Положення про відділ контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради

08.12.2021 246

Положення про відділ контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • Це Положення регулює питання діяльності відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради.
  • Відділ контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог (далі – відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради.
  • Положення про відділ затверджується начальником управління за погодженням з міським головою або заступником міського голови, який відповідає за роботу управління.
  • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, Положенням про управління, цим Положенням.
  • Структура і чисельність працівників затверджується рішенням сесії Коростенської міської ради.
  • Штатний розпис відділу затверджується міським головою за поданням начальника управління.
  • Відділ підпорядковується начальнику управління та його заступнику.

 

 1. Основні завдання
  • Складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
  • Контроль за цільовим використанням усіх видів державних соціальних допомог.
  • Повернення надміру виплачених коштів.
  • Організація діловодства у відділі.

 

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань
  • Розглядає скарги, заяви, листи та звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України та депутатів місцевих рад, готує відповіді на них.
  • Здійснює передачу опрацьованих особових справ до відділу призначення усіх видів державних соціальних допомог або до відділу прийому звернень громадян.
  • Проводить обстеження матеріально-побутових умов сім’ї або співбесіди в умовах повної конфіденційності з громадянами, які звертаються за призначенням усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, або потребують спеціальної консультації;
  • Контролює цільове використання усіх видів державних соціальних допомог.
  • Вживає заходи щодо повернення надміру виплачених коштів.
  • Представляє інтереси управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради в установах, організаціях, підприємствах, органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях за дорученням начальника управління.

 

 1. Права відділу
  • Має право проводити обстеження матеріально-побутових умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи.
  • Отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції.
  • Робити запити та безплатно отримувати від територіальних органів ДПС, Державтоінспекції, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, ДПСУ, реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги.
  • Отримувати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі державної соціальної допомоги або звертаються за її призначенням, а також осіб, які входять до складу сім’ї, що отримує або звертається за призначенням такої допомоги, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб підприємств, установ та організацій письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення державної соціальної допомоги.

 

 1. Організація роботи відділу
  • Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог відповідно до вимог діючого законодавства.
  • Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні служби в органах місцевого самоврядування.
  • Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.
  • Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління та структурними підрозділами виконкому Коростенської міської ради, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.

 

 1. Начальник відділу
  • Здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.
  • Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
  • Очолює відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про відділ.
  • Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.
  • Подає пропозиції начальнику управління щодо заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання, присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування.
  • Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
  • Бере участь у нарадах, семінарах, доводить до керівництва управління позицію відділу з питань, що розглядаються.
  • Візує документи управління в межах своєї компетенції.
  • У встановленому порядку представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю відділу.
  • Вносить на розгляд начальника управління пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення відділу.
  • Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами управління.
  • Виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Начальник відділу контролю

за призначенням всіх видів

державних соціальних допомог                                  Інна  ХОДАКІВСЬКА

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1391 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія