Посадова інструкція головного спеціаліста відділу

15.11.2021 365

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                    ____ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                         «____» _____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу капітального будівництва

Управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

1.2. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління ЖКГ та його заступнику, начальнику відділу.

1.3. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ,  «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

1.4. На посаду головного спеціаліста відділу капітального будівництва призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи на посадах інженерного, будівельного спрямування не менше 2-х років.

1.5. На період відпустки головного спеціаліста його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу капітального будівництва.

 1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ:

2.1. Несе відповідальність перед начальником відділу за виконання покладених завдань.

2.2. Здійснює  нагляд за виконанням робіт з утримання, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, будівельно-монтажних робіт на об’єктах комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

 • Контролює відповідність обсягів, строків та якості робіт, а також відповідність матеріалів і виробів затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки.
 • Бере участь у обговоренні й узгодженні проектних рішень щодо внесення змін, повʼязаних з впровадженням прогресивних технологічних процесів, планувальних та конструктивних рішень.
 • Вивчає причини, що призводять до порушень строків робіт та погіршення їх якості, вживає заходів щодо запобігання цим порушенням.
 • Здійснює технічне приймання закінчених робіт, оформляє необхідну технічну документацію.
 • Контролює усування недоробок і дефектів підрядними організаціями в строки, встановлені договором.
 • Готує необхідні дані для складання звітності про виконання робіт.
 • Одержує проектно-кошторисну документацію, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень, здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації.
 • Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації іншим структурним підрозділам і підрядним організаціям.

2.12. Здійснює контроль за веденням виконавчої документації на будівельних дільницях, перевіряє журнали ведення робіт та іншу передбачену нормативними документами документацію.

 • Бере участь в перевірках якості і контрольних замірах обсягів робіт, які проводять контролюючі органи.
 • Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат.

2.15. Проводить своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

2.16. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, своєчасно вивчає зміни в діючому законодавстві і нормативних документах, що стосуються сфери його діяльності.

2.17. Виконує інші доручення керівництва, пов’язані з реалізацією покладених на Управління ЖКГ завдань у галузі будівництва, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

 1. Права

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ має право:

3.1. Отримувати в межах компетенції відділу статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів Управління ЖКГ, виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

 • Вносити пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи відділу.
 • Відмовлятися від виконання завдань, що суперечать чинному законодавству України.
 1. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України, за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

 1. Взаємовідносини за посадою

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується; проєкти документів і відповідей погоджувати з начальником відділу.

 Розробник

Начальник Управління ЖКГ    Мартинюк  В.М.
Узгоджено Перший заступник міського голови    Вигівський В.В.
  Начальник юридичного відділу    Камінська Т.А.
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби   Іванова Р.А.

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________  2021 р.                                                 _____________

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                                  _____________

 

 

Оригінал: Кадрова служба 1
Копії:
Начальник Управління ЖКГ 1
Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ 1

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія