Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 290

Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Міський голова

                                                               ____ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                              “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст бюджетного відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами місцевого самоврядування, «Положенням про фінансове управління», «Інструкцією по діловодству у виконавчому комітеті Коростенської міської ради», регламентом роботи виконкому, даною інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

  • Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дотримується службової та трудової дисципліни.
  • Призначається та звільняється з посади згідно заяви та розпорядження міського голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
  • Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Виконує роботи під керівництвом та контролем начальника бюджетного відділу.

2.2. Аналізує і узагальнює інформацію по наступних кодах програмної класифікації видатків (КПКВ):

– 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

– 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

– 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

– 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

– 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

– 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

– 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»;

– 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;

– 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

2.3. Виконує поточні завдання у відділі, розпорядження начальника бюджетного відділу, заступника начальника та начальника управління.

2.4. Бере участь у розроблені проєктів нормативних та організаційно – методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.5. Організовує і проводить перевірки правильності складання та виконання кошторисів та веде облік змін до кошторисів по установах, які курирує.

2.6. Контролює правильність проведення тарифікації в закладах освіти.

2.7. По результатах перевірок готує пропозиції та доповідні записки, візує їх у начальника бюджетного відділу, заступника начальника управління і подає на підпис начальнику фінансового управління.

2.8. Проводить експертизу проєктів програм, фінансових планів та рішень міської ради.

2.9. Забезпечує відповідність паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

2.10. Контролює своєчасність внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішення про бюджет Коростенської міської територіальної громади зі змінами.

2.11. Готує проєкт відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відділ в межах його компетенції.

2.12. Готує та подає інформації департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати та на вимогу в межах покладених обов’язків.

2.13. До бюджету Коростенської міської територіальної громади та річного звіту заповнює, згідно даних установ, які контролює, план по мережі, штатах та контингентах.

2.14. Готує аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади по підсумках місяця, кварталу, року та надає начальнику бюджетного відділу, заступнику начальника фінансового управління та начальнику фінансового управління (загальний фонд).

2.15. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням керівництва надає інформацію на запити громадян, організацій, підприємств, установ.

3.Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Готує запити на отримання необхідних статистичних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу, а також для виконання посадових обов’язків.

3.3. На оплату праці залежно від займаної посади. Має право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників.

3.4. Залучає спеціалістів усіх структурних підрозділів до виконання покладених на неї завдань.

3.5. Вимагає від керівництва управління сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

 

4.Відповідальність.

4.1. За невиконання або неповне виконання своїх службових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.Взаємовідносини за посадою.

5.1. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління, заступнику начальника та начальнику бюджетного відділу.

5.2. На час відпустки права і обов’язки головного спеціаліста розподіляються начальником бюджетного відділу між працівниками.

5.3. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з усіма працівниками управління, іншими управліннями та відділами виконкому.

Розробник Начальник фінансового управління    Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Перевірено Уповноважений з питань якості    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

 

З інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                               Світлана ПОЛОСЕНКО

 

Інструкцію отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                Світлана ПОЛОСЕНКО

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник управління  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія