Зміни до положення оренди 18.05.2017

18.02.2022 155

Зміни до положення оренди 18.05.2017

 

 

 

 

РІШЕННЯ

чотирнадцята сесія VІІ скликання

 

від  18.05.2017 р. №666

 

Про  внесення змін до Положення  Про впорядкування

умов оренди комунального майна в місті Коростені

 

З метою приведення у відповідність до вимог внесених Постановами  Кабінету Міністрів України № 408 від 17.06.15р., №950 від 04.11.15р., №986 від 18.11.15р., №516 від 08.08.16р., №732 від 19.10.16р., № 35 від 27.01.16р., № 930 від 23.11.16р. щодо використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням, вдосконалення порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди, за рахунок власних коштів орендаря, компенсації їх вартості, підвищення ефективності використання комунального майна, захисту законних інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання, керуючись  ст.25, п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Положення „Про впорядкування умов оренди комунального майна в місті Коростені”, затвердженого рішенням сесії Коростенської міської ради (тридцять п’ята сесія VІ скликання) № 1562       від 28.08.14р., а саме:

1.1. П.п. 7.7 Розділу VІІ  «Термін дії договору оренди» доповнити абзацом такого змісту:

« – не внесення орендної плати за користування об’єктом оренди протягом

трьох місяців підряд; »

1.2 П.п. 8.20 розділу VІІІ «Орендна плата та порядок її нарахування» доповнити абзацами такого змісту:

« – музеями, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів;

–  національними художніми колективами та концертними організаціями,

яким надається фінансова підтримка з державного бюджету».

1.3. Розділ Х. «Порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди та компенсації їх вартості»  з додатками           №№6; 11; 12  викласти в  редакції, згідно додатку (додається).

 

1.4. Внести зміни в додаток № 1 « Форма типового договору оренди» , а саме: п.п. 11.3. розділу 11 «Особливі умови» доповнити абзацом такого змісту:

« – не внесення орендної плати за користування об’єктом оренди протягом трьох місяців підряд; »

1.5. Внести зміни в додаток № 3 «Орендні ставки за використання нерухомого майна територіальної громади міста Коростеня» такого змісту:

1.5.1 абзац 5 п. 3 викласти в такій редакції:

«-офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету»

1.5.2 п. 5 доповнити абзацом такого змісту:

«- технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету»

1.5.3 у п. 9  абзац 7 викласти в такій редакції:

«- офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету»

1.5.4 п. 14 доповнити абзацами такого змісту:

«- суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

– інформаційних агентств»

1.5.5 абзац 3 п. 24 викласти в такій редакції:

«- бібліотек, архівів, музеїв,  крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів»

1.5.6 у п. 31:

в абзаці 1 після слова «…громадських…» доповнити словом «…об’єднань…»;

в абзаці 3 слово «понад…» замінити словами «для частини площі, що перевищує…»

1.5.7 у п. 32:

в абзаці 1 слово «…організацій…» замінити словом «…об’єднань…»;

в абзаці 3 слово «понад…» замінити словами «для частини площі, що перевищує…»;

в абзаці 3 п. 32 слово «понад…» замінити словами «для частини площі, що перевищує…».

 

Міський голова                                                                          В. Москаленко

 

Секретар міської ради                                                                 В. Вигівський

Заступник міського голови                                                         О. Ясинецький

Начальник управління економіки                                               О. Жилін

Заступник начальника управління                                              В. Рибкін

економіки

Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська

Начальник відділу організаційного

забезпечення діяльності міської ради                                   О. Заєць

 

               Додаток до рішення 14 сесії   

               Коростенської міської ради VII

               скликання від 18.05.17р. №666

 

Х. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НЕВІД’ЄМНИХ     ПОЛІПШЕНЬ      ОБ’ЄКТУ     ОРЕНДИ   ТА    КОМПЕНСАЦІЇ   ЇХ   ВАРТОСТІ.

Порядок надання згоди та здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди, компенсації їх вартості (далі – Порядок) розроблений з метою впорядкування системи надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень  орендованого нерухомого майна комунальної форми власності за рахунок власних коштів орендаря та підвищення ефективності використання комунального майна, захисту законних інтересів територіальної громади та суб’єктів  господарювання.

Невід’ємними поліпшеннями є поліпшення, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди.

10.1. Дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди надається органом уповноваженим управляти майном (виконавчий комітет Коростенської міської ради) за згодою орендодавця, проект рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради про надання дозволу готує відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.

10.2. Для отримання дозволу Орендар подає на ім’я міського голови:

– заяву  за встановленою формою:

а) при зарахуванні коштів  в  рахунок  орендної  плати  (Додаток 11  даного

Положення);

б) при  зарахуванні   коштів   в   рахунок  приватизації  (Додаток 12  даного

Положення);

– обґрунтовану інформацію про доцільність здійснення невід’ємних поліпшень;

– перелік робіт, які необхідно виконати в орендованому приміщенні зазначеного в п.10.3;

– проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт.

10.3. До невід’ємних поліпшень слід відносити роботи, виконані орендарем за власний рахунок відповідно до рекомендовано переліку. У разі звернення орендаря про надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень (види робіт не визначені даним Порядком) орендованого майна комунальної форми власності,  Орендодавцям керуватися Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 № 1523.

Рекомендований перелік робіт, які слід зараховувати, як невід’ємні поліпшення орендованих приміщень:

  1. Ремонт фасаду орендованого приміщення з використанням сучасних матеріалів та технологій, проведений відповідно до рекомендацій відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого  комітету  Коростенської   міської   ради.
  2. Всі види будівельно-монтажних та ремонтних робіт, які необхідно виконати з метою відновлення міцності та стійкості окремих елементів, цілих конструкцій, підсилення стін, фундаментів, перекриття, покрівлі та інші.
  3. Всі види ремонтних робіт, які необхідно виконати технологічно після робіт, перерахованих в п.2.
  4. Повна заміна окремих конструктивів будівлі, які зазнали руйнування, внаслідок тривалої експлуатації (заміна вікон, дверей, підлоги, системи опалення, водопостачання, каналізації, енергозабезпечення, зовнішніх мереж та інші).

10.4. Після отримання пакета документів відділ по управлінню та приватизації  міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради готує проект розпорядження міського голови про створення комісії по обстеженню  орендованого приміщення та прийому невід’ємних поліпшень в експлуатацію (далі – Комісія), до складу якої входять: представники Орендодавця, управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого  комітету  Коростенської   міської   ради.

10.5. Комісія проводить обстеження орендованого приміщення та складає:

– акт обстеження;

-дефектний акт з обґрунтуванням доцільності здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, відповідно до переліку робіт, які необхідно виконати в орендованому приміщенні.

10.6.  Відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради передає акт обстеження, дефектний акт до відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

10.7 Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради  надає акт обстеження, дефектний акт для розгляду постійній комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності для отримання висновку щодо доцільності або недоцільності здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

10.8. Після отримання висновку постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради передає відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  повний пакет розглянутих комісією документів, що стосуються здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

10.9. Орендодавець та комунальне підприємство „КоростеньБуд” або інша спеціалізована установа погоджує кошторис (в який включено роботи, що слід зарахувати, як невід’ємні поліпшення).

10.10. В іншому випадку відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради повертає Орендарю весь пакет документів з аргументованою відмовою.

10.11. На підставі позитивного висновку комісій про необхідність здійснення невід’ємних поліпшень відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради готує проект рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради про надання дозволу на здійснення за рахунок орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту оренди.

10.12. Суб’єкти оренди, на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради про надання дозволу на здійснення за рахунок орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту оренди складають додатковий договір до договору оренди. (Додаток 6 даного Положення).

10.13.Укладений додатковий договір до договору оренди підлягає реєстрації у відділі по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету міської ради.

10.14. Орендар в установленому чинним законодавством України та даним Порядком, після підписання додаткового договору, зазначеного в п.10.9. цього Положення, здійснює ремонтно-будівельні роботи.

10.15. Для підтвердження факту здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди орендар подає у відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  такі документи:

– додатковий договір до договору оренди  щодо здійснених за рахунок орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту оренди;

– проектно-кошторисну документацію на проведення поліпшень, погоджену з Орендодавцем та комунальним підприємством „КоростеньБуд” або іншою спеціалізованою установою (якщо це капітальний ремонт орендованого приміщення, потрібний дозвіл – виконавчого комітету Коростенської міської ради );

– акти прийняття-передачі виконаних робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна, підписані замовником і підрядником. В разі капітального ремонту, реконструкції – рішення – виконавчого комітету Коростенської міської ради  та акт державної комісії про прийняття в експлуатацію);

– відомості за підписом відповідальних осіб орендаря та завірені його печаткою, що підтверджують фактично сплачені орендарем кошти за проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна;

– копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди;

– у  разі  потреби   (відповідно інструктивного листа ФДМУ   від  09.04.2009р. № 10-20-4940)- аудиторський висновок про джерела фінансування виконаних робіт та придбаних матеріалів.

10.16. Після завершення робіт з поліпшення орендованого майна Комісія проводить прийом невід’ємних поліпшень в експлуатацію.

10.17. Невід’ємні поліпшення орендованого майна, виконані за власний рахунок, Орендар зараховує на свій баланс. При приватизації приміщення до розрахунків приймається ринкова вартість невід’ємних поліпшень.

10.18. Орган уповноважений управляти майном (виконавчий комітет Коростенської міської ради) зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової системи «Етап-оренда» інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерела їх фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток № 6

                                                                    до „Положення про впорядкування   

                                                                     умов оренди комунального майна

                                                                     в місті Коростені”

            

 

 

ФОРМА ТИПОВОЇ ДОДАТКОВОЇ  УГОДИ

до договору оренди щодо здійснених за рахунок орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту оренди.

 

м.Коростень                                                                      “___”________20___ р.

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

__________________________________________________________________в особі

_______________________________________________________________

(організаційно-правова форма та назва орендодавця), (посада, прізвище, повне ім’я та по батькові особи,

_____________________________________________________________________________________________уповноваженої укладати угоду, назва нормативного акту, іншого документу, на підставі чого діє орендодавець) ______________________________________________________________________________з однієї сторони та

ОРЕНДАР: __________________________________________________________________________________________________________________________

(організаційно-правова форма та назва орендаря, посада, прізвище, повне ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

уповноваженої укладати договір; назва документа, на підставі чого діє орендар, а в разі, якщо орендар – суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа – вказується прізвище, повне ім’я та по __________________________________________________________________

батькові, номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію  суб’єкта підприємницької діяльності (фізичної особи)  з другої сторони, прийшли до взаємної згоди______________________________________________________

та уклали даний додатковий договір до Договору оренди  ________________________________________’__ від “    ” ________ 20  року, про наступне:

 

1.Предмет угоди.

1.1.Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (приміщення, будинку, будівлі, споруди), розташованого за адресою: м.Коростень, вул. ______________________________

за власні кошти Орендаря та компенсації понесених витрат шляхом зарахування їх в рахунок орендної плати.

 Або : компенсації  понесених витрат шляхом зарахування їх  в майбутньому під час приватизації об’єкту оренди.

 

1.2. Невід’ємні поліпшення орендованого майна, виконані за власний рахунок, Орендар зараховує на свій баланс.

2.Обов’язки сторін.

2.1.“Орендар” зобов’язується:

– здійснити за рахунок власних коштів в сумі ________________ грн. ремонтно-будівельні роботи для створення  невід’ємних поліпшень об’єкту оренди, розташованого за адресою: місто Коростень,  вул.  ________________________________________ відповідно до проектно-кошторисної документації, погодженої згідно п.10.9 розділу Х. „Порядок надання дозволу та здійснення невідємних поліпшень об’єкту оренди та компенсації їх вартості” .

– надати Орендодавцю:

а) проектно-кошторисну документацію на проведення поліпшень, погоджену з Орендодавцем та комунальним підприємством „КоростеньБуд” або іншою спеціалізованою установою (якщо це капітальний ремонт орендованого приміщення, потрібний дозвіл – виконавчого комітету Коростенської міської ради );

б) акти прийняття-передачі виконаних робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна, підписані замовником і підрядником. В разі капітального ремонту, реконструкції – рішення – виконавчого комітету Коростенської міської ради  та акт державної комісії про прийняття в експлуатацію);

в) відомості за підписом відповідальних осіб орендаря та завірені його печаткою, що підтверджують фактично сплачені орендарем кошти за проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна;

г) копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди;

д) у  разі  потреби   (відповідно інструктивного листа ФДМУ   від  09.04.2009р. № 10-20-4940)- аудиторський висновок про джерела фінансування виконаних робіт та придбаних матеріалів.

 

2.2.Орендодавець зобов’язується:

– компенсувати вартість здійснених за рахунок власних коштів Орендаря в сумі ____________ грн.,  невід’ємних поліпшень об’єкта оренди, розташованого за адресою: м.Коростень, вул._______________________ відповідно до проектно-кошторисної документації, погодженої згідно п.10.9 розділу Х. „Порядок надання дозволу та здійснення невідємних поліпшень об’єкту оренди та компенсації їх вартості” шляхом зарахування їх в рахунок орендної плати.

 

 

Або:

–  Вартість здійснених за рахунок власних коштів Орендаря  невід’ємних поліпшень об’єкта оренди, розташованого за адресою: м.Коростень, вул.______________________ відповідно до проектно-кошторисної документації, погодженої згідно п.10.9 розділу Х. „Порядок надання дозволу та здійснення невідємних поліпшень обєкту оренди та компенсації їх вартості” буде врахована під час приватизації об’єкту оренди.

         При нездійсненні приватизації обєкту оренди проведені невід’ємні поліпшення, які неможливо відокремити, будуть визначені власністю Орендодавця та не підлягають  компенсації.

 

3.Відповідальність сторін.

3.1.Сторони за невиконання умов цієї угоди несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

4.Юридичні адреси сторін:

 

Орендодавець:                                                      Орендар:

 

_______________________                   ________________________

_______________________                    ___________________________

_______________________                    ___________________________

_______________________                    ___________________________

м.п.                                                               м.п.

 

 

Зареєстровано  у  відділі  по  управлінню  та  приватизації  комунальної  власності  за  № ____  від  “____”__________ 20_ р.

 

 

Заступник начальника управління

економіки, начальник відділу по управлінню

та приватизації міської комунальної власності            ______________________________

(підпис  )

 

       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 11

                                                                    до „Положення про впорядкування   

                                                                     умов оренди комунального майна

                                                                     в місті Коростені”

 

 

Міському голові

___________________________

вул. Грушевського, 22

м. Коростень

Орендаря__________________

__________________________

повна назва

_____________________________________

юридична адреса, тел.

 

 

 

 

З А Я В А

 

Прошу надати дозвіл на проведення невід’ємних поліпшень, за рахунок власних коштів, в орендованому мною приміщенні, загальною площею___ кв.м, розташованому за адресою: ___________________, договір оренди №____від_________, укладений між  __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Прошу зарахувати вартість робіт в рахунок орендної плати та не заперечую, що невідокремлювані поліпшення, здійснені мною будуть визначені власністю Орендодавця.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у необхідних межах та на оприлюднення рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

Додатки:

  1. Перелік робіт, які планую виконати.
  2. Кошторис на проведення робіт.

 

 

Дата                                                                                          Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

                                                                     до „Положення про впорядкування   

                                                                     умов оренди комунального майна

                                                                     в місті Коростені”

 

 

Міському голові

___________________________

вул. Грушевського, 22

м. Коростень

Орендаря__________________

__________________________

повна назва

_____________________________________

юридична адреса, тел.

 

 

 

З А Я В А

 

Прошу надати дозвіл на проведення невід’ємних поліпшень, за рахунок власних коштів, в орендованому мною приміщенні, загальною площею___ кв.м, розташованому за адресою: ___________________, договір оренди №____від_________, укладений між  __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Прошу не зараховувати вартість робіт в рахунок орендної плати та компенсувати вартість проведених невід’ємних поліпшень орендованого мною майна під час приватизації об’єкту оренди.

        При нездійсненні приватизації об’єкту оренди не вимагаю компенсування вартості проведених мною невід’ємних поліпшень, які неможливо відокремити при розірванні договору. Не заперечую, що невідокремлювані поліпшення, здійснені мною будуть визначені власністю Орендодавця.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у необхідних межах та на оприлюднення рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

Додатки:

1.Перелік робіт, які планую виконати.

2.Кошторис на проведення робіт.

 

 

Дата                                                                                          Підпис

 

 

Секретар міської ради                                                   В.Вигівський

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 40 Усі
Чат-бот Гаряча лінія