Посадова інструкція головного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.12.2021 162

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

________В.В.Москаленко

_______________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста  відділу призначення соціальних допомог та пільг

управління праці та соціального захисту

населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу призначення соціальних допомог та пільг забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом опрацювання заяв та документів на призначення державних соціальних допомог, субсидій та формування Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі-ЄДАРП).

Підпорядковується начальнику відділу призначення соціальних допомог та пільг.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин заміщується іншим головним спеціалістом або начальником відділу призначення соціальних допомог та пільг.

Завдання та обов’язки

Опрацьовує заяви та документи для призначення державних соціальних допомог, житлових субсидій та для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Веде облік заяв на призначення всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій поданих на опрацювання, а також облік повернених особових справ.

Розраховує розмір та термін надання допомоги на підставі поданих документів.

Здійснює призначення всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Формує бази даних в електронному вигляді.

Здійснює перевірку розрахунків, розмірів та термінів призначення всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг, візує рішення про призначення (відмову в призначенні) допомоги, реєструє їх у відповідному журналі.

Готує проекти рішень (протоколів) призначення, утримань надміру нарахованих сум, повідомлень про призначення  (або відмову) в призначенні.

Формує виплатні документи готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Здійснює перерахунки субсидії при зміні тарифів за житлово-комунальні послуги.

Здійснює перерахунок субсидій після виявлення недостовірних даних та утримання переплачених коштів через функцію F5.

Здійснює облік громадян пільгових категорій шляхом включення до ЄДАРП та підтримує його в актуальному стані.

Визначає право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Проводить звірку інформації по нарахованим пільгам та інформації, що міститься в ЄДАРП з інформацією, яка надходить від підприємств-надавачів комунальних послуг.

Проводить нарахування пільг та житлових субсидій для ОСББ.

Забезпечує супровід  програмного комплексу “Наш Дім”, опрацьовує доробки до програмного забезпечення відділу, здійснює обмін інформацією через Крипто сервер, ІОЦ.

Перевіряє списки померлих громадян та виключає з реєстру пільговиків та припиняє (переоформлює) нарахування житлових субсидій у зв’язку зі смертю.

Працює в архіві.

Веде журнал реєстрації прийнятих рішень, обробки заяв (особових справ), журнал видачі повідомлень.

Надає правову допомогу підприємствам та громадянам  в  підготовці документів для призначення державних соціальних допомог та пільг.

Готує на висилку особові справи та інші документи до Виплатного центру та по запитах інших управлінь.

Готує довідки.

Згідно розподілу обов’язків, забезпечує підготовку і подання звітів, реєстрів, списків до різних структур державної влади та житлово-комунальних організацій.

Проводить роз’яснювальну роботу серед населення міста та представників підприємств, організацій, установ з питань, що стосуються роботи відділу.

Один раз в рік проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

В своїй практичній роботі приймає найновіші методи організації праці.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право здійснювати контроль правильності видачі довідок підприємствами, установами, організаціями.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об′єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

 

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому А.В. Охрімчук
Начальник управління І.В.Єсін
Начальник відділу Л.В. Гурківська
Начальник режимно-секретної та кадрової служби  

Р.А.Іванова

Начальник юридичного відділу Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

 

“_____”  __________ 20__ р.                                              Г.М. Березовська

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                               Г.М. Березовська

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Головний спеціаліст відділу

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія