Положення про відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради

07.12.2021 455

Положення про відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює питання діяльності відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради.
1.2. Відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці (далі – відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради.
1.3. Положення про відділ затверджується начальником управління за погодженням з міським головою або заступником міського голови, який відповідає за роботу управління.
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, Положенням про управління, цим Положенням.
1.5. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу визначаються міським головою за поданням начальника управління.
1.6. Відділ підпорядковується начальнику управління та його заступнику.
   
  2. Основні завдання
2.1. Організація матеріально-побутового обслуговування осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечення осіб з інвалідністю в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.
2.2. Здійснення загальної координації питань, пов’язаних з працевлаштуванням осіб з інвалідністю, сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю та здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.
2.3. Ведення Центрального банку даних з проблем інвалідності та формування бази даних осіб з інвалідністю.
2.4. Відділ організовує і координує свою діяльність з відділами управління.
   
               3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань
3.1. Здійснює прийом необхідних документів для забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом, веде облік осіб з інвалідністю, які отримали транспортні засоби.
3.2. Видає направлення особам з інвалідністю для проходження транспортної МСЕК.
3.3. Здійснює ведення обліку по забезпеченню санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників АТО.
3.4. Видає путівки ветеранам війни до санаторно-курортних закладів, підпорядкованих Мінсоцполітики.
3.5. Укладає договори з санаторно-курортними закладами на оздоровлення осіб з інвалідністю та учасниками АТО.
3.6. Проводить компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також санаторно-курортне лікування.
3.7. Здійснює оформлення документів для влаштування громадян в будинки-інтернати.
3.8. Веде облік осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги, інвалідних візків різних типів, інших засобів реабілітації.
3.9. Проводить прийом та оформлення документів для забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації та пересування.
3.10. Подає в установленому порядку пропозиції щодо реєстрації   помічника для повнолітніх дієздатних осіб, які за станом здоров’я потребують догляду.
3.11. Розглядає питання та веде особові справи по опіці та піклуванню    повнолітніх недієздатних осіб.
3.12. Проводить прийом громадян та формує пакет документів для виплати компенсації на поховання осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій.
3.13. Проводить роботу по організації направлення учасників АТО на психологічну реабілітацію до реабілітаційних установ.
3.14. Розглядає звернення громадян, звернення та запити народних    депутатів України та депутатів місцевих рад.
3.15. Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу   через засоби масової інформації.
3.16. Забезпечує своєчасну підготовку звітів та надання інформації про результати діяльності відділу.
3.17. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
3.18. Здійснює прийом та направлення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ.
3.19. Виконує інші функції, які випливають з покладених на відділ завдань.
3.20. Покладення на відділ з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
   
  4. Права відділу
4.1. Залучати спеціалістів інших відділів управління до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки та інші матеріали від структурних підрозділів управління, підприємств, організацій, установ.
4.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів управління спеціалістів з метою підготовки необхідних документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
4.4. Інформувати начальника управління про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів.
   
  5. Організація роботи відділу
5.1. Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці відповідно до вимог діючого законодавства.
5.2. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні служби в органах місцевого самоврядування.
5.3. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.
5.4. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.
5.5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління та структурними підрозділами виконкому Коростенської міської ради, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.
   
                                        6. Начальник відділу
6.1. Здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.
6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
6.3. Очолює відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про відділ.
6.4. Організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.
6.5. Подає пропозиції начальнику управління щодо заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання, присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування.
6.6. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
6.7. Бере участь у нарадах, семінарах, доводить до керівництва управління позицію відділу з питань, що розглядаються.
6.8. Візує документи управління в межах своєї компетенції.
6.9. У встановленому порядку представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю відділу.
6.10. Вносить на розгляд начальника управління пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення відділу.
6.11. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами    управління.
6.12. Виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту осіб з

інвалідністю, учасників АТО,

ветеранів війни та праці                                                     О.П. Литвинчук                                                             

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія