Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 310

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «____»____________ _____ р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

______

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація

 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування Шоста категорія
Посада Головний спеціаліст
Найменування структурного підрозділу Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу культури і туризму
Посада керівника структурного підрозділу Начальник відділу культури і і туризму
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Виконання завдань та функцій пов’язаних із забезпеченням культурними  послугами населення громади, реалізація  виконання програм у сфері культури в межах компетенції, забезпечення ефективності діяльності закладів культури на території Коростенської міської територіальної громади

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Здійснення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради та здійснює контроль за дотриманням термінів підготовки відповідей на звернення громадян та юридичних осіб.
2. Розгляд листів, заяв та скарг, що надходять до відділу культури. Підготовка відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.
3. Участь в засіданнях відділу, нарадах, семінарах, в організації підготовки і проведенні свят та масових заходів як відбуваються та території громади
4. Контроль за виконанням наказів управління культури і туризму, рішень виконкому та наказів відділу культури і туризму
5. Підготовка та подача щомісячної, річної звітності, планів роботи, інформацій по відділу культури і туризму органам виконавчої влади та контролюючим органам
6. Ведення діловодства, кадрової роботи, підготовка проектів рішень, тощо.
7. Виконання інших доручень начальника відділу, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.
8. Вирішення інших конкретних питань організаційної роботи відділу згідно з розподілом обов’язків між працівниками
9. У разі відсутності головного спеціаліста відділу ____________________________ виконує його обов’язки.

 

  1. Права
1.   Безоплатно одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

2.   Вносити пропозиції начальнику відділу щодо здійснення заходів з метою недопущення  порушення законодавства України у сфері культури.

3.   Брати участь як представник відділу у нарадах та інших заходах, на яких розглядаються питання, що належать до його компетенції.

4. Вирішувати з керівниками структурних підрозділів питання, які необхідні для виконання покладених на відділ функцій ( завдань), вимагати від них відомості і матеріали з питань, які входять до компетенції спеціаліста відділу культури і туризму.

4.   Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта фахового спрямування не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навики роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням. Стаж роботи в закладах культури не менше 3 років.

2.    Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету міської ради.

3.    Участь у відрядженнях в межах України і за кордоном відповідно потреб та доручень, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків терміном до 1 місяця.

4.    Виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень начальника відділу та керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

Погоджено      
Начальник відділу __________________

(підпис)

 

О.КОЗАЧЕНКО _______________

(дата)

 

Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Н.ЧИЖЕВСЬКА _________________

(дата)

Керуючий справами виконкому ____________________

(підпис)

 

А.ОХРІМЧУК

 

_________________

(дата)

Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Р.ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Т.КАМІНСЬКА ___________________

(дата)

 

Голова  профспілки ____________________

(підпис)

І.І. ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО ___________________

(дата)

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 _________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 _________________

(підпис)

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  
Головний спеціаліст  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія