Посадова інструкція головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців

16.11.2021 600

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців є посадовою особою виконкому міської ради, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується начальнику відділу, керуючому справами міськвиконкому, міському голові.

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців забезпечує ведення персоніфікованого обліку виборців та виготовляє списки виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів міської ради, міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Головний спеціаліст відділу в своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Законом України “Про Державний реєстр виборців”, актами обласної, міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, положенням про відділ, даною посадовою інструкцією, а також іншим чинним законодавством України.

На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.

Головний спеціаліст відділу повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби і законодавство з питань охорони праці, правил ділового етикету, правил техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни.

У разі відсутності начальника відділу головний спеціаліст виконує його обов’язки.

Завдання та обов’язки

 • забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із вищевказаним Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
 • веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;
 • забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”;
 • визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
 • в установленому законом порядку розглядає звернення громадян;
 • проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
 • надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
 • надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
 • надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців” порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
 • здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
 • забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
 • здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
 • виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
 • отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом України “Про Державний реєстр виборців” порядку;
 • проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій;
 • надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
 • надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 • проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
 • формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
 • здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
 • вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;
 • передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
 • здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
 • виконує у разі відсутності адміністратора безпеки його функції;
 • виконує функції оператора інформаційно-телекомунікаційної системи відділу ведення Державного реєстру виборців;
 • забезпечує захист Реєстру, захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності бази даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, спотворення, знищення бази даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців;
 • відповідає за документообіг у відділі;
 • надає допомогу в оформленні документів, з питань, що входять до його компетенції;
 • готує проекти рішень, які стосуються діяльності відділу та виносяться на засідання виконавчого комітету міської ради;
 • готує проекти розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності відділу;
 • повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконує доручення начальника відділу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Права

 • одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
 • вносити пропозиції начальнику відділу з питань, які пов’язані з покращенням роботи відділу;
 • узгоджувати проекти документів з начальником відділу;
 • брати участь у нарадах та засіданнях;
 • брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
 • готувати інформаційні матеріали;
 • отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ, організацій, підприємств, підрозділів міськвиконкому;
 • представляти інтереси відділу на підприємствах, установах, організаціях, що належать до його компетенції.

Відповідальність

Головний спеціаліст відділу Державного реєстру виборців несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру.

Відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

 • порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 • неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборців;
 • умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 • обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до вищевказаного закону;
 • знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених Законом України “Про Державний реєстр виборців”;
 • невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 • умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до вищевказаного Закону;
 • неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Взаємовідносини за посадою

Головний спеціаліст відділу відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію, необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу та заступником міського голови, який відповідає за роботу відділу згідно з розподілом обов’язків.

 

Розробник Керуючий справами міськвиконкому А. В. Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу Т. А. Камінська
Начальник режимно-секретної та кадрової служби  

Р. А. Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений :

“____”  _____________  2016р.                                             А.М. Виноградова

 

Інструкцію  отримав :

“____”  _____________  2016р.                                                 А.М. Виноградова

 

Оригінал: Кадрова служба
Копія:
Головний спеціаліст відділу

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія