Посадова інструкція начальника відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 942

Посадова інструкція начальника відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова 

 

                                                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” ____________2021 року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу з питань цивільного захисту  виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Начальник відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради (далі – начальник відділу) забезпечує  діяльність відділу, запасного пункту управління Коростенської міської ради «Скеля», Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді (далі – підпорядкованих підрозділів) по виконанню функціональних зобов’язань в повному обсязі відповідно вимог чинного законодавства.

1.2.  Начальник відділу безпосередньо підпорядковується  міському голові.

1.3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому порядку на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.4.У своїй діяльності керується:

Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України.

 

Нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами місцевого самоврядування, «Положенням про кадрову службу», «Інструкцією по діловодству», інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень.

1.5. В разі його відсутності обов’язки начальника відділу виконує заступник начальника відділу за розпорядженням міського голови.

1.6.  Має допуск до державної таємниці Ф-3.

Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю:

-1.12.3 Відомості про організацію оповіщення або зв’язку у сфері цивільного захисту на особливий період, в умовах надзвичайного стану чи при загрозі вчинення або вчиненні терористичних актів у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту;

-1.12.7 Відомості за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, а саме щодо окремого запасного пункту управління.

1.7. Кваліфікаційні вимоги  повинен мати:

– вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років;

– вільне володіння державною мовою.

 

 1. Завдання та обов’язки

 

2.1. Начальник відділу з питань цивільного захисту визначає ступінь відповідальності кожного службовця та працівника.

2.2. Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів цивільного захисту щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечує реалізацію програм та планів заходів з питань  цивільного захисту, оборонного напряму, охорони навколишнього середовища, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

2.3. Подає на затвердження міського голови кошторис і штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

 

 

2.4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання.

2.5. Затверджує структуру і посадові інструкції працівників ЗПУ «Скеля».

2.6. Вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників ЗПУ «Скеля».

2.7. Здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.

2.8. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.9. Звертається з поданням до виконавчого комітету міської ради щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту.

2.10. Інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та території Коростенської міської територіальної громади порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

2.11. Бере участь у розгляді виконавчим комітетом міської ради питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту.

2.12. При необхідності виконує інші доручення керівництва апарату, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

2.13. На підставі отриманих звітів від відповідальної особи за ведення системи енергомоніторингу щомісячно проводить аналіз раціонального використання енергетичних ресурсів та по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

2.14. При наявності розбіжностей у виставлених рахунках до показників фактичного споживання енергетичних ресурсів додатково доручає провести аналіз та вживає заходи щодо їх усунення.

2.15. Щорічно до 25 грудня поточного року розробляє та надає виконавчому комітету міської ради узгоджений з першим заступником міського голови план по впровадженню енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів в відділі та щомісячно звітує енергоменеджеру про їх виконання.

2.16. На підставі щорічного звіту про споживання енергетичних ресурсів формує потребу в коштах на наступний рік.

 

 1. Права

 

Начальник відділу має право:

 • За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.
 • Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання визначених повноважень.
 • Вирішувати з керівниками інших виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань, вимагати
  від них відомості й матеріали з питань, що віднесені до компетенції начальника відділу.

 

 1. Відповідальність

 

Начальник відділу несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
  які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.
 • Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на начальника відділу.
 • Недостовірність даних, наданих керівництву міської ради та її виконавчого комітету.
 • Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.
 • Порушення Попередження про встановлені законами України
  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6.   Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

 1. Взаємовідносини

         Начальник відділу в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян відповідно до вказаних термінів на документи повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з першим заступником міського голови.

 

 

Розробник Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно-секретної та  кадрової  служби   Р.А. Іванова
  Профорганізатор   О.М.Ткач
  Начальник відділу з питань ЦЗ   О.Г. Бошаков

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021 року                                                     Олег БОШАКОВ

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 року                                                Олег БОШАКОВ

 

Оригінал: Кадрова служба, відділ з питань цивільного захисту  
Копія:
Начальник відділу  
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія