Посадова інструкція адміністратора відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради

18.11.2021 528

Посадова інструкція адміністратора відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Міський  голова

                                                                     ___________В.В.Москаленко

                                                                     “____” _____________ 2020 р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

адміністратора відділу організації надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

1.2. Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра (за рішенням суб’єкта призначення) та стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

1.3. Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради підпорядковується міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, начальнику відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратору виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.4. У роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Положенням про відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Регламентом Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Коростенської міської ради, Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, Кодексом етики посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, правилами охорони праці та протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.

1.5. На час відсутності адміністратора відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради у зв’язку з відпусткою, хворобою та інших поважних причин, його обов’язки виконує адміністратор відділу або начальник відділу, адміністратор.

  1. Завдання та   обов’язки  

2.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

2.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

2.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

  1. Права                                         

Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

3.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3.3. інформувати начальника відділу організації надання адміністративних послуг та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

3.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

3.5. порушувати клопотання перед начальником відділу організації надання адміністративних послуг щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг.

  1. Відповідальність

Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради несе відповідальність:

4.1. за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, покладених на нього в межах і порядку, встановлених чинним законодавством, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

4.2. за порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.3. за порушення Закону України «Про запобігання корупції».

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

Розробник Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради   О.А. Іванова
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Начальник  юридичного  відділу   Т.А. Камінська
  Начальник  режимно – секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений:

 

“_____”  __________ 2020 р.

 

Інструкцію  отримав:

 

“_____”  __________ 2020 р.

 

Оригінал:
Кадрова служба  
Адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради  
Копія:
Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія