Посадова інструкція головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

21.12.2021 249

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу архітектури  та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 ___________В.В. Москаленко

“____” ____________ 20__ р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу архітектури  та містобудування

виконавчого комітету  Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування підпорядковується  міському голові, секретарю  міської ради, начальнику відділу архітектури та містобудування, головному архітектору міста.

В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, Положенням про відділ архітектури та містобудування, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради та іншими нормативно-правовими документами

На посаду головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради призначається особа, яка має вищу освіту та досвідом роботи не менше 3-х років.

 

Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань під керівництвом начальника відділу, щодо реалізації державної політики у сфері відділу архітектури та містобудування, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування.

Забезпечує опрацювання матеріалів для підготовки проектів рішень міської ради щодо розроблення містобудівної документації та внесення змін  до неї (генерального плану міста, плану зонування  території) та проектів рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівної документації, інших проектів рішень, що готує відділ.

Реалізує в межах своєї компетенції питання діловодства, обліку звернень громадян та інших суб’єктів з питань містобудування та архітектури, що належать до компетенції відділу.

Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян та контроль за своєчасним виконанням розпорядчих документів у відділі.

Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Забезпечує ведення внутрішнього документообігу.

Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані  матеріалів, які відносяться  до компетенції відділу на  Єдиний державний портал відкритих даних: дані про видані будівельні паспорти;  дані про надані містобудівні умови та обмеження; основні положення генеральних планів населених пунктів; схеми планування територій та план зонування території міста Коростеня; генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій, їх проекти; адресний реєстр міста Коростеня (адреса, вулиця, проспект, бульвар, шосе, провулок, площа, будинок, корпус, номер, присвоєння адрес).

Формує для підпису проекти паспортів  прив’язки тимчасових споруд.

Веде  реєстр  видачі паспортів прив’язки тимчасових споруд.

Опрацьовує  матеріали та готує проекти рішень  на розміщення  зовнішньої реклами.

Готує для підпису проекти дозволів на розміщення  зовнішньої реклами.

Готує для підпису проекти розрахунків розміру плати за тимчасове користування місцем розташування зовнішньої реклами.

Веде  реєстр  видачі дозволів по розміщенню зовнішньої реклами;

Опрацьовує  матеріали та готує проекти рішень  на встановлення  обладнання дитячих  та спортивних майданчиків на території міста.

Веде реєстр видачі рішень та витягів із рішень сесії міської ради  та виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості при розгляді містобудівної документації.

Формує матеріали на засідання архітектурно-містобудівної ради та громадських слухань.

Створює архів містобудівної документації на паперових та електронних носіях.

Виконує доручення начальника відділу архітектури та містобудування відповідно до покладених на нього завдань згідно посадової інструкції.

Має право

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради має право: користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства.

Отримувати від інших підрозділів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності інформацію, документи  та інші  матеріали для вирішення питань у сфері архітектури та містобудування.

Відповідальність

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування несе відповідальність: за несвоєчасне виконання вищезазначених обов’язків; за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження; за недотримання регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради відповідно до вказаних  термінів на документі готує  відповіді та отримує  необхідну інформацію для її підготовки. Відмовлятись від виконання дій, що суперечать посадовій інструкції та чинному законодавству, а також затвердженій містобудівній документації.

Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з  начальником відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

         Перевірено Заступник міського голови   О.А. Ясинецький

 

  Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник  режимно – секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

  Начальник відділу архітектури та містобудування   С. П. Тумаш
  Голова профспілки   О.   Храпійчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 202__ р.                                                         Н. І. Копишинська

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                                         Н. І. Копишинська

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Заступник міського голови  
Головний спеціаліст відділу архітектури та  містобудування  

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія