Посадова інструкція головного спеціаліста – бухгалтера відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення

06.12.2021 962

Посадова інструкція головного спеціаліста – бухгалтера відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста – бухгалтера відділу бухгалтерського обліку

управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

Головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку забезпечує роботу по веденню бухгалтерського обліку та звітності за встановленими формами.

Підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується   Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»,  постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами і постановами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, наказами начальника управління які стосуються відділу бухгалтерського обліку, Положенням про управління праці та соціального захисту населення, Положенням про відділ.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним  спеціалістом – бухгалтером відділу.

Завдання та обов’язки

Веде облік бюджетних коштів, які надходять для виплати державних соціальних допомог.

Веде облік бланків суворої звітності.

Дотримується правил зберігання бухгалтерських документів, надає бухгалтерську та статистичну звітність з питань діяльності управління, веде облік касових документів.

Забезпечує цільове використання бюджетних коштів .

Проводить звірку з поштовими відділеннями по виплаті державних соціальних допомог.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право одержувати від посадових осіб необхідні документи і пояснення з питань бухгалтерського обліку і звітності.

Вносити пропозиції з формування бюджету та зміни нормативів.

Взаємодіяти з фінансовими органами та підприємствами з питань, пов’язаних з роботою управління .

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • за збереження комп’ютерної техніки.

Взаємовідносини(звязки) за посадою

Отримує від начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник відділу   Н.Г.Савчук
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                    І. І. Вигівська

 

Інструкцію  отримав :                                                       І. І. Вигівська

“_____”  __________ 20__ р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст – бухгалтер  відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія