Посадова інструкція фахівця із соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб

06.12.2021 5839

Посадова інструкція фахівця із соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб

 

 

 

 

 

 

Посадова інструкція

фахівця із соціальної роботи

Коростенського міського центру соціальних служб

 

1.Загальні положення

1.1. Посадова інструкція фахівця із соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб (далі – посадова інструкція фахівця) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб.

1.2. Фахівець із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – фахівець) – це працівник Коростенського міського центру соціальних служб, що має необхідну фахову підготовку та кваліфікацію, спеціалізується на здійсненні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та проживають у закріпленій за ним дільниці чи мікрорайоні у місті.

1.3. Дія цієї посадової інструкції поширюється на фахівців Коростенського міського центру соціальних служб (далі – Центр).

1.4. У своїй діяльності фахівець центру керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, наказами обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, рішеннями сесії міської ради, рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами директора Центру та цією  посадовою інструкцією.

1.5. Фахівець Центру підпорядкований директору Центру.

1.6. Фахівець – це особа, яка має вищу освіту за спеціальністю: соціальна робота, соціальна педагогіка, психологія, соціологія, чи іншими напрямами гуманітарної підготовки, яка пройшла підготовку за програмою, затвердженою Міністерством соціальної політики, та здійснює практичну соціальну роботу з сім’ями з дітьми у громаді.

1.7. На період відпустки, хвороби та інших випадків відсутності фахівця із соціальної роботи інший фахівець із соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб виконує його обов’язки.

2.Завдання та обов’язки

2.1. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, та громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг.

2.2. Організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадських об’єднань, фондів тощо.

2.3. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

2.4. Забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, кожного з її членів із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення їх проблем, надання їм послуги з інформування та консультування.

2.5. Здійснення соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах та в яких:

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи виконують їх неналежним чином, що зумовлено проблемами стану здоров’я (залежностей) тощо;

батьки не мають можливості забезпечити належного утримання, виховання та догляду за дитиною, у тому числі, в яких батьки є безробітними;

сім’ями або одинокими матерями, які мають ризик відмовитися забрати дитину з пологового відділення або іншого медичного закладу;

сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;

триває процес розлучення батьків, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;

батьки є трудовими мігрантами та з сім’ями, діти в яких виховуються в інтернатних закладах;

одна або декілька дітей вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, в яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;

батьки або один із них чи діти або одна із них мають інвалідність;

проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або один із членів сім’ї страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ;

вчиняється насильство або існує реальна загроза його вчинення;

проживають особи, в тому числі діти, які постраждали від торгівлі людьми;

проживають особи (у тому числі діти), звільнені з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники;

діти вчасно не приступили до навчання тощо.

2.6.Контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та допомоги на  дітей одиноким матерям.

2.7. Відповідно до своїх завдань фахівець:

виявляє сім’ї, які потребують соціальної підтримки з боку держави;

проводить оцінку потреб дітей, сімей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

координує вирішення проблемних питань громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, надає їм послуги з інформування, консультування, представництва інтересів в органах, організаціях, установах та закладах системи соціального захисту;

здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

виконує інші доручення керівництва.

інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

перенаправляє членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги, до відповідних закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання);

готує питання на розгляд Комісії з питань захисту прав дітей (у разі порушення прав дитини);

здійснює заходи, розповсюджує інформаційні матеріали з питань пропагування сімейних форм виховання та соціального захисту населення.

2.8. У разі наявності на закріпленій дільниці  прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу та сімей, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, фахівець надає соціальні послуги виключно після проходження відповідного навчання.

2.9. У разі якщо у прийомній сім’ї/дитячому будинку сімейного типу виховуються діти, вражені ВІЛ-інфекцією, фахівець повинен пройти додатково спеціальний курс підготовки щодо роботи з сім’ями, у яких виховується вищевказана категорія дітей.

3.Права

Фахівець має право:

на захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в судовому порядку;

вимагати створення відповідних умов праці, що сприяють виконанню посадової інструкції;

вносити керівнику Центру пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми та з сім’ями з дітьми;

одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності необхідну інформацію при наданні  соціальної допомоги  різним категоріям сімей.

4.Відповідальність

Фахівець несе відповідальність за:

неякісне і несвоєчасне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

неналежне ведення документації;

недотримання етичних і правових норм;

недостовірність даних, які він надає;

порушення конфіденційності інформації стосовно сімей, яким він надає соціальні послуги, їх соціального оточення та умов, у яких вони перебувають;

порушення трудової чи виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.Взаємовідносини за посадою.

5.1. Фахівець Центру одержує документи, доручення та завдання від директора Центру та виконує їх в межах своїх повноважень у встановлені терміни.

5.2. Для виконання обов’язків фахівець співпрацює із спеціалістами Центру, органів міського самоврядування, виконавчої влади, представниками громадських об’єднань, організацій-партнерів, громадянами з питань, що стосується діяльності Центру.

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія