Посадова інструкція начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.05.2022 242

Посадова інструкція начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ В.В. Москаленко

 «01» травня 2023 р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

21.1.1

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування  

П’ята категорія

Посада Начальник відділу
Найменування структурного підрозділу Бюджетний відділ фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Заступник начальника управління
Посада керівника структурного підрозділу Начальник управління
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Виконання завдань та функцій пов’язаних із забезпеченням, в межах своїх повноважень, реалізації бюджетної політики на території міської територіальної  громади.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1 Організація та безпосереднє виконання роботи по: складанню, розгляду прогнозу та проєкту; затвердженню та виконанню бюджету, відповідно до плану заходів щодо складання прогнозу, проєкту та виконанню бюджету Коростенської міської територіальної громади по видатках. Узагальнення розрахунків потреби в коштах до прогнозу, проєкту бюджету міської територіальної громади.
2 Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням протягом бюджетного періоду.
3 Складання та подання на затвердження начальнику фінансового управління плану роботи бюджетного відділу, визначення ступеню відповідальності працівників відділу. Забезпечення вирішення питань спрямованих на удосконалення роботи бюджетного відділу та виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо реалізації завдань у підвідомчій сфері управління.
4 Організація, підготовка та подання разом з працівниками відділу у департамент фінансів Житомирської ОДА: звіту про виконання бюджету та план по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади; бюджету міської територіальної громади та план по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету. Підготовка пояснювальних записок до бюджету та звіту про його виконання.
5 Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій: з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади, з підготовки бюджетних запитів. Визначення порядку та термінів їх підготовки.
6 Проведення аналізу звітів про використання коштів бюджету на утримання установ міської територіальної громади. Координація перевірок бюджетних установ працівниками відповідно до плану роботи.
7 Організація та розгляд в межах повноважень скарг, заяв, листів і звернень фізичних та юридичних осіб, забезпечення підготовки відповідей на них. Організація ділового листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Контроль виконання інформацій до департаменту фінансів Житомирської ОДА, вищестоящих контролюючих органів, доручень міського голови, начальника фінансового управління.
8 Координація роботи бюджетних установ з питань бюджету. Сприяння раціональному використанню бюджетних коштів. Участь у підготовці нарад з розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади.
9 Прийняття участі в нарадах, семінарах, колегіях, конференціях, он-лайн вебінарах та навчаннях, що відносяться до компетенції відділу.
10 Здійснення підтримки ефективного функціонування ІПК «Місцевий бюджет».
11 На час відсутності головних спеціалістів бюджетного відділу здійснює розподіл посадових обов’язків та безпосередньо виконує їх.

 

  1. Права
1. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, підприємств, установ та організацій, інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

2. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи бюджетного відділу з питань складання та виконання бюджету.

3. Брати участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених обов’язків та завдань.

 

 

 

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта економічного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навики роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням. Стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

2.    Дотримання законодавства України, вимог Положень про фінансове управління та бюджетний відділ, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил ділового етикету, норм охорони праці, техніки безпеки.

3.    Виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень начальників відділу та управління, керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

Погоджено      
Начальник управління __________________

(підпис)

 

Л.В. Бардовська 01 травня 2023 р.

(дата)

 

Заступник міського голови ___________________

(підпис)

О.А. Ясинецький 01 травня 2023 р.

(дата)

Керуючий справами виконкому  

____________________

(підпис)

 

А.В. Охрімчук

 

01 травня 2023 р.

(дата)

Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Р.А. Іванова

 

01 травня 2023 р.

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Т.А. Камінська 01 травня 2023 р.

(дата)

 

Голова  профспілки ____________________

(підпис)

С.В. Полосенко 01 травня 2023 р.

(дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«01»  травня 2023 р.                      ____________________                 О.П. Вержанська

(підпис)

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«01» травня 2023 р.                       ____________________                 О.П. Вержанська

(підпис)

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник управління

Начальник відділу

 
   

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія