Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 109

Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Міський голова

                                                               ____ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                           “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст бюджетного відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами місцевого самоврядування, «Положенням про фінансове управління», «Інструкцією по діловодству у виконавчому комітеті Коростенської міської ради», регламентом роботи виконкому, даною інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.3. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дотримується службової та трудової дисципліни.

1.4. Призначається та звільняється з посади згідно заяви та розпорядження міського голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.5. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Виконує роботи під керівництвом та контролем начальника бюджетного відділу.

2.2. Аналізує і узагальнює інформацію по наступних кодах програмної класифікації видатків (КПКВ):

– 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

– 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

– 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»;

– 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

– 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»;

– 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;

– 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з  олімпійських видів спорту»;

– 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

– 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

– 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

– 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

– 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

– 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»;

– 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»;

– 0218820 «Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення».

2.3. Виконує поточні завдання у відділі, розпорядження начальника бюджетного відділу, заступника начальника та начальника управління.

2.4. Бере участь у розроблені проєктів нормативних та  організаційно – методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.5. Організовує і проводить перевірки правильності складання та виконання кошторисів та веде облік змін до кошторисів по установах, які курирує.

2.6. По результатах перевірок готує пропозиції та доповідні записки, візує їх у начальника бюджетного відділу, заступника начальника управління і подає на підпис начальнику фінансового управління.

2.7. Проводить експертизу проєктів програм, фінансових планів та рішень міської ради.

2.8. Забезпечує відповідність паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

2.9. Контролює своєчасність внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішення про бюджет Коростенської міської територіальної громади зі змінами.

2.10. Проводить фінансування головних розпорядників коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади.

2.11. Готує проєкт відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відділ в межах його компетенції.

2.12. Готує та подає інформації департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати по напрямках:

– про проведену контрольну роботу фінансовим управлінням;

– щодо видатків та чисельності працівників закладів охорони здоров’я;

– на вимогу департаменту фінансів інформації в межах покладених обов’язків.

2.13. До бюджету Коростенської міської територіальної громади та річного звіту заповнює, згідно даних установ, які контролює, план по мережі, штатах та контингентах.

2.14. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням керівництва надає інформацію на запити громадян, організацій, підприємств, установ.

3.Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Готує запити на отримання необхідних статистичних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу, а також для виконання посадових обов’язків.

3.3. На оплату праці залежно від займаної посади. Має право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників.

3.4. Залучає спеціалістів усіх структурних підрозділів до виконання покладених на неї завдань.

3.5. Вимагає від керівництва управління сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

4.Відповідальність.

4.1. За невиконання або неповне виконання своїх службових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.Взаємовідносини за посадою.

5.1. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління, заступнику начальника та начальнику бюджетного відділу.

5.2. На час відпустки права і обов’язки головного спеціаліста розподіляються начальником бюджетного відділу між працівниками.

5.3. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з усіма працівниками управління, іншими управліннями та відділами виконкому.

 

Розробник Начальник фінансового управління    Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Перевірено Уповноважений з питань якості    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

 

З інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                             Ольга ДОВГОШИЄНКО

 

Інструкцію отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                              Ольга ДОВГОШИЄНКО

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник управління  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія