Аналіз регуляторного впливу проєкту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження Порядку надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади»

01.09.2023 271

Аналіз

регуляторного впливу проєкту регуляторного акту

рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради

«Про затвердження Порядку надання ритуальних послуг

на території Коростенської міської територіальної громади»

 

Оприлюднено: 01.09.2023 року

Розробник проєкту: Комунальне виробничо-господарське підприємство

 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту регуляторного акту  рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження Порядку  надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади» розроблений згідно плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, затвердженого рішенням Коростенської міської ради від 25.05.2023 р. № 1250 «Про внесення доповнення  до плану  діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів  регуляторних актів на 2023 рік на території Коростенської міської територіальної громади», з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання

На даний час на території міста діє Порядок функціонування місць поховань та Положення про ритуальну службу м. Коростеня, які були затверджені рішенням виконавчого комітету від 06.06.2012 р. № 237. Ці нормативні акти були розроблені відповідно до ст. 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».

З метою реалізації положень нормативних документів у галузі поховання, надання послуг з організації поховань померлих громадян та надання ритуальних послуг населенню міста рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 06.06.2012 р. № 237 функції ритуальної служби міста Коростеня було покладено на Комунальне виробничо-господарське підприємство (КВГП).

В зв’язку зі створенням Коростенської міської територіальної громади та  необхідністю врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та функціонування кладовищ на території громади, визначення відповідальності ритуальної служби та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядку організації поховань і ритуального обслуговування населення, виникла потреба у затвердженні та введенні в дію Порядку  надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади.

Новий Порядок, що буде введений в дію рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради, буде застосовуватися для усіх суб’єктів господарювання, бажаючих працювати на ринку ритуальних послуг, тобто для необмеженого кола осіб і має ознаки регуляторного акту.

Порядок  надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади розроблено з метою впорядкування відносин при наданні вказаних послуг, а саме чіткому визначенню прав, обов’язків та відповідальності комунального підприємства, на яке покладено функції ритуальної служби, і суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також порядку організації  поховань і ритуального обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для всієї громади і не може бути розв’язана за  допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

 

 1. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання організації поховання і надання ритуальних послуг є :

– впорядкувати функціонування міських та сільських кладовищ, врегулювати питання між Комунальним виробничо-господарським підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби, та суб’єктами господарювання усіх форм власності з надання ритуальних послуг;

– впровадити Закон України «Про поховання та похоронну справу» для подальшого удосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання померлих;

– встановити контроль за додержанням вимог чинного законодавства у галузі похоронної справи щодо поховання померлих;

– забезпечити проведення ефективних та комплексних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи у галузі похоронної справи між Комунальним виробничо-господарським підприємством, суб’єктами господарювання та громадянами.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки даного проєкту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1:

Не прийняття проєкту регуляторного акту, тобто залишення існуючої ситуації без змін

Альтернатива 1 є неприйнятною, так як буде встановлено загального порядку організації поховань на території Коростенської міської територіальної громади , також не буде встановлено чіткого механізму взаємодії між комунальним підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби, та суб’єктами господарювання, бажаючими працювати на ринку ритуальних послуг.
Альтернатива 2: Очікування вирішення існуючої ситуації на загальнодержавному рівні Альтернатива 2 також є неприйнятною, оскільки не визначено загального порядку щодо організації і порядку поховань та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу»
Альтернатива 3: Прийняття виконавчим комітетом Коростенської міської ради проекту регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади» Альтернатива 3 забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі 2 даного аналізу регуляторного впливу.

Прийняття даного проекту регуляторного акту визначить основні організаційно-правові засади щодо:

– механізму взаємодії Комунального виробничо-господарського підприємства, на яке покладено функції ритуальної служби, та суб’єктів господарювання, працюючих у даний час, та тих, що можуть працювати в подальшому на ринку ритуальних послуг;

– захисту споживачів від неякісного надання ритуальних послуг і контролю за додержанням вимог законодавства в процесі надання ритуальних послуг населенню громади.

 

Таким чином, Альтернатива 3, а саме прийняття виконавчим комітетом Коростенської міської ради проєкту регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади» є єдиним шляхом досягнення визначеної мети і відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми, враховуючи інтереси всіх учасників відносин у сфері надання ритуальних послуг, та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей та надасть суб’єктам господарювання однаково прозорі можливості для здійснення підприємницької діяльності.

 

 1. Механізм та заходи, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є :

– оприлюднення проєкту регуляторного акту разом з АРВ у порядку, встановленому  Законом, для отримання зауважень і пропозицій від юридичних і фізичних осіб;

– проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

– підготовка експертного висновку відповідної постійної комісії міської ради щодо відповідності проєкту рішення вимогам ст. 4 та ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримання пропозицій щодо проєкту регуляторного акту від Державної регуляторної служби України;

– прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради;

– оприлюднення рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради у встановленому законодавством порядку;

– впровадження і виконання рішення виконавчого комітету  міської ради;

– проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення у порядку та строки, визначені законодавством.

Суб’єктам господарювання, які діють у сфері надання ритуальних послуг, необхідно укласти договір із Комунальним виробничо-господарським підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади, для забезпечення єдиної політики у галузі похоронної справи, захисту прав споживачів у разі неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг, збереження місць поховань та гарантій захисту в разі випадків вандалізму, руйнування намогильних споруд, забезпечення можливостей здійснення поховань в родинних ділянках.

 

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Зазначеним регуляторним актом визначається обов’язкове виконання суб’єктами господарювання вимог щодо надання ритуальних послуг та здійснення поховання померлих на території Коростенської міської територіальної громади, а саме:

– організації місця приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян;

– порядку приймання і оформлення замовлення на поховання померлих та надання послуг відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;

– надання ритуальних послуг, не передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовлення та реалізації згідно з чинним законодавством предметів ритуальної належності;

– порядку поховання померлих громадян на кладовищах громади;

– реєстрації поховань померлих та перепоховань;

– організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

– вимог з обслуговування місць поховань.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо укладання договорів на надання ритуальних послуг з Комунальним виробничо-господарським підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади.

Без виконання вказаних у регуляторному акті вимог суб’єкти господарювання не зможуть здійснювати послуги з надання ритуальних послуг та улаштування місць поховань на території Коростенської міської територіальної громади. Прийняття даного регуляторного акту  додаткових витрат з міського бюджету не потребує. Постійний контроль за виконанням вимог акту здійснює Комунальне виробничо-господарське підприємство, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу аналізу вигід та витрат.

Відносини, пов’язані із наданням ритуальних послуг, зачіпають інтереси всіх верств населення. Основними групами, на які проблема справляє вплив, є громадяни, суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва), та орган місцевого самоврядування – Коростенська міська рада.

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акту, можуть бути визначені кількісно, серед них є якісні, зокрема:

 • покращення обслуговування населення у галузі ритуальних послуг;
 • проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій в галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;
 • врегулювання правових відносин з суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;
 • дотримання принципу верховенства закону.

 

Таблиця вигід та витрат

Вигоди Витрати
Населення
1. Захист від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг. Видатки, пов’язані з оплатою ритуальних послуг
2. Збереження місць поховань та гарантії захисту в разі вандалізму, руйнування намогильних споруд.
3. Отримання можливості здійснення поховання в родинній ділянці
Суб’єкти господарювання
1. Можливість вільного вибору замовником виконавця послуг Видатки, пов’язані з оплатою ритуальних послуг
2. Поширення можливості співпрацювати у галузі похоронної справи та бути конкурентоспроможними на ринку надання ритуальних послуг.
Орган місцевого самоврядування
1.Вдосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання померлих Видатки, пов’язані з оплатою ритуальних послуг для категорії громадян, поховання яких здійснюється за рахунок бюджету
2. Приведення у відповідність з чинним законодавством Порядку надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади

 

 1. Запропонований строк дії регуляторного акту

Термін дії даного регуляторного акту необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших непередбачених випадках.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту

Якісні показники:

– забезпечення та покращення якості надання споживачам ритуальних послуг;

– забезпечення належних умов для здійснення поховання;

– врегулювання правових відносин між Комунальним виробничо-господарським підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади, суб’єктами господарювання та споживачами ритуальних послуг;

– запровадження заходів щодо вдосконалення роботи Комунального виробничо-господарського підприємства, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади та здійснення контролю за організацією і наданням ритуальних послуг з поховання та улаштування місць поховань на території кладовищ;

– покращення стану благоустрою та підвищення якості утримання кладовищ.

Кількісні показники:

– надходження коштів до місцевого бюджету від сплати за надані послуги;

– кількість укладених договорів Комунальним виробничо-господарським підприємством з суб’єктами господарювання на виконання робіт на кладовищах територіальної громади;

 • обсяги виконаних робіт з благоустрою кладовищ;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та споживачів з основними положеннями акту.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде  здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності шляхом моніторингу стану укладення договорів Комунальним виробничо-господарським підприємством, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади, з суб’єктами господарювання , що працюють на ринку ритуальних послуг, та проведення аналізу фінансово-економічної діяльності Комунального виробничо-господарського підприємства.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можна буде зробити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде здійснюватись статистичним методом проведення аналізу фінансово-економічної діяльності Комунального виробничо-господарського підприємства, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади, а також кількості скарг щодо якості наданих послуг.

 

Захід Відповідальний за виконання
1 Проведення аналізу фінансово-економічної діяльності Комунального виробничо-господарського підприємства, на яке покладено функції ритуальної служби на території Коростенської міської територіальної громади Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
2 Реєстрація пам’ятників, встановлених на місцях поховань Комунальне виробничо-господарське підприємство
3 Моніторинг щодо кількості суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, що уклали договори з Комунальним виробничо-господарським підприємством Комунальне виробничо-господарське підприємство

 

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія