Посадова інструкція начальника управління праці та соціального захисту населення

06.12.2021 479

Посадова інструкція начальника управління праці та соціального захисту населення

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

начальника  управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

Начальник управління здійснює керівництво всіма питаннями роботи управління, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів.

Підпорядковується міському голові, заступнику міського голови, який координує роботу управління, начальнику  управління та заступнику начальника Головного управління праці та соціального захисту населення.

Призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України , Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Положенням про управління праці та соціального захисту населення, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації, міського голови.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших причин, заміщується заступником начальника управління.

 

Завдання та обов’язки

Здійснює керівництво всіма питаннями роботи управління.

Представляє інтереси управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів.

Проводить  прийом  громадян,  займається    роз’яснювальною  роботою серед населення  міста та представників підприємств, організацій, установ .

В   установлені   терміни   розглядає   звернення,   заяви, скарги   громадян   і   вживає відповідні заходи .

Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

Затверджує   положення   про   структурні   підрозділи   управління   за   погодження заступником міського голови, який відповідає за роботу управління.

Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

 

Права

Має право здійснювати   контроль за роботою керівників та спеціалістів управління.

Здійснювати контроль за дотриманням трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

Здійснювати контроль за виконанням та строками заяв, інформацій  та інше.

Одержувати в установленому порядку від відділів міськвиконкому, підприємств, організацій, установ міста усіх форм власності інформацію та документи,  необхідні  для  виконання покладених на управління завдань.

Подавати виконавчому комітету міської ради та Головному управлінню праці та соціального захисту населення  обласної   держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

Відповідальність:

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • неналежне виконання посадових обов’язків, доручених завдань.

 

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від міського голови, заступника міського голови, який координує роботу управління, Головного управління праці та соціального захисту населення документи на виконання, погоджує з ними проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :                                             І.В.Єсін

“_____”  __________ 20__ р.

 

Інструкцію  отримав :                                                           І.В.Єсін

“_____”  __________ 20__ р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник управління
 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія