Положення про відділ розвитку територій управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.11.2021 246

Положення про відділ розвитку територій управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

 від 17.02.2021 р. № 121

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розвитку територій

управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ розвитку територій (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління економіки виконавчого комітету.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови облдержадміністрації, актами місцевого самоврядування, цим Положенням, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи виконавчого комітету.
 3. Основним завданням Відділу є забезпечення умов для сталого розвитку сільських населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.
 4. Відповідно до покладеного завдання Відділ:

4.1. здійснює організаційне забезпечення діяльності старост на території сільських населених пунктів територіальної громади в питаннях економічного розвитку;

4.2. надає пропозиції по сільських населених пунктах міської територіальної громади до проекту  програми економічного та соціального розвитку територіальної громади на короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий періоди;

4.3. сприяє виконанню на території сільських населених пунктів програм соціально-економічного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету;

4.4. формує та подає органам статистики звіти з погосподарського обліку сільських населених пунктів територіальної громади;

4.5. бере  участь в розробці проекту бюджету територіальної громади;

4.6. в межах компетенції надає пропозиції щодо внесення змін до соціально-економічного паспорту  територіальної громади;

4.7. здійснює аналіз економічного стану і тенденцій розвитку сільськогосподарської галузі та сприяє її збалансованому і динамічному розвитку шляхом розробки та контролю за виконанням відповідних галузевих програм;

4.8. співпрацює з підприємствами і установами різних форм власності;

4.9. бере участь у підготовці місцевих нормативних та регуляторних актів з питань економічного розвитку відповідно до чинного законодавства, в межах компетенції;

4.10. готує проекти рішень на розгляд міської ради, виконавчого комітету з питань  економічного розвитку територіальної громади;

4.11. формує справи для передачі в архів;

4.12. готує проекти відповідей за дорученням міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету на листи, заяви та скарги громадян;

4.13. розміщує на офіційному веб-порталі міста інформацію про роботу Відділу.

 1. Відділ має право:

5.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 2. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, в порядку, визначеному чинним законодавством.
 3. Структура Відділу і  чисельність  його  працівників  затверджується  сесією  міської  ради. Призначення та звільнення працівників проводиться  міським  головою. На посади заступника начальника управління, начальника відділу та спеціалістів призначаються особи з вищою освітою, досвідом роботи управлінської діяльності та які відповідають вимогам типової кваліфікаційної характеристики.
 4. Відділ підпорядковується виконавчому комітету, міському голові. Спрямовує і координує діяльність Відділу начальник управління економіки та один із заступників міського голови відповідно до «Розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому».
 5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
 6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує міська рада.
 7. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
 8. Відділ не є юридичною особою.
 9. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться за рішенням міської ради та в інших передбачених чинних законодавством України випадках.
 10. При реорганізації і ліквідації працівникам Відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

 

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія