Посадова інструкція головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 172

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

Згідно норм PN-EN ISO 9001:2000

 

Шифр

 

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                               Міський  голова

                                                               ___________ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                                  «____» ___________________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління, його заступнику та начальнику відділу.
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ, «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

 • На посаду головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи в сфері житлово-комунального господарства або на посадах інженерного, будівельного спрямування не менше 3-х років.
 • На період відпустки головного спеціаліста відділу його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ.
 1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ:

2.1. Забезпечує ведення обліку і реєстрації вхідної і вихідної документації Управління ЖКГ, здійснює її систематизацію, після резолюції керівника передає виконавцям для використання в роботі або підготовки відповідей, здійснює контроль за термінами виконання завдань та своєчасно повідомляє керівництво про порушення термінів виконання.

2.2. Проводить прийом телефонних звернень, приймає, передає телеграми, телефонограми, факси, електронну пошту.

2.3. Проводить адміністрування та наповнення інформацією сторінки Управління ЖКГ міськвиконкому в соціальній мережі Facebook.

2.4. Відповідає за роботу з архівними документами Управління ЖКГ.

2.5. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції Управління ЖКГ, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

2.6. За дорученням начальника відділу проводить розгляд звернень, заяв і скарг громадян з питань ЖКГ, у встановлені терміни готує проекти відповідей.

2.7. Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

2.8. Забезпечує збір та узагальнення виробничої та статистичної інформації підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

2.9. Проводить моніторинг підготовки обʼєктів житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади під час осінньо-зимового періоду, а також в умовах виникнення стихійних лих, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

2.10.  Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Своєчасно вивчає зміни в діючому законодавстві і нормативних документах, що стосуються сфери його діяльності.

2.11. Повинен дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.12.  Виконує   інші   доручення   керівництва,   якщо   вони   не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.

 1. 3. Права

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ має право:

3.1. Отримувати в межах компетенції відділу статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів Управління ЖКГ, виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

 • Вносити пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи відділу.
 • Відмовлятися від виконання завдань, що суперечать чинному законодавству.
 1. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується; проєкти документів і відповідей погоджувати з начальником відділу.

 Розробник

Начальник відділу Стужук С. Д.

Узгоджено

Перший заступник міського голови Вигівський В. В.

Начальник Управління ЖКГ Мартинюк  В. М.

Начальник юридичного відділу Камінська Т. А.

Начальник режимно-секретної та кадрової служби Іванова Р. А.

 

З  інструкцією ознайомлена :

«_____»  __________ 2021 р.                                                        Нагаловська  О. А.

 

Інструкцію  отримала:

«_____»  __________ 2021 р.                                                        Нагаловська О. А.

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія