Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 138

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Міський  голова

                                                                     ___________В.В.Москаленко

                                                                     “____”____________ 20__ р.

 

 

 

 

Посадова інструкція

  головного спеціаліста  відділу культури і туризму

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст  є посадовою  особою відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради. Призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу культури і туризму. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

          1.2. Головний спеціаліст в роботі  керується Конституцію України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про звернення громадян”, регламентом роботи виконкому, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Має знати правила ділового етикету, Правила та норми охорони праці й протипожежного захисту. Персональні обов’язки, визначені Посадовою інструкцією.

  1.4. На посаду головного спеціаліста відділу культури і туризму призначається особа, яка має вищу освіту  і загальний стаж роботи в закладах культури не менше 3-х років. Вміє працювати на комп’ютері, знає програмні засоби.

 

  1. Завдання та обовязки

Головний спеціаліст відділу зобов’язаний:

2.1. Брати участь у підготовці і проведенні засідань відділу, нарад, семінарів.

2.2. Брати участь в організації підготовки та проведенні свят та масових заходів.

2.3.Співпрацювати з усіма закладами культури, які здійснюють свою діяльність у відповідності  із Конституцією України.

2.4. Здійснювати контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів управління культури та наказів відділу культури і туризму.

2.5. Вирішувати  інші конкретні питання організаційної роботи відділу згідно з розподілом обов’язків між працівниками.

2.6. Здійснювати підготовку планів роботи, інформацій, ведення діловодства, підготовку проектів рішень, тощо.

2.7. За дорученням або розпорядженням міського голови, начальника відділу зобов’язаний тимчасово виконувати інші обов’язки, доручення.

 

  1. Права.

Головний спеціаліст  відділу  має право:

3.1. Вирішувати з керівниками структурних підрозділів питання, які необхідні для виконання покладених на відділ функцій (завдань), вимагати від них відомості і матеріали з питань, які входять до компетенції спеціаліста відділу культури і туризму.

3.2. Бути представником відділу від його імені в державних, громадських та інших організаціях з питань культури та туризму.

3.3. Вносити на розгляд  керівництва відділу пропозиції, щодо вирішення питань, які стосуються роботи спеціаліста відділу культури і туризму.

3.4. Проводити перевірки виконання планів роботи підвідомчих установ, ведення діловодства, архівної справи, виконання документів, виконання трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, діяльності закладів.

 

  1. Відповідальність

Головний спеціаліст  несе відповідальність за :

4.1. Несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків або їх порушення.

4.2. За якість і об’єктивність матеріалів, що готуються ним до розгляду на сесіях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, для надання керівництву виконавчого комітету, начальнику відділу і вищестоячим органам.

4.3. Вчасне звітування та ведення необхідної документації.

4.4. Порушення трудової і виконавчої диципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, етики поведінки державного службовця та обмежень, передбачених законодавством про державну службу.

4.5. За невиконання інших вимог чинного законодавства України посадовою особою місцевого самоврядування.

 

  1. Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою

5.1. Головний спеціаліст має право вимагати від відділів, управлінь виконавчого комітету Коростенської міської ради, міських організацій, установ, підприємств відповідні матеріали необхідні для роботи відділу, підготовки документів.

5.2. Підготовлені проекти документів погоджує з начальником відділу культури і туризму та заступником міського голови.

5.3. На час відсутності начальника відділу, його заступника у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, їх обов’язки може виконувати головний спеціаліст.

 

Розробник Начальник відділу культури і туризму   Ольга КОЗАЧЕНКО
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості   Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Погоджено Заступник міського голови   Олександр ДЗИГА
  Начальник  юридичного  відділу   Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса  ІВАНОВА
  Голова  профспілки   Ірина ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       Н.В.Тетерук

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       Н.В.Тетерук

 

Оригінал : Начальник режимно-секретної та кадрової служби  
                   Начальник відділу культури і туризму  
Копії:  Головний спеціаліст відділу культури і туризму
 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія