Посадова інструкція головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

21.12.2021 1428

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 ___________В.В. Москаленко

“____”_____________ 20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування підпорядковується  міському голові, секретарю міської ради, начальнику відділу архітектури та містобудування, головному архітектору міста.

В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, Положенням про відділ архітектури та містобудування, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради та іншими нормативно-правовими документами

На посаду головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради призначається особа, яка має вищу освіту та досвід роботи не менше 3-х років.

Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань під керівництвом начальника відділу, щодо реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування.

Забезпечує опрацювання матеріалів для підготовки проектів рішень міської ради щодо розроблення містобудівної документації та внесення змін  до неї (генерального плану міста, плану зонування  території) та проектів рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівної документації, інших проектів рішень, що готує відділ.

Реалізує в межах своєї компетенції питання діловодства, обліку звернень громадян та інших суб’єктів з питань містобудування та архітектури, що належать до компетенції відділу.

Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян та контроль за своєчасним виконанням розпорядчих документів у відділі.

Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Забезпечує ведення внутрішнього документообігу.

Забезпечує внесення затвердженої містобудівної документації для подальшої публікації на порталі містобудівного кадастру Житомирської області.

Забезпечує внесення відомостей та створення в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва проєктів містобудівних умов та обмежень, проєктів внесення змін до містобудівних умов та обмежень.

Веде журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень.

Забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження до реєстру  містобудівних умов та обмежень на офіційному веб-сайті міста.

Забезпечує внесення відомостей та формування в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва проєктів будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Веде журнал реєстрації будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Забезпечує внесення відомостей та формування витягів з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Веде реєстр видачі рішень та витягів із рішень сесії міської ради та виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Створює архів містобудівної документації на паперових та електронних носіях.

Виконує доручення начальника відділу архітектури та містобудування –  головного архітектора міста відповідно до покладених завдань згідно посадової інструкції.

Має право

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування має право: користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства.

Отримувати від інших підрозділів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності інформацію, документи  та інші  матеріали для вирішення питань у сфері містобудування та архітектури.

Відповідальність

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування несе відповідальність: за несвоєчасне виконання вищезазначених обов’язків; за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження; за недотримання регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування відповідно до вказаних термінів на документі готує відповіді та отримує необхідну інформацію для її підготовки.

Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з  начальником відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

Перевірено Заступник міського голови О.А. Ясинецький
Начальник юридичного відділу Т.А. Камінська
Начальник  режимно – секретної

та кадрової служби

 

Р.А. Іванова

Начальник відділу архітектури та містобудування С.П.Тумаш
Голова профспілки О. Храпійчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                                           А.В. Жолудь

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 202__ р.                                                         А.В. Жолудь

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Заступник міського голови
Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія