Посадова інструкція директора Коростенського міського центру соціальних служб

06.12.2021 1178

Посадова інструкція директора Коростенського міського центру соціальних служб

 

Посадова інструкція

директора Коростенського міського центру соціальних  служб

 

Загальні положення.

Директор Коростенського міського центру соціальних служб призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови, на конкурсній основі, підпорядковується міському голові та заступнику міського голови.

Директор Коростенського міського центру соціальних повинен знати та керуватись в роботі: Конституцією України,   Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, які стосуються питань роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, цією інструкцією, Положенням про Коростенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими нормативними актами. З питань організації та методики роботи Коростенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді керується наказами, правилами, інструкціями і рекомендаціями Мінсоцполітики, Житомирського обласного центру для сім`ї, дітей та молоді.

На посаду директора Коростенського міського центру соціальних служб призначається особа з вищою освітою, стажем і досвідом роботи з неповнолітніми, сім’ями і молоддю, а також в органах соціального захисту населення не менше трьох років.

На період відпустки, хвороби та інших випадків відсутності директора Коростенського міського центру соціальних служб обов’язки покладаються на заступника директора-начальника відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб.

Завдання та обов’язки.

Директор Коростенського міського центру соціальних служб зобов’язаний:

Здійснювати керівництво діяльністю центру, нести персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань.

Забезпечувати ефективне виконання покладених на центр завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми, молоддю, різними категоріями сімей.

Розподіляти посадові обов’язки між працівниками центру, очолювати та контролювати їх роботу, визнавати ступінь відповідальності.

Складати в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджується Мінсоцполітики.

Затверджувати  положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників.

Видавати у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати і контролювати їх виконання.

Розпоряджатися в установленому порядку майном і коштами центру в межах затвердженого кошторису.

Утворювати в центрі атестаційну комісію, сприяти підвищенню кваліфікації працівників центру.

Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на працівників центру.

Сприяти розвитку мережі закладів соціального спрямування (центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері і дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо).

Подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань його компетенції.

Представляти центр у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх форм власності, у тому числі за кордоном.

Планувати, регулювати та контролювати ефективну взаємодію центру з установами, підприємствами, організаціями, структурними підрозділами виконкому міської ради при розв’язанні питань, що стосуються громадян, які звернулися до центру та інших питань діяльності центру.

Проводити особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності центру.

Звітуватися щомісяця про проведену роботу перед міським головою.

Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Має право.

Для виконання покладених завдань на директора Коростенського міського центру соціальних служб йому надається право:

– представляти інтереси центру в суді, підприємствах, установах та організацій усіх форм власності;

– одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи  з сім’ями, дітьми та молоддю.

– співпрацювати з  підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють соціальну роботу з отримувачами соціальних послуг і/або ведуть справи отримувачів соціальних послуг відповідно до своїх повноважень і функцій, вносити відповідні пропозиції та рекомендації.

– підвищувати кваліфікацію у встановленому законом порядку.

Відповідальність.

Директор Коростенського міського центру соціальних несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

Взаємовідносини за посадою.

Директор Коростенського міського центру соціальних служб в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, відповідно до вказаних термінів готує документи, відповіді та вимагає інформацію, необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень погоджує з заступником міського голови, який відповідає за роботу центру, згідно розподілу обов’язків.

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія