Посадова інструкція головного спеціаліста відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.12.2021 66

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу прийому звернень громадян

на призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом приймання заяв та документів для надання всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Підпорядковується начальнику відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин заміщується начальником відділу або головним спеціалістом відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг.

Завдання та обов’язки

Здійснює прийом громадян та надає консультації з питань призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Приймає весь необхідний пакет документів для призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг:

  • перевіряє правильність заповнення заяв та, у разі потреби, надає допомогу в їх заповненні;
  • перевіряє правильність оформлення та повноту документів, що підтверджують право заявника на отримання відповідних видів всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг;
  • видає заявникам повідомлення про прийняття заяв та документів.

Формує особову справу.

Передає комплект документів на розгляд головному державному соціальному інспектору, якщо під час співбесіди з заявниками виникла потреба обстежити матеріальний стан.

Проводить  необхідні перевірки поданих заявниками документів на достовірність даних в заявах та деклараціях про ідентифікацію особи, доходи, місце проживання та реєстрації, майнове утримання та іншу подану заявником інформацію.

Здійснює запити до ДФС та інших підприємств, установ, організацій на отримання необхідної інформації для призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Надає правову допомогу підприємствам та громадянам  в  підготовці документів для призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Здійснює видачу довідок та повідомлень за запитами, видачу та продовження відповідних посвідчень.

Надає відповіді на запити від підприємств, установ, організацій.

Готує проекти відповідей на листи, заяви та скарги громадян.

Надає щотижневу та щомісячну інформацію щодо кількості прийнятих громадян та документів на призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Подає щоквартальний звіт про технологію призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг та щоквартальний звіт про обсяг потреби управління в бланках, журналах, посвідченнях.

Подає інші види звітності визначені начальником відділу, начальником управління, Департаментом праці та соціального захисту населення.

Відпрацьовує списки померлих громадян.

Списує особові справи, виключає з реєстру пільговиків та припиняє (переоформлює) нарахування житлових субсидій у зв’язку зі смертю.

Відпрацьовує список боржників.

Працює в архіві.

Проводить роз’яснювальну роботу серед населення міста та представників підприємств, організацій, установ з питань, що стосуються роботи відділу.

Один раз в рік проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

В своїй практичній роботі приймає найновіші методи організації праці.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право здійснювати контроль правильності видачі довідок підприємствами, установами, організаціями.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об′єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник відділу   Л.Л. Чистякова
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________  20__ р.                                             Г.Л. Білошицька

 

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________  20__ р.                                             Г.Л. Білошицька

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія