Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади

01.09.2023 1170

Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади

У К Р А Ї Н А

  Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «___» _____ 2023 р. № ___

Про затвердження Порядку поховання та

надання ритуальних послуг на території

Коростенської міської територіальної громади»

 

З метою удосконалення правових засад при організації поховань померлих і надання ритуальних послуг, належного функціонування кладовищ на території Коростенської міської територіальної громади, у відповідності до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», керуючись пп.1, пп.11 п.«а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

 1. Затвердити Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади (додаток).
 2. Визначити Комунальне виробничо-господарське підприємство (КВГП) спеціалізованим комунальним підприємством з надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади (ритуальною службою).
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 06.06.2012 р. № 237 «Про визначення комунального виробничо-господарського підприємства ритуальною службою міста Коростеня».
 4. Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення виконавчого  комітету  Коростенської міської ради оприлюднити «Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади» на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради.

   Міський голова                                                   Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Перший заступник міського голови

Володимир ВИГІВСЬКИЙ

Начальник  управління ЖКГ

Валерій МАРТИНЮК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від «___» _____ 2023 р. № ___

 

 

ПОРЯДОК

поховання та надання ритуальних послуг 

на території Коростенської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1445 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», з метою удосконалення правових засад при організації поховань та надання ритуальних послуг  на території Коростенської міської територіальної громади.

1.2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади.

1.3. Суб’єкти господарювання незалежно  від форм  власності  при наданні ритуальних послуг повинні керуватись у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законами України та нормативно-правовими актами з питань похоронного обслуговування, утримання та збереження місць поховань, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Порядком.

 

 1. Основні терміни, використані в цьому Порядку.

2.1. Терміни, використані в цьому Порядку, вживаються в такому значенні:

 • кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;
 • місце поховання – кладовище, крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих;
 • могила – місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом;
 • земельна ділянка під могилу – ділянка на кладовищі, визначеною п. 4.3.21 даного Порядку площею, яка надається під кожну могилу.
 • поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству;
 • перепоховання останків померлого – процедура вилучення тіла померлого з могили з метою перепоховання тіла людини в іншому місці;
 • предмети ритуальної належності – вироби, що є атрибутами поховання та облаштування могили;
 • ритуальна служба – профільне комунальне підприємство, інші суб’єкти
 • господарювання в сфері ритуальних послуг, які здійснюють організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності;
 • ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання;
 • суб’єкт господарювання  – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.

 

 1. Організація діяльності в галузі поховання на території Коростенської міської територіальної громади

3.1. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг відповідно до статей 9, 10, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (додаток 1) та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності на території Коростенської міської територіальної громади здійснює профільне комунальне підприємство – Комунальне виробничо-господарське підприємство (надалі – ритуальна служба) та суб’єкти господарської діяльності, які уклали договори з ритуальною службою.

3.2. На території Коростенської територіальної громади  знаходяться 47  кдадовищ,  з яких:

3.2.1. Відкриті для поховань:

– місто Коростень – кладовища по вул. І. Котляревського, по вул. Саченка, 2 кладовища в районі Чолівки;

– село Дідковичі – 2 кладовища;

– село Бехи – 2 кладовища (Північне та Південне);

– село Вороневе – 1 кладовище;

– село Берестовець – 1 кладовище;

– село Мала Зубівщина – 2 кладовища;

– село Клочеве – 1 кладовище;

– село Кожухівка – 1 кладовище;

– село Каленське – 1 кладовище;

– село Корма – 1 кладовище;

– село Обиходи – 1 кладовище;

– село Новаки – 1 кладовище;

– село Великий Ліс – 2 кладовища;

– село Мединівка – 2 кладовища;

– село Межирічка – 1 кладовище;

– село Барди – 1 кладовище;

– село Михайлівка – 3 кладовища;

– село Сарновичі – 1 кладовище;

– село Хотинівка – 1 кладовище;

– село Розтяжин – 1 кладовище;

– село Іскорость – 1 кладовище;

– село Домолоч – 1 кладовище;

– село Соболівка – 1 кладовище;

– село Злобичі – 1 кладовище;

– село Холосне – 1 кладовище;

– село Нивки – 1 кладовище;

– село Ходаки – 1 кладовище;

– село Субине – 1 кладовище;

– село Купеч – 2 кладовища;

– село Васьковичі – 1 кладовище;

– село Сингаї – 1 кладовище;

– село Шатрище – 1кладовище;

– село Немирівка – 1 кладовище

3.2.2. Частково закриті (можливе підпоховання):

– місто Коростень – кладовище по вул. Сергія Кемського

3.2.3. Закриті:

– місто Коростень – мікрорайон Бровар.

– село Грозине – 1 кладовище.

3.3. Ритуальна служба зобов’язана:

– укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

– організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

– створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

–  забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

– організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до актів комісійних обстежень місць поховання та кошторису;

– безоплатно виділяти місця для поховання померлого;

– реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі – Книга реєстрації),  намогильні споруди – в Книзі обліку намогильних споруд;

–  видавати  користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

– у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання намогильних споруд готувати і подавати відповідний акт про суму та характеристику збитку та відповідну заяву до районного управління поліції;

–   укладати із суб’єктами господарювання договори про надання ритуальних послуг;

– здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

3.4. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів про надання ритуальних послуг (додаток 2) із суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг.

3.4.1. Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб’єкт господарювання подає на ім’я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а)  копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б)  копію виписки з ЄДР;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб’єктом господарювання;

г) режим роботи, номер телефону та місце знаходження;

д) квитанцію про сплату внеску на благоустрій кладовища.

Даний перелік є вичерпним.

3.4.2. Внесок на благоустрій кладовища є обов’язковою умовою укладання договору про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб’єктом господарювання, який виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг. Щорічний внесок на благоустрій кладовища визначається в залежності від виду ритуальних послуг, які надає суб’єкт господарювання, та становить:

– послуги копки могили – одна  мінімальна заробітна плата;

– послуги монтажу та демонтажу  намогильних споруд – одна  мінімальна заробітна плата;

– послуги виготовлення/реалізації  предметів ритуальної належності – одна  мінімальна заробітна плата.

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб’єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

3.4.3. Безпідставна відмова  в  укладенні  договору не допускається,  вона повинна бути аргументована та надана письмово.

3.4.4. Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб’єктом господарювання укладається терміном на 3 роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

3.4.5. При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, вказаних у п. 3.4.1 (що додаються до заяви), суб’єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

Несвоєчасне або ненадання повідомлення до ритуальної служби про зміни є підставою для розірвання договору про надання ритуальних послуг.

3.5.  Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб’єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі – суб’єкт господарювання), який згідно із Законом України «Про поховання та похоронну справу» уклав договір з ритуальною службою про надання цих послуг (додаток 2).

3.6. Суб’єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі – Замовник).

Відсутність укладеного договору про надання ритуальних послуг є порушенням вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», Кодексу про адміністративні правопорушення та цього Положення, та є підставою для притягнення суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності згідно КУпАП.

3.7. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єктам господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

В’їзд на територію кладовища суб’єкту господарювання без вищевказаних договорів забороняється.

 

 1. Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню на території Коростенської міської територіальної громади

4.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян.

4.1.1. У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

– витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу”, інших нормативно-правових актів;

– Порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади;

–  перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

– вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

– окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

– інформація про:

– суб’єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;

– режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

– режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

– розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі -РАЦС) в місті Коростень;

– умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;

– вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;

– умови  організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;

– порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;

– книга відгуків та  пропозицій.

4.1.2. Суб’єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, у 10-денний термін з моменту укладення такого договору, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

– перелік якої зазначено в пункті 4.1.1 цього Порядку,

– про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

– про державну реєстрацію  судбєкта господарювання (копія виписки).

4.1.3. У місті Коростень у приміщенні моргів, РАЦСу на  видному, доступному для громадян місці розміщується інформація, надана суб’єктами господарювання та ритуальною службою,  про місце знаходження ритуальної служби та суб’єктів господарювання, номери телефонів та режим  роботи.

4.1.4. Ритуальна служба та суб’єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання  інформації, яка передбачена чинним законодавством.

4.1.5. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

4.2. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг.

4.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого.

Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є:

 • найменування сторін;
 • предмет договору;
 • перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання;
 • порядок розрахунків;
 • права, обов’язки та відповідальність сторін;
 • умови зміни або припинення дії договору;
 • порядок вирішення спорів;

– дата і місце укладення договору.

4.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого відділом РАЦС, Замовник звертається до ритуальної служби або суб’єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий – ритуальній службі або суб’єкту господарювання.

Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов’язаних з  організацією  поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

У разі оформлення договору – замовлення із суб’єктом господарювання, останній зобов’язаний надати копію договору-замовлення ритуальній службі.

4.2.3.  У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послугах, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх  виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

4.2.4. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб’єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

4.2.5.  Якщо ритуальна служба або суб’єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” сплачує Замовнику пеню  в розмірі 3% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі –  3%  від  загальної  вартості  замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов’язань у натурі).

4.2.6. У випадку відмови Замовника від підписання договору надання ритуальних послуг, договірні відносини між Замовником та ритуальною службою регулюються на підставі ст.633 Цивільного кодексу України (квитанція про оплату  є підтвердженням надання послуг).

4.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання.

4.3.1. Поховання померлих здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

4.3.2.  За зверненням виконавця  волевиявлення чи   особи, яка  взяла  на себе зобов’язання поховати  померлого, на  території  кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, для поховання двох  чи  більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання (у випадку одночасного поховання).

4.3.3. Відведення земельних ділянок під могили  на кладовищах м. Коростень виконується виключно відповідальними особами ритуальної служби на підставі оформлених договорів-замовлень на поховання.

Відведення земельних ділянок під могили на сільських кладовищах на території Коростенської міської територіальної громади виконується старостами.

4.3.4.  Самовільне поховання без дозволу ритуальної служби або старости недопустиме і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, згідно КУпАП.

4.3.5. Право на поховання на кладовищах громади надається лише жителям

Коростенської міської територіальної громади, що зареєстровані на території громади.

4.3.6. Здійснювати поховання померлих з населених пунктів інших територіальних громад забороняється, в зв’язку із обмеженою територією кладовищ Коростенської міської територіальної громади.

4.3.7. B окремих випадках, як виняток, згідно з письмовим погодженням з профільним комунальним підприємством на кладовищах Коростенської міської територіальної громади може бути здійснено поховання іногородніх громадян/ громадян  незареєстрованих на території громади, які мають родинні зв’язки першого-другого ступеня споріднення з жителями, що зареєстровані та проживають на території Коростенської міської територіальної громади або родинні зв’язки з особами, що  поховані на кладовищах територіальної громади, при сплаті одноразового благодійного внеску в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за одне поховання для розширення та благоустрою кладовищ.

Родинні зв’язки мають бути документально підтверджені.

Виконавець волевиявлення померлого звертається із відповідною заявою до ритуальної служби про надання дозволу на поховання іногороднього громадянина/ громадянина  незареєстрованого на території громади, надає підтверджуючі документи родинних зв’язків та сплачує внесок на благоустрій кладовища.

У випадку поховання іногороднього громадянина/ громадянина  незареєстрованого на території громади на кладовищах територіальної громади (сільських кладовищах), Виконавець волевиявлення померлого звертається із відповідною заявою та вказаними документами до старости, який може надати дозвіл на поховання лише після погодження його ритуальною службою.

4.3.8. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

4.3.9.  Подвійне поховання надається у разі одночасного поховання двох членів родини.

Родинне поховання надається в разі поховання  двох або більше померлих, а також особам для поховання одного з рідних похованих.

4.3.10.  На кладовищах в межах Коростенської міської територіальної громади надаються місця для подвійного поховання розміром, вказаним в п. 4.3.21. цього Порядку.

4.3.11. Резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому, здійснюється за умови сплати замовником внеску на благоустрій кладовища за кожне місце резервування, яке надається відповідно до п. 4.3.21. цього Порядку, на розрахунковий рахунок профільного комунального підприємства в такому порядку:

Замовник звертається з заявою (додаток 4) до ритуальної служби для складання договору – замовлення на резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому (додаток 5) та подає до ритуальної служби такі документи:

 • згоду користувача місця першого похованого;
 • оригінал свідоцтва про смерть чи свідоцтво про поховання першого похованого;
 • квитанцію про внесок на розрахунковий рахунок профільного комунального підприємства за резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому.

При резервуванні земельної ділянки під могилу в майбутньому на секторі з додатковими послугами Замовник звертається з заявою до ритуальної служби для складання договору – замовлення на резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому (додаток 5) та подає до ритуальної служби квитанцію про внесок на розрахунковий рахунок профільного комунального підприємства за резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому.

4.3.12. Внесок здійснюється згідно договору та визначається в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, яка дійсна на момент укладання договору за один рік резервування.

При продовженні терміну резервування внесок становитиме 20% мінімальної заробітної плати, яка дійсна на момент укладання додаткової угоди,  за кожний наступний рік продовження договору.

Внесок за резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому на секторі з додатковими послугами  визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат, яка дійсна на момент укладання договору за один рік резервування.

При продовженні терміну резервування внесок становитиме 50% мінімальної заробітної плати,  яка дійсна на момент укладання додаткової угоди, за кожний наступний рік продовження договору.

Внесок спрямовується виключно на утримання кладовища.

4.3.13. Якщо резервування здійснено в першій половині місяця розрахунок виконується за весь місяць, якщо в другій половині місяця – розрахунок починається з наступного місяця.

4.3.14. Мінімальний період резервування – один рік. У разі потреби термін резервування (дії договору ) може бути продовжено на наступний рік.

4.3.15. Для продовження терміну резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому, замовник повинен звернутися до ритуальної служби не пізніше чим за місяць до закінчення терміну першого резервування з метою укладання додаткової угоди, та сплатити внесок на р/р профільного комунального підприємства, розрахований відповідно до п. 4.3.12.  цього Порядку.

4.3.16. Розмір внеска коригується відповідно до зміни мінімальної заробітної плати, яка встановлена Законом про державний бюджет України.

4.3.17. При надані послуги з резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому, здійснюється запис у спеціальній книзі про надання ділянки під могилу  в майбутньому з обов’язковим записом ПІБ, року народження та місця проживання особи, яка має право на майбутнє поховання. Зазначені дані обов’язково позначаються у свідоцтві користувача місця поховання померлого. Поховання інших осіб на даному місці забороняється.

У виняткових випадках, за письмовою заявою особи, яка має право на майбутнє поховання, на зарезервованій земельній ділянці може бути проведено поховання іншої особи.

Після оформлення договору резервування земельної ділянки, замовник зобов’язаний на зарезервованій земельній ділянці встановити табличку, яка міститиме інформацію про власника родинного поховання, а саме номер у журналі реєстрації зарезервованих земельних ділянок.

4.3.18. Укладання договору – замовлення для поховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі:

-свідоцтва про смерть померлого;

-згоди користувача місця родинного поховання;

-оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого;

-не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання;

-при наявності намогильної споруди або таблички з надписом;

-документів, які підтверджують родинний зв’язок.

Примітка: В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих ґрунтових умовах, термін може бути зменшений до 15 років.

4.3.19. Поховання урни з прахом у родинну могилу дозволяється незалежно від часу, що пройшов від попереднього поховання в неї труни.

4.3.20. Поховання в родинну могилу урн з прахом проводиться по письмовій заяві користувача місця поховання, відповідального за поховання, з відповідним записом у книги реєстрації поховань.

4.3.21. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання Розмір
   Земельної ділянки    Могили
площа,

м²

довжина, м ширина,

м

довжина, м ширина, м
Родинне 6,6 2,2 3,0 2,0 1,0
Подвійне 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0
Одинарне 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0
Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8
Поховання на секторі з додатковими послугами 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0

 

4.3.22. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.3.23. За рішенням Виконавчого комітету міської ради у місцях поховання  можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

4.3.24. Рішення для відведення на кладовищах секторів з додатковими послугами можуть бути затверджені за наказом керівника профільного комунального підприємства.

Утримання сектора з додатковими послугами визначається в наступному порядку :

– під кожну могилу надається ділянка у визначених п.4.3.21 розмірах;

– резервування земельної ділянки під могилу  в майбутньому, здійснюється відповідно до п.п.4.3.11- 4.3.17 Порядку;

– замовник в обов’язковому порядку укладає з ритуальною службою  договір резервування земельної ділянки під могилу в майбутньому та  обслуговування місця поховання (додаток 5).

4.3.25. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

4.3.26. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач)  видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 6), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству. Для одержання послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби  подаються документи:

– паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

– лікарське свідоцтво про смерть померлої   особи   (оригінал і копія);

– свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

Вартість послуги з оформлення свідоцтва про поховання затверджена рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради.

4.3.27. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

– оригінал свідоцтва про смерть похованого;

– свідоцтво про поховання;

-документи, що підтверджують придбання  намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

-реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили.  Винесення сміття, зокрема будівельних відходів (каменю, плитки тощо), до спеціально відведених місць на кладовищі суворо заборонено.

Самовільне встановлення намогильних споруд без погодження з ритуальною службою недопустиме і є підставою для притягнення власника місця поховання до адміністративної відповідальності, згідно КУпАП. У разі встановлення намогильної споруди або елементів благоустрою могили, поза межами наданої земельної ділянки або без отримання погодження ритуальної служби, ритуальна служба має право провести  демонтаж встановлених споруд/елементів без повідомлення про це користувача місця поховання.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

4.3.28. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб проводиться відповідно до чинного законодавства.

4.3.29. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

4.3.30.  Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про поховання та похоронну справу”  та цим Положенням  для   громадян України, якщо інше   не   передбачено міжнародним договором України.

4.3.31. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до Виконавчого комітету міської ради та  подає такі документи:

– заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

-висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

-лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

-довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі;

– дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів Виконавчим комітетом міської ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, не раніше ніж через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах.

Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально – процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці – новий запис до Книги реєстрації.

4.3.32. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого”, згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

4.3.33.  Виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил, а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

4.3.34. Вартість ритуальних послуг розраховується надавачем ритуальних послуг, розраховується відповідно до Єдиної  методики  визначення  вартості  надання  громадянам  необхідного  мінімального   переліку   окремих   видів ритуальних послуг,  реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань  житлово-комунального  господарства   19.11.2003  № 194 та затверджується рішенням виконавчого комітету.

 

 1. Порядок розміщення,

 облаштування, утримання та охорони місць поховань

Кладовища Коростенської міської територіальної громади є  комунальною власністю громади та перебувають у господарському віданні та обслуговуються профільним комунальним підприємством – Комунальним виробничо – господарським підприємством.

На території сільських кладовищ, обов’язки по проведенню та реєстрації поховань покладаються на старост.

Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету, внесків суб’єктів господарювання, внесків користувачів  місць поховання та інших не заборонених законом джерел.

Місця поховань (кладовища) мають бути огороджені по периметру та повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв’язком із населеним пунктом.

5.5. На території місць поховань можуть бути розміщені:

– господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

– будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

– водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

– освітлення;

– спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

– каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за відсутності каналізації – туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд асенізаційного транспорту).

5.6. На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.

5.7. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.8. Громадянами і організаціями може бути укладений договір з ритуальною службою про прийняття місця родинного поховання або зарезервованої земельної ділянки під могилу у майбутньому, на обслуговування (додаток №7).

Обслуговування може включати наступні види робіт :

5.8.1. Обслуговування могили :

– миття пам’ятника;

– висадка квітів;

– догляд за зеленими насадженнями;

– чистка від снігу;

– прибирання сміття.

5.8.2. Обслуговування зарезервованої земельної ділянки під могилу:

– прибирання сміття;

– викошування трави.

Вартість за послуги визначається калькуляцією, затвердженою ритуальною службою.

5.9. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань з порушеннями вимог даного Порядку, Ритуальна служба проводить роботи по демонтажу споруди.

5.10. З метою запобігання засміченню кладовищ міста забороняється  висадка багаторічних зелених насаджень. Самовільно висаджені багаторічні зелені насадження підлягають викорчовуванню ритуальною службою без повідомлення користувача місця поховання.

Висадка квітів не заборонена.

5.11. На території кладовищ забороняється:

– порушувати тишу та порядок;

– кататися на велосипедах, санках, ковзанах та лижах;

– вирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з ритуальною службою;

– вигулювати та пасти тварин;

– накопичувати сміття в невизначених для цього місцях;

– розпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;

– здійснювати будь-які роботи та надавати послуги без узгодження з ритуальною службою.

5.12. Ритуальна служба забезпечує на території кладовищ:

– безперешкодний доступ суб’єктів господарювання, які мають договір про надання ритуальних послуг, укладений з ритуальною службою, на територію кладовища на підставі укладених договорів-замовлень;

– утримання могил і пам’ятників видатних діячів держави, науки та культури, воїнів та мирних мешканців, які загинули під час військових конфліктів, могил і пам’ятників, які мають історичну або художню цінність, які передані йому на утримання;

– прибирання доріг, алей, проїздів, доріжок та вивіз сміття;

– дотримання чистоти та порядку та догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування.

5.13. Кладовища та прилегла територія повинні регулярно прибиратися, очищатися від зів’ялих квітів, вінків, опалого листя.

5.14. Суб’єкти підприємницької діяльності і громадяни зобов’язані здійснювати благоустрій територій кладовищ лише відповідно до норм, які передбачають весь необхідний комплекс робіт, не обмежують і не перешкоджають прибиранню територій сучасним  механізованим засобам.

5.15. Здійснення благоустрою кладовищ повинне проводитися у відповідності з «Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом Державним комітетом України з питань житлово – комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154, згідно кошторису витрат.

5.16. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення намогильних споруд відшкодування  матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється.

У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

5.17. Керівником ритуальної служби може бути затверджений порядок в’їзду на територію кладовищ автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів, зокрема  і запровадження плати за в’їзд на територію, яка спрямовуватиметься на організацію благоустрою кладовища.

 

 1. Контроль за виконанням Порядку

6.1. Контроль за дотриманням Порядку надання ритуальних послуг на території Коростенської міської територіальної громади здійснює ритуальна служба, інспекція з благоустрою, старости. У разі необхідності можуть залучатись спеціалісти інших установ та організацій міста.

6.2. Цей Порядок вступає в дію з моменту його затвердження. Всі попередні відносини між  власниками місць поховань та ритуальною службою залишаються чинними в частині оформлених на них документів, якщо вони були оформлені до введення в дію цього Порядку.

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія