Посадова інструкція головного спеціаліста служби персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради

26.11.2021 775

Посадова інструкція головного спеціаліста служби персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________Володимир МОСКАЛЕНКО

«____»____________ _____ р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста служби персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування Шоста категорія
Посада Головний спеціаліст служби
Найменування структурного підрозділу Служба персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник служби
Посада керівника структурного підрозділу Начальник служби
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Мета посади
Здійснення реалізації державної кадрової політики та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Коростенської  міської ради. У частині військового обліку керуватися окремою посадовою інструкцією.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Здійснення документального оформлення призначення та звільнення з посад посадових осіб виконавчого комітету та працівників виконавчого комітету, керівників комунальних підприємств; обробка персональних даних з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, забезпечення захисту персональних даних, що обробляються службою; формування, ведення та зберігання особових справ та трудових книжок; щорічне уточнення кадрових документів особових справ працівників виконавчого комітету.
2. Підготовка проєктів розпоряджень міського голови  з особового складу та службових відряджень в межах України та за кордон працівників виконавчого комітету Коростенської міської ради  та керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради.
3. Підготовка матеріалів для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
4. Організація та підготовка до проведення конкурсного відбору посадових осіб місцевого самоврядування. Прийом від претендентів на посади відповідні документів та подача їх на розгляд конкурсної комісії, підготовка засідання комісії, оформлення протоколів засідань комісії, інші заходи щодо організації конкурсною відбору. Забезпечення проведення іспитів.
5. Ведення табелю обліку робочого часу; моніторинг листків непрацездатності; складання графіка відпусток.
6. Обчислення загального стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, своєчасне присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, встановлення надбавок за вислугу років. Підготовка документів для заохочення та нагородження працівників.
7. Своєчасне подання звітів про рух кадрів; складання щомісячних та річного звіту з кадрової роботи.
8. Надання методичної допомоги структурним підрозділам та самостійним управлінням та відділам виконавчого комітету при розробці посадових інструкцій.
9. У разі відсутності начальника  служби персоналу виконує його обов’язки.

 

  1. Права
1.    Може представляти виконавчий комітет в інших органах при розгляді питань, що належать до його компетенції. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва виконкому з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками.

2.    Запитувати та отримувати від посадових осіб інших структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.

3.    За дорученням керівництва перевіряти ведення кадрової документації та військового обліку у виконавчих органах міської ради та на комунальних підприємствах.

4.    Вносити на розгляд начальника служби пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, усіх форм власності, об’єднання громадян.

 

  1. Умови служби
1.   Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою; досвід роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, трудове законодавство, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

2.    Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3.    Забезпечувати виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

ПОГОДЖЕНО      
Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Олександр СИНИЦЬКИЙ _________________

(дата)

Начальник

служби персоналу

___________________

(підпис)

Раїса ІВАНОВА _________________

(дата)

Начальник юридичного  відділу ___________________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА _________________

(дата)

 

Голова  профспілки ___________________

(підпис)

Оксана ХРАПІЙЧУК _________________

(дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Тетяна ФЕДОРЕНКО

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Тетяна ФЕДОРЕНКО

(підпис)

Оригінал: Служба персоналу  
Копії:

Головний спеціаліст

Начальник служби  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія