Про забезпечення участі в програмі «Прозорі міста/ Transparent cities»

08.04.2024 138

Про забезпечення участі в програмі «Прозорі міста/ Transparent cities»

 

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

    Від     26.12.2023 р. № 585

Про забезпечення участі в програмі «Прозорі міста/ Transparent cities»

 

 

 

 

 

 

З метою участі в програмі «Прозорі міста/Transparent cities», забезпечення рівня відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету Коростенської  міської ради, керуючись п.1, п.7, п. 19, п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.Затвердити заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради, що додаються.

  1. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання визначених заходів та надати інформацію про реалізацію заходів з обов’язковим посиланням на веб-ресурс в електронному вигляді до 31.12.2023 року управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (mаil «Управління економіки» папка «Прозорі міста 2023»).

 

 

 

 

 

 Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Заступник міського голови

Олександр СИНИЦЬКИЙ

Начальник управління економіки

Володимир СТУЖУК

Начальник відділу місцевого економічного розвитку

Наталія ЛИСКОВА

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

Додаток

    до розпорядження  міського голови

від 26.12.2023р. № 585

Заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

№ п/п №         інди-катора Питання Виконання індикатора з обов’язковим посиланням на веб-сайт де розміщена відповідна інформація Відповідальний за виконання
1 К01

 

Чи оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради протоколи засідань міської ради та її органів (виконавчого комітету, постійних комісій, координаційного органу за наявності)? ●     Так, наявні усі протоколи засідань запитуваних органів міської ради

●     Так, але оприлюднені усі протоколи 2-3 органів, якщо координаційний орган функціонує

АБО

●     оприлюднені усі протоколи лише 2 органів, якщо координаційний орган відсутній

●     Ні

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради;

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю.

2 К2 Чи відповідає проєкт порядку денного засідань виконавчого комітету тим питанням, які фактично розглядаються під час засідань? ●     Так, 90% і більше питань у перевірених проєктах порядків денних відповідають фактично розглянутим питанням

●     Так, від 50% до 89% питань у перевірених проєктах порядків денних відповідають фактично розглянутим питанням

●     Ні

●     АБО менше 50% питань у перевірених проєктах порядків денних відповідають фактично розглянутим питанням

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю.
3 К3 Чи відповідає перелік питань у проєктах порядку денного/

рішеннях про скликання чергових сесій питанням, які в дійсності розглядають на першому та наступних пленарних засіданнях чергових сесій міської ради?

●     Так, більше 90% питань, згаданих у рішенні про скликання сесії/проєкті порядку денного, відповідають питанням, які зафіксовані в протоколі за підсумками засідання

●     Так, від 50% до 90% питань, згаданих у рішенні про скликання сесії/проєкті порядку денного , відповідають питанням, які зафіксовані в протоколі за підсумками засідання

●     Ні

●     АБО менше 50% питань, згаданих у рішенні про скликання сесії/проєкті порядку денного, відповідають питанням, які зафіксовані в протоколі за підсумками засідання

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

 

4 К04 Чи опублікований перелік наборів відкритих даних для оприлюднення міською радою, виконавчими органами та юридичними особами, які фінансуються з міського бюджету? ●     Так, перелік наборів даних опублікований, він містить відомості про набори, які не будуть оприлюднюватися до закінчення воєнного стану

●     Перелік наборів даних опублікований, однак він не містить  відомостей про  набори, які не будуть оновлюватися до закінчення воєнного стану

●     Ні

Ущапівська Д.М.- начальник відділу цифрових технологій.
5 К05 Чи оприлюднює міська рада на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті інформацію про проведення капітального та поточного ремонтів*, будівництва, реконструкції та благоустрою?

*Зокрема інформацію про поточний і капітальний ремонт житлових будинків.

●     Так, але не забезпечено машиночитаний формат

●     АБО у машиночитному форматі наявна інформація про ремонти, будівництво, реконструкцію та благоустрій житлової сфери АБО

●     інших об’єктів комунальної форми власності

●     Ні

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.
6 К06 Чи публікується в проєкті порядку денного засідань ради точний перелік і назви проєктів рішень у сфері земельних відносин? ●     Так, кожен проєкт стосується окремого суб’єкта земельних відносин

●     Так, проте до 10% рішень стосуються більш ніж одного суб’єкта / ділянки («пакетні рішення»)

●     Ні АБО понад 10% рішень стосуються більш ніж одного суб’єкта / ділянки («пакетні рішення»)

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

 

7 К07 Чи оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради або іншому спеціалізованому веб ресурсі перелік  договорів про оренду земельних ділянок? ●     Так, перелік містить  атрибути договорів, зазначені у пунктах «а»–«є»

●     Так, але інформація про договори не повна, але 4 і більше атрибутів договору наявні

●     Ні

●     АБО атрибутів договору 3 і менше

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

8 К08 Чи оприлюднені на вебсайті міської ради або іншому спеціалізованому ресурсі чинні регуляторні акти міської ради та її виконавчих органів, чи оприлюднюється перелік регуляторних актів на Єдиному державному порталі відкритих даних із зазначенням посилання на регуляторний акт (URL)? ●     Так

●     Так, але оприлюднені лише чинні регуляторні акти на сайті міської ради або лише перелік на Порталі відкритих даних

●     Ні

 

 

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу.
9 К09 Чи анонсуються засідання органів міської ради принаймні за один день (пленарні засідання сесій міської ради, виконком, постійні комісії, координаційний орган (за наявності)? ●     Так, наявні усі анонси засідань запитуваних органів міської ради

●     Так, але наявні анонси засідань лише 2-3 органів, якщо координаційний орган функціонує

●     АБО наявні анонси засідань лише 2 органів, якщо координаційний орган відсутній

●     Ні

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю.

 

10 К10 Чи містять анонси засідань ОМС:

●          а) дату проведення;

●          б) посилання на трансляцію;

●          в) посилання на порядок денний / перелік питань?

 

●     Так, наявна уся інформація в анонсах запитуваних органів міської ради

●     Так, наявна уся інформація в анонсах 2-3 органів, якщо координаційний орган функціонує

●     АБО наявна уся інформація в анонсах 2 органів, якщо координаційний орган відсутній

●     АБО анонси всіх запитуваних органів міської ради містять дві складові необхідної інформації

●     Ні

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю.

 

11 К11 Чи оприлюднена на офіційному вебсайті міської ради, відповідного уповноваженого комунального підприємства (далі — КП), міського органу архітектури та містобудування або іншому спеціалізованому вебсайті повна інформація про всі рекламні засоби / конструкції. ●     Так

●     Так, але не всі атрибути рекламних засобів / конструкцій наявні

●     АБО інформація оприлюднена не в машиночитаному форматі

●     Ні

 

Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та містобудування;

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

 

12 К12 Чи доступні на офіційному або іншому вебсайті відомості про житлові приміщення у власності громади, які оновлюються не рідше ніж один раз на шість місяців, а саме про:

а) кількість житлових приміщень комунальної власності, що передані в оренду або інше право користування;

б) кількість незадіяних (вільних) житлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в користування;

в) кількість кімнат у гуртожитках комунальної власності?

●     Так

●     Так, але наявна інформація лише щодо 2 типів житлових приміщень

●     Ні

 

 

 

 

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

 

13 К13-1 Чи оприлюднений перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування, зокрема під забудову? ●     Так

 

●     Ні

 

 

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

14 К14 Чи доступний на офіційному вебсайті перелік усіх об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності* (назва, опис майна, місцезнаходження, класифікація, власники, балансоутримувачі, користувачі та інші характеристики) у машиночитаному форматі?

* Окрім інформації про об’єкти, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки або інфраструктурні та військові об’єкти.

●     Так

●     Так, але інформація оприлюднена не в машиночитаному форматі

●     Ні

 

 

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

15 К15-1 Чи доступний в електронній торговій системі Prozorro.Продажі та на вебсайті орендодавця переліки об’єктів рухомого та нерухомого майна комунальної власності, щодо яких ухвалено рішення про передання в оренду на аукціоні або без проведення аукціону? ●     Так

●     Так, але оприлюднено 2 – 3 переліки  на будь-якому із зазначених сайтів*

●     Ні

 

 

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

16 К16 Чи оприлюднено на сайті ради у відповідному розділі інформацію про осіб, яких призначили поза конкурсом, а саме ПІБ людини та займану нею посаду? ●     Так

●     Ні

 

 

Іванова Р.А. – начальник режимно секретної та кадрової служби.
17 К18 Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті міської ради всю актуальну інформацію для отримання компенсації за тимчасове розміщення (перебування) ВПО: шаблони документів, спосіб подання заявок? ●     Так

●     Так, але наявна лише частина інформації (або шаблони, або спосіб подання заявок)

●     Ні

 

 

Єсін І.В.–начальник управління праці та соціального захисту населення

 

18 К19-1 Чи транслюються засідання усіх постійних комісій ради? ●     80% і більше засідань транслювалися, причина відсутності трансляції  інших засідань пояснювалась на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті

●     Від 50% до 79 % засідань транслювалися

●     Менше ніж 50% засідань транслювалися

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій;

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради

19 К20-1 Чи транслюються засідання виконавчого комітету міської ради? ●     80 % і більше засідань транслювалися, причина відсутності трансляції  інших засідань пояснювалась на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті

●     Від 50 % до 79 % засідань транслювалися

●     Менше ніж 50 % засідань транслювалися

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій;

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю.

20 К21-1 Чи транслюються пленарні засідання міської ради? ●     90 % і більше засідань транслювалися, причина відсутності трансляції  інших засідань пояснювалась на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті

●     Від 50 % до 89 % засідань транслювалися

●     Менше ніж 50 % засідань транслювалися

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій;

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради

21 К22 Чи існує версія офіційного вебсайту міської ради для користувачів з порушеннями зору? ●     Так

●     Так, але не всі сторінки належно функціонують

●     АБО вебверсія дозволяє лише збільшити кегль шрифта та змінити палітру на чорно-білу

●     Ні

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій.

 

22 К23-1 Чи доступні на офіційному сайті міської ради або іншому спеціальному ресурсі повідомлення (анонси) про майбутні засідання громадської комісії з житлових питань та протоколи засідань? ●     Так, оприлюднені усі  анонси

●     АБО  оприлюднені усі протоколи

●     АБО оприлюднено 50 % і більше анонсів та 50 % і більше  протоколів

●     Протоколи та анонси наявні щодо менше 50 % засідань

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

 

23 К24 Чи оприлюднені на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті міської ради дані квартирного обліку? ●     Так

●     Ні

 

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.
24 К25-1 Чи створений та оприлюднений на офіційному або іншому спеціалізо-ваному сайті ОМС актуальний перелік споруд, призначених для укриття? ●     Так, дані актуальні для 2023 року, але не забезпечено оновлення один раз на шість місяців

●     Ні, перелік відсутній

●     АБО він охоплює дані за 2022 рік і раніше

Бошаков О.Г. – начальник відділу з питань цивільного захисту.
25 К26 Чи публікує ОМС на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті узагальнений звіт про типи та обсяги отриманої протягом року гуманітарної допомоги, а також принципи та критерії розподілу гуманітарної допомоги? ●     Так

●     Так, але опублікований узагальнений звіт

●     АБО опубліковані принципи та критерії розподілу допомоги

●     Ні

 

Єсін І.В.– начальник управління праці та соціального захисту населення

Карбовська Н.В. – головний бухгалтер виконавчого комітету

26 К27 Чи розробив ОМС окремий розділ на сайті, застосунок чи інший канал інформування, який містить корисну та актуальну інформацію для ВПО? ●     Так

●     Так, але наявні  2 – 3  типи інформації

●     Ні

Єсін І.В.– начальник управління праці та соціального захисту населення

Дагіров Д.Д.– начальник відділу інформативно-консультативного забезпечення

27 К28 Чи оприлюднив ОМС на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті актуальну інформацію про роботу бізнесу в умовах воєнного стану? ●     Так

●     Ні

 

 

Стужук В.М. – начальник управління економіки.
28 К30 Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло? ●     Так

●     Ні

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.
29 К31-1 Чи є на офіційному або спеціальному вебсайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної допомоги (центри реабілітації, соціального обслуговування та одиноких громадян, соціальна допомога вдома тощо), а також відстежити рух/статус такої заявки? ●     Так, в усіх установах соціальної допомоги можна замовити онлайн місце або послугу

●     ТА відслідкувати рух/статус такої заявки

●     Щонайменше в 50% установ соціальної допомоги можна замовити місце або послугу онлайн

●     ТА не в усіх можна відслідкувати рух/статус такої заявки

●     Ні

●     АБО кількість установ, де можна замовити місце або послугу ТА  відслідкувати статус заявки становить менше 50%

Єсін І.В.– начальник управління праці та соціального захисту населення

 

30 К34 Чи існує на офіційному сайті міської ради або спеціалізованому вебсайті система електронної реєстрації в комунальні заклади освіти (дошкільної, середньої)? ●     Так

●     Так, наявні електронні системи реєстрації у заклади дошкільної та середньої освіти без можливості відстежувати стан опрацювання заяв / руху у черзі

●     АБО забезпечено можливість відстежувати стан 34опрацювання заяв / руху у черзі, але електронна система реєстрації відсутня

●     АБО систему реєстрації та можливість відстежувати стан опрацювання заяв / руху у черзі мають тільки заклади середньої освіти чи тільки заклади дошкільної освіти

●     Ні

Краснокутська А.В – начальник відділу освіти.

 

31 К37 Чи міська рада має платформу або інструмент реагування на скарги і звернення громадян* (центр звернень, контактний центр, форма звернень)?

* Наприклад, «Відкрите місто», форми звернень.

●     Так

●     Ні

●     АБО платформа не активна

 

 

Усюк Н.В. – начальник загального відділу.

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій;

 

32 К38-1 Чи оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради:

●          а) рішення міської ради;

●          б) рішення виконавчого комітету;

●          в) рішення, договори, розпорядження, ухвалені міським головою одноосібно?

Окрім інформації, яка згідно зі статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» має статус «з обмеженим доступом».

●     Так

●     Ні

●     АБО інформація неповна

 

 

 

 

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій;

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю

Заєць О.К. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

 

 

33 К39 Чи проводяться електронні аукціони для продажу прав на розміщення об’єктів сезонної торгівлі ТА тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю? ●     Так, проводилися електронні аукціони з продажу прав на розміщення об’єктів сезонної торгівлі

●     АБО тимчасових споруд

●     Ні

Стужук В.М. – начальник управління економіки.
34 К40 Чи наявна на офіційному або спеціальному вебсайті міської ради повна актуальна інформація* про всі подані петиції і чи належним чином міська рада розглядає петиції?

* Під повною актуальною інформацією маються на увазі такі дані (або посилання на них):

●          а) назва петиції;

●          б) ПІБ ініціатора;

●          в) дата оприлюднення;

●          г) дата подання, початку збору підписів, завершення збору підписів;

●          ґ) кількість зібраних підписів;

●          д) відповідь про підтримання / непідтримання з роз’ясненнями (посилання на рішення за наявності).

●     Так

●     Так, але оприлюднена повна інформація лише про петиції, що набрали необхідну кількість голосів на підтримку

●     Ні

 

 

Ущапівська Д.М.-начальник відділу цифрових технологій.

 

35 К41 Чи оприлюднений на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті

перелік земельних ділянок  або прав на них, щодо яких прийнято рішення про проведення земельних торгів?

●     Так

●     Ні

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

36 К42 Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціалізованому вебсайті ОМС переліки об’єктів майна, які:

●          а) можуть бути приватизовані

●          б) не підлягають приватизації?

●     Так, але оприлюднений лише перелік об’єктів, що підлягають приватизації,

●     АБО перелік об’єктів, що не підлягають приватизації

●     Ні

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

37 К43 Чи оприлюднено перелік усіх об’єктів рухомого майна, що знаходиться у комунальній власності  (найменування, модель, кількість, балансову вартість, строк використання, найменування балансоутримувача та інші характеристики)? ●     Так

●     Так, але інформація оприлюднена не в машиночитаному форматі

●     Ні

 

 

Каменчук І.О. – начальник управління земельних відносин та комунальної власності.

 

38 К44 Чи створена Рада з питань ВПО та оприлюднена інформація про неї?

 

●     Так, Рада створена; наявна інформація про:

а) склад ради

б) контактні дані

в) регламент роботи

г) план роботи/анонси засідань

●     Так, Рада створена, але наявна лише частина інформації про неї, зокрема про склад та контактні дані

●     Рада створена, але інформація про неї повністю відсутня

Єсін І.В.- начальник управління праці та соціального захисту населення

 

39 К45 Чи належним чином переселенці представлені в складі Ради з питань ВПО? ●     Так, ВПО становлять принаймні 50% від складу ради.

●     Головою ради є представник ВПО.

●     Так, ВПО становлять принаймні 50% від складу ради.

●     Головою ради не є представник ВПО.

●     Ні, кількісний склад ради не відповідає вимогам Постанови

Єсін І.В.–начальник управління праці та соціального захисту населення

 

40 К46 Чи розробила та оприлюднила міська рада на офіційному або іншому спеціалізованому сайті Програму економічного та соціального розвитку міста, що враховує воєнні та повоєнні виклики? ●     Так

●     Ні

 

 

Стужук В.М. – начальник управління економіки.
41 К47 Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціалізованому сайті ОМС інформацію про комісію (комісії)  з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені  об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України? ●     Так

●     Так, але наявна інформація щодо 2-3 типів

●     Ні

 

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

 

42 К48 Чи належним чином представлена громадськість у комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії? ●     Так, громадськість становить ⅓ від складу комісії

●     Ні, громадськість становить менше ⅓ від складу комісії

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

 

43 К49 Чи оприлюднено на офіційному або іншому спеціалізованому сайті ОМС інформацію про ухвалені рішення щодо надання компенсацій за пошкоджені/знищені  об’єкти нерухомого майна? ●     Так

●     Так, але наявна інформація лише щодо 1 і 3 типів

●     Ні

●     АБО інформація про 1 і 3 типи відсутня

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово -комунального господарства.

 

44 К50 Чи оприлюднює міська рада перелік головних розпорядників бюджетних коштів? ●     Так

●     Ні

Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління.

 

45 К51 Чи оприлюднює міська рада чи її структурні підрозділи*, комунальні підприємства обґрунтування

а) технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

б) його очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті (або на веб-сайті міської ради) для кожної конкурентної процедури закупівлі, яку оголошує?

*Інформація має стосуватися конкурентних закупівель, проведених міською радою, їй структурними підрозділами (якщо вони є окремими юридичними особами в закупівлях) та підпорядкованими КП

●     Так

●     Ні

 

 

 

 

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу.
46 К52 Чи були зафіксовані протягом року скарги до АМКУ на умови тендерних документацій міської ради, її виконавчих органів, структурних підрозділів, підпорядкованих їй підприємств, установ, організацій, які були задоволені? ●     Кількість задоволених скарг до АМКУ щодо умов тендерної документації становить 10% і менше від усіх відкритих торгів з особливостями, оголошених міської ради, її виконавчих органів, структурних підрозділів,  підпорядкованих їй підприємств, установ, організацій

●     Кількість задоволених скарг до АМКУ щодо умов тендерної документації становить більше 10% від усіх відкритих торгів з особливостями, оголошених міської ради, її виконавчих органів, структурних підрозділів,  підпорядкованих їй підприємств, установ, організацій

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу.
47 К53 Чи доступні піврічні, квартальні (проміжні) звіти про виконання бюджету? ●     Так, доступні 3 квартальні звіти за 2023 рік

●     Так, доступні 1 – 2 квартальні звіти за 2023 рік

●     Ні

Бардовська Л.В. – начальник фінансового управління.

 

48 К54 Чи звітував міський голова про свою діяльність? ●     Так, звіт оприлюднений у текстовому форматі

●     АБО звіт транслювали онлайн, анонс звіту оприлюднювався щонайменше за 1 робочий день

●     Звіт оприлюднений у текстовому форматі

●     АБО звіт транслювали онлайн, без дотримання терміну анонсування в 1 робочий день

●     Звіт відсутній

Рижова О.О. – начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю

 

49 К56 Чи оприлюднені дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень? ●     Так, дані оприлюднені у машиночитному форматі

●     Так, дані оприлюднені, але не забезпечено машиночитний формат

●     Дані відсутні

●     АБО вони не актуальні

Мартинюк В.М. – начальник управління житлово комуналь-ного господарства.

 

50 К55 Чи подавали посадові особи міської ради у період з 1 січня 2022 року до набуття чинності закону № 3384-IX “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану” декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? ●     3 посадові особи подали річні декларації до 12 жовтня 2023 року.

●     1-2 посадові особи подали річні декларації до 12 жовтня 2023 року

●     Річні декларації, подані до 12 жовтня 2023 року, відсутні

Іванова Р.А. – начальник режимно секретної та кадрової служби.

 

 

 

Заступник міського голови                                                                 Олександр СИНИЦЬКИЙ

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія