Посадова інструкція головного спеціаліста відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 218

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

___________В.Москаленко

__”____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу молоді та спорту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

Головний спеціаліст відділу молоді та спорту є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеному чинним законодавством. Підпорядковується міському голові, заступнику міського голови та начальнику відділу. Головний спеціаліст відділу під керівництвом начальника відділу проводить роботу по реалізації на території міської громади державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту. Під час відпустки або відсутності з інших причин начальника відділу, виконує його обов’язки.

У роботі керується Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про державну службу”, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування”, Регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, іншим чинним законодавством України. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

На посаду призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, володіє персональною комп’ютерною технікою.

ІІ. Завдання та обов’язки.

2.1. Проводить роботу щодо реалізації на території міської громади державної політики з питань молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

2.2. Бере участь у підготовці та проведенні спортивних змагань та масових заходів.

2.3. За дорученням начальника відділу здійснює заходи щодо пропаганди фізичної культури  і спорту, олімпійського руху.

2.4. Координує та контролює виконання державних та міських програм з питань розвитку фізичної культури  і спорту.

2.5. Здійснює заходи щодо комплектації та підготовки збірних команд  територіальної громади, забезпечення їх участі у змаганнях різних рівнів.

2.6. Здійснює контроль за технічним станом та ефективним використанням спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості, аналізує розвиток мережі закладів та клубів спортивної спрямованості.

2.7. Забезпечує аналіз проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, розвитку масового спорту, рівня надання оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо підвищення рівня якості роботи спортивних закладів, розширення їх мережі. Контролює дотримання спортивних класифікацій, державних нормативів з фізичної культури  і спорту.

2.8. Відповідає за роботу по підготовці спортивних резервів, контролює організацію навчально-тренувальної роботи з ними, незалежно  від їх підпорядкованості.

2.9. Організовує та проводить заходи, спрямовані на покращення стану молоді.

2.10. Забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей територіальної громади за путівками, придбаними за рахунок коштів міського бюджету.

2.11. Готує матеріали для розробки програм з молодіжної політики. Координує та контролює виконання державних та міських програм щодо молодіжної політики.

2.12. Контролює організаційну роботу у спортивних клубах Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

2.13. Готує матеріали до звітності про роботу відділу у встановлені керівництвом  терміни.

2.14. Готує інформаційні матеріали про роботу відділу і події спортивного життя громади та розміщує їх на міському інформаційному порталі і сторінках відділу у соціальних мережах.

2.15. Несе персональну відповідальність:

– за якісне виконання посадових обов’язків, вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму та регламенту роботи виконавчого комітету;

– за  своєчасне  розміщення інформації, що стосується компетенції  відділу, на міському інформаційному порталі.

2.16. При необхідності виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету, які не суперечать Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

ІІІ. Права.

3.1. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту має право, за дорученням начальника відділу, здійснювати контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що стосуються молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту.

3.2. При виконанні доручень керівництва, має право одержувати від підприємств та установ необхідні дані, передбачені формами звітності, а також матеріали, необхідні для роботи відділу.

3.3. Має право вносити начальнику відділу, заступнику міського голови пропозиції щодо покращення роботи відділу.

3.4. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту має право:

–  на оплату праці, залежно від займаної посади;

– на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників;

– вимагати від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

ІV. Відповідальність.

4.1. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту несе відповідальність за:

– неякісне або несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків або їх порушення,

– порушення норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

  1. V. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту за дорученням начальника відділу, забезпечує контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що стосуються компетенції відділу.

5.2. При виконанні доручень керівництва, має право одержувати від підприємств та установ необхідні дані, передбачені формами звітності, а також матеріали, необхідні для роботи відділу.

5.3. Має право вносити начальнику відділу, заступнику міського голови пропозиції щодо покращення роботи відділу.

 

 

Розробник Керуючий справами виконкому   А.Охрімчук
Перевірено Заступник міського голови, куратор відділу   О.Синицький
  Начальник відділу молоді та спорту   О.Черних
  Начальник  юридичного  відділу   Т.Камінська
  Начальник режимно-секретної та кадрової  служби    

Р.Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений :

__”  __________ 2021 р.                                                         О.Міхалєва

 

Інструкцію  отримав :

__”  __________ 2021 р.                                                         О.Міхалєва

 

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія