Посадова інструкція головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради

23.11.2021 1134

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

____Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” ______________ 2021р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради

 

Основні положення.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради забезпечує проведення єдиної державної політики з питань ради, сприяє поліпшенню і вдосконаленню діяльності депутатів, депутатських формувань, здійснює організаційне, технічне забезпечення засідань постійних комісій міської ради.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради підпорядковується міському голові та секретарю міської ради, начальнику відділу. Приймається й звільняється з посади розпорядженням міського голови.

В своїй роботі керується Конституцію України, Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядуванні”, “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про статус депутатів місцевих рад”, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконкому міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, інструкціями з діловодства, даною інструкцією, іншими нормативно-правовими актами, які стосуються його службової діяльності.

Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

На посаду головного спеціаліста призначається особа з вищою гуманітарною освітою та досвідом роботи не менше 2 років, знаннями основ роботи з комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням.

На період відпустки та інших випадків відсутності головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради обов’язки покладаються на іншого головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

Завдання та обов’язки.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради консультує та надає допомогу у роботі депутатів з питань Регламенту роботи Коростенської міської ради; з питань здійснення повноважень депутатів; з питань діяльності органів самоорганізації населення; з питань дотримання Положення про постійні комісії у депутатській діяльності; з питань діяльності депутатських фракцій та груп, участі в роботі депутатських об’єднань, прав та обов’язків депутатів.

Бере участь у в організації проведення сесій ради, а саме: організаційно забезпечує підготовку проєктів рішень ради, з яких формується порядок денний сесії, надає допомогу в плануванні роботи постійних комісій міської ради; в організації попереднього вивчення питань, що вносяться на сесію, забезпечує депутатів необхідними документами і матеріалами; надає допомогу постійним комісіям в оформленні документів; забезпечує оприлюднення протоколів засідань постійних комісій; веде облік відвідування депутатами засідань постійних комісій, надає допомогу в підготовці рекомендацій постійних комісій; своєчасно доводить рекомендації постійних комісій до виконавців; розробляє методичні матеріали по роботі постійних комісій, доводить рішення сесій до виконавців. Слідкує за станом планшетів – робочих місць депутатів міської ради. Відповідає за  функцію надання слова в системі електронного голосування  «ГОЛОС» депутатам, запрошеним, доповідачам під час пленарного засідання.

Бере участь та організовує підготовку проведення громадських слухань та оформлює відповідні документи.

Організовує навчання депутатів, залучає до цієї роботи кваліфікованих спеціалістів, оформлює матеріали депутатських навчань.

Згідно Закону України  „Про доступ до публічної інформації”  за дорученням керівництва надає інформацію стосовно:

-Статутних документів територіальної громади,

-Регламенту роботи ради;

-Положення про постійні комісії міської ради;

-Списків депутатів міської ради, складу постійних комісій, депутатських фракцій та груп;

-Протоколів сесій міської ради; рішень міської ради;

-Матеріалів громадських слухань.

При необхідності за вказівкою міського голови, секретаря міської ради, начальника відділу може виконувати інші доручення, які не визначені цією інструкцією, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

Права.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради має право вимагати від відділів, управлінь виконкому, підприємств і організацій відповідні матеріали, необхідні для підготовки сесії ради.

Вносити пропозиції керівництву з питань поліпшення роботи відділу та вдосконалення діяльності депутатів.

Відповідальність.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення  діяльності міської ради відповідає за якісне виконання обов’язків, покладених цією інструкцією; за дотримання трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; за якість і об’єктивність матеріалів, що готуються для розгляду на сесіях ради; за своєчасне і якісне оформлення документації ради, направлення рішень ради і рекомендацій постійних комісій виконавцям.

Взаємовідносини  (зв’язки) за посадою.

Головний спеціаліст відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу та секретарем міської ради.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ незалежно від їх підпорядкування, форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Розробник Начальник відділу ОЗДМР О..Заєць
Перевірено Секретар міської ради О.Олексійчук
Начальник  юридичного  відділу Т.Камінська
Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби  

Р.Іванова

Голова профспілки О.Храпійчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021р.                                           Олена ТОМАШЕВСЬКА

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021р.                                           Олена ТОМАШЕВСЬКА

 

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба
Начальник відділу ОЗДМР
Копії:
Спеціаліст відділу

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія