Посадова інструкція головного спеціаліста відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

18.11.2021 386

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

_________В.В.Москаленко

 «____»____________ _____ р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу комунальної власності

управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • Головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.
  • Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління) та виконує доручення начальника Управління, міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління, керуючого справами виконкому.
  • В роботі керується Конституцію України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про приватизацію державного і комунального майна» , «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.
  • На посаду призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, досвід роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, навиками роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням.
 2. Завдання та обов’язки
  • Головний спеціаліст відділу комунальної власності забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо оперативного управління майном, що є комунальною власністю Коростенської міської територіальної громади, в порядку і в межах визначених чинним законодавством, за рішенням Коростенської міської ради та її виконавчого комітету в частині приватизації, прийняття в комунальну власність та передачі з комунальної власності в державну та приватну власність.
  • Проводить оформлення відповідної документації щодо приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності Коростенської міської територіальної громади.
  • Забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності.
  • Готує для подання на затвердження Коростенською міською радою перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Коростенської міської територіальної громади.
  • Проводить підготовчу роботу для проведення аукціонів по приватизації нерухомого майна.
  • Відповідно до даних, що надаються спеціалістами фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, відслідковує надходження коштів від покупців приватизованих об’єктів та забезпечує ведення обліку стану оплати вартості об’єктів приватизації.
  • Спільно з комісією по перевірці виконання умов договорів купівлі–продажу комунального майна здійснює контроль за їх виконанням.
  • Проводить підготовку текстів договорів купівлі-продажу комунального майна та підготовку рішень з питань приватизації комунального майна.
  • Проводить процедуру прийняття-передачі об’єктів нерухомості всіх форм власності.
  • Бере участь у підготовці поточних та перспективних планів  відділу, надає необхідну методичну допомогу у виконанні завдань, доручень.
  • Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства в сфері приватизації комунального майна та хід реалізації  місцевої політики  в цій сфері.
  • Приймає участь у розробці пропозицій, комплексів заходів, які стосуються  приватизації комунального майна.
  • За дорученням  керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань приватизації комунального майна.
  • Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.
  • Проводить консультаційну роботу з питань приватизації та передачі у власність майна.
  • Готує відповіді на звернення, скарги та заяви, що надійшли на розгляд.
  • Готує відповіді на запити центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.
  • Виконує інші доручення керівництва виконкому, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.
  • Відповідно до покладених завдань забезпечує висвітлення інформації в офіційних засобах масової інформації, на офіційному сайті міста, порталі відкритих даних тощо.
 3. Права
  • Головний спеціаліст відділу комунальної власності має право:
   • в установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   • отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань;
   • брати участь в нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу, брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень рішення;
   • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи відділу;
   • на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування;
   • на підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.
 1. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне, неякісне тощо) посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням.

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки.

5.2. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу комунальної власності, начальником Управління та заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.

 

 

Розробник Начальник управління

 

С.М.Любочко
Узгоджено Заступник міського голови О.А.Ясинецький
Керуючий справами виконкому А.В.Охрімчук
Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

Р.А. Іванова
Начальник  юридичного  відділу Т.А.Камінська
Голова  профспілки В.П.Безпалько

 

З  інструкцією ознайомлений (-а):

«_____»  __________ ____ р.                                                         Л.М.Дурницька

 

Інструкцію  отримав (-ла):

«_____»  __________ ____ р.                                                         Л.М.Дурницька

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба
Копії:
Начальник відділу
Головний спеціаліст

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія