Посадова інструкція головного спеціаліста юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 1392

Посадова інструкція головного спеціаліста юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

 ________________20__р.

 

 

 

Посадова інструкція

 головного спеціаліста юридичного відділу

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст юридичного відділу забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом проведення правової роботи в управлінні.

Підпорядковується безпосередньо начальнику юридичного відділу.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Кодексом Законів про Працю  України, законами і постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати Конституцію України; закони України, нормативні документи, що стосуються органів виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; володіти державною мовою; практику застосування чинного законодавства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується начальником юридичного відділу.                

Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст у межах повноважень вирішує питання під керівництвом начальника юридичного відділу.  

Забезпечує додержання законності в діяльності управління і захист його правових інтересів.

Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проєктів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в управлінні, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.

Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.

Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності управління.

Бере участь в судових засіданнях, де представляє інтереси управління, за дорученням начальника.

Проводить претензійну та позовну роботу.

Організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Організовує роботу з метою виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які мають право на отримання такої компенсації.

Надає консультації працівникам управління щодо чинного законодавства.

За дорученням адміністрації управління перевіряє окремі скарги та заяви громадян  з юридичних питань у терміни передбачені чинним законодавством.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

За відсутності начальника юридичного відділу у зв′язку з відпусткою, хворобою та з інших причин виконує його обов′язки.

Права

Має право перевіряти додержання законності у відділах управління.

Здійснювати взаємодію з начальниками всіх відділів управління.

Ознайомлюватися з проєктами рішень начальника управління, що стосуються діяльності відділу.

Вимагати  та отримувати від начальників відділів управління та спеціалістів управління необхідну інформацію та документи.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • за збереження комп’ютерної техніки.

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника юридичного відділу та начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проєкт відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В. Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А. Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П. Кутишенко

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст юридичного відділу  

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________ 20__ р.                                      Ю.В. Кошелевич

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 20__ р.                                     Ю.В. Кошелевич

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія