.1. Сума щомісячного відшкодування, яка згідно платіжного документу з відміткою Уповноваженого банку про сплату відсоткової ставки по кредиту, перераховується на відкритий транзитний/поточний рахунок суб’єкта підприємництва, відповідно до укладеного договору між Головним розпорядником та суб’єктом підприємництва у межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік (умови договору розробляє і затверджує конкурсна комісія).

 

 1. Відповідальність, звітність та контроль

 

7.1. Головним розпорядником здійснюється контроль за виконанням результативних показників бізнес-проектів визначених п.4 цього порядку.

7.2. У разі не дотримання суб’єктом підприємництва критеріїв, які визначені в п.4 цього порядку Головним розпорядником призупиняється Відшкодування. Відновлення Відшкодування або припинення дії договору виноситься на розгляд Конкурсної комісії.

7.3. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

7.4. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       В.В.Вигівський

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів міського бюджету

для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами,

залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

для реалізації бізнес – проектів

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес – проектів

 

Прошу допустити________________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва )

________________________________________________________________________________

до участі у конкурсному відборі на отримання часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес – проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва:

         _____________________________________________________________

(назва бізнес-плану)

 

Відомості про суб’єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ) _________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

Місце  реалізації бізнес – проекту_____________________________________

Телефон/факс_____________________

E-mail ________________________

Вид діяльності (основний)    _________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)          _______________________________

Банківські реквізити ________________________________________________

 

З вимогами Порядку використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – проектів, затвердженого рішенням  №            від 22.02.2018р. (20 сесія VII скликання) Коростенської міської ради,  ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на використання моїх  персональних даних.

 

Керівник       _________________________             _______________________

(підпис)                                                      (ініціал та прізвище)

 

 

Реєстраційний №________________ від «___» ___________ 20__ р.

 

 

Додаток 2

до Порядку використання коштів міського бюджету

для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами,

залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

для реалізації бізнес-проектів

 

 

Перелік

документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання

часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

для реалізації бізнес – проектів

 

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з отримання часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, подають до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі згідно з додатком 1 до Порядку;
 • загальну інформацію про суб’єкта підприємництва: чисельність працівників; виробничі потужності; спеціалізація; інформація про зовнішньоекономічну діяльність;
 • бізнес-план, який повинен містити:
 • назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;
 • відповідність проекту пріоритетним напрямам діяльності суб’єктів підприємництва, зазначених у п.2 Порядку використання коштів міського бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – проектів;
 • фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, надання послуг, виконання робіт, валового доходу, відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів, наявність прибутку, рівень рентабельності, термін окупності);
 • створення нових робочих місць, за умови збереження наявного персоналу;
 • рівень заробітної плати працівників, працевлаштованих на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
 • впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;
 • завірену банківською установою або суб’єктом підприємництва копію кредитного договору, укладеного з банківською установою, яка видала кредит.

 

 

 

Секретар міської ради                                             В.В.Вигівський

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія