Посадова інструкція начальника відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 304

Посадова інструкція начальника відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Міський  голова

                                                                     ___________В.Москаленко

                                                                     “___” ___________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

начальника відділу молоді та спорту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

Начальник відділу молоді та спорту є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеному чинним законодавством. Безпосередньо підпорядковується заступнику міського голови.

У роботі керується Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про державну службу”, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування”, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради. Повинен знати нормативну базу з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

На посаду призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

ІІ. Завдання та обов’язки

2.1. Проводить роботу по реалізації на території міської громади державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.

2.2. Контролює на території міської громади дотримання чинного законодавства з питань, що стосуються компетенції відділу.

2.3. Координує діяльність підвідомчих установ і організацій.

2.4. Забезпечує своєчасне складання, затвердження та подання звітності, планів роботи відділу, підготовку статистичної звітності про стан справ з питань молоді, фізичної культури та спорту. Відповідає за вчасне і належне виконання документів. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням  документів.

2.5. Розглядає скарги та заяви громадян з питань, що стосуються компетенції відділу, та вживає заходів щодо захисту прав та законних інтересів громадян.

2.6. Веде  прийом громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

2.7. Сприяє діяльності молодіжних, спортивних та інших  громадських  організацій, залучає  їх  у  встановленому  порядку  до  виконання  державних, міських  програм  та  заходів.

2.8. Забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку дітей громади за путівками, закупленими за рахунок коштів міського бюджету.

2.9. Забезпечує проведення міських спортивних змагань та фізкультурно-масових заходів.

2.10. Забезпечує участь команд та спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях.

2.11. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

2.12. Забезпечує контроль за виконанням державних програм з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

2.13. Залучає до розв’язання актуальних проблем розвитку фізкультури та спорту громадські організації, добровільні спортивні товариства.

2.14. За погодженням із заступником міського голови, вносить пропозиції до проєктів міського бюджету.

2.15. Готує проєкти рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу. Готує матеріали для розробки програм з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.16. Складає єдиний календарний план міських спортивних змагань, відповідає за його виконання.

2.17. Здійснює комплектацію збірних команд громади, забезпечує їх участь у змаганнях вищого рівня.

2.18. Готує матеріали на присвоєння спортивних звань та розрядів.

2.19. Контролює ефективність використання та технічний стан спортивних споруд на території громади, незалежно від їх підпорядкованості.

2.20. Готує подання по дисциплінарним стягненням на спортсменів, тренерів та інших фізкультурних працівників за порушення правил та положень про змагання, договорів, контрактів.

2.21. Відповідає за координацію дій спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубів, груп, секцій, об’єднань, що діють на території громади. Контролює відповідність їх діяльності чинному законодавству.

2.22. Контролює підготовку фізкультурно-спортивних споруд громади до сезонного використання.

2.23. Забезпечує методично-організаційний контроль за виконанням навчальних програм у закладах фізкультури та спорту міської громади.

2.24. Організовує та проводить заходи, спрямовані на покращення стану молоді.

2.25. Контролює організаційну роботу у спортивних клубах Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

2.26. Забезпечує та відповідає за своєчасний розгляд запитів на публічну інформацію, що надійшли у відділ, та надання копій документів відповідно до запитів.

ІІІ. Права.

3.1. Отримувати від підприємств, організацій та установ необхідні для роботи дані, передбачені формами звітності, інформаційні матеріали, необхідні для роботи відділу.

3.2. За згодою залучати підприємства, організації та установи, розташовані на території міської громади, для участі у змаганнях різного рівня.

3.3. Залучати до розробки та реалізації комплексних програм з питань розвитку молоді, фізичної культури та спорту спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівництвом.

3.4. Здійснювати контроль за станом фізкультурно-масової, спортивної роботи на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від їх підпорядкування.

3.5. В установленому порядку, проводити перевірки виконання навчальних програм з фізичної культури в освітніх закладах громади. З цією метою бути присутнім при проведенні уроків з фізичної культури, занять у спортивних клубах, секціях, групах, які діють на території міської громади, незалежно від форми власності та підпорядкування.

ІV. Відповідальність.

4.1. Відповідає за виконання відділом поставлених перед ним завдань, згідно Положення про відділ.

4.2. Несе персональну відповідальність за сумлінне і повне виконання посадових обов’язків, а також, за виконання посадових обов’язків працівниками відділу.

4.3. За невиконання або неповне виконання своїх службових обов’язків несе відповідальність, відповідно до чинного законодавства.

  1. V. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Здійснює керівництво відділом щодо реалізації на території міської громади державної та місцевої політики з питань, що стосуються його компетенції. Скеровує роботу спеціалістів відділу. Забезпечує виконання посадових обов’язків, дотримання чинного законодавства, забезпечує належні умови для роботи працівників відділу.

5.2. Здійснює координацію роботи підвідомчих установ та організацій.

5.3. Вносить заступнику міського голови, міському голові пропозиції щодо покращення роботи відділу.

5.4. Відповідно до встановлених термінів, готує відповіді на документи, вимагає інформацію, необхідну для їх підготовки. Проєкти документів, відповідей погоджує із заступником міського голови, який згідно розподілу обов’язків відповідає за роботу відділу.

 

Розробник Керуючий справами виконкому А.Охрімчук
Перевірено Заступник міського голови, куратор відділу О.Синицький
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник режимно-секретної та кадрової  служби  

Р.Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений :

__”  __________ 2021 р.                                                         О.Черних

 

Інструкцію  отримав :

__”  __________ 2021 р.                                                         О.Черних

 

 

Оригінал:
Кадрова служба
Начальник відділу

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія