Посадова інструкція головного спеціаліста відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 713

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «____»  липня 2023  р.

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

27.4   

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської  міської ради

 

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування Шоста
Посада Головний спеціаліст відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу охорони здоров’я
Посада керівника структурного підрозділу Начальник відділу охорони здоров’я
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

 

  1. Мета посади
Організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством, планово–фінансової роботи з метою забезпечення ефективного і цільового використання коштів.

 

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку і звітності.
2. Здійснює згідно з бюджетним законодавством взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в органах Державного казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
3. Забезпечує повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.
4. Забезпечує контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
5. Відповідно до покладених завдань забезпечує висвітлення інформації в офіційних засобах масової інформації, на офіційному сайті міста, порталі відкритих даних тощо
6. Забезпечує своєчасне проведення розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів з підприємствами, організаціями.
7. Бере участь в інвентаризації грошових коштів, розрахунків, матеріальних цінностей, своєчасне і правильне виведення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.
8. Організовує забезпечення наявності первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку, проводить обробку банківських документів, щомісячне складання меморіальних ордерів, веде облік отриманих асигнувань, касових та фактичних  видатків.
9. Складає бюджетні запити, кошториси, довідки про зміни до кошторисів з розрахунками до них.
10. Забезпечує збереження бухгалтерських документів, кошторисів, розрахунків до них, інших документів, а також передачу їх в архів в установленому порядку.

 

 

  1. Права
1. В установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань
2. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.
3. Вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, проведення фінансово господарської діяльності органами місцевого самоврядування, готувати та подавати на розгляд і прийняття  відповідних рішень керівництвом виконкому доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції відділу охорони здоров’я ВК КМР;
4. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування;
5. На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.

 

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

 

  1. Умови служби
Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою; досвід роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Забезпечувати якісне та своєчасне виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу.

 

Погоджено

 

     
Начальник

відділу охорони здоров’я

___________________

(підпис)

Микола

ЗАЄЦЬ

_________________

(дата)

       
Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Наталія ЧИЖЕВСЬКА _________________

(дата)

       
Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Раїса ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА ___________________

(дата)

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Ганна ГРИЩЕНКО

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Ганна ГРИЩЕНКО

(підпис)

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба 1
 

 

Начальник управління 1

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія