Посадова інструкція начальника юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення

08.12.2021 477

Посадова інструкція начальника юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

 начальника юридичного відділу

управління праці та соціального захисту населення

Загальні положення

Начальник юридичного відділу забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом проведення правової роботи в управлінні.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника управління.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати Конституцію України; закони України, нормативні документи, що стосуються органів виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; практику застосування чинного законодавства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом – юрисконсультом.

Завдання та обов’язки

Забезпечує додержання законності в діяльності управління і захист його правових інтересів.

Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в управлінні, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.

Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.

Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності управління.

Бере участь в судових засіданнях, де представляє інтереси управління, за дорученням начальника.

Проводить претензійну та позовну роботу.

Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав та законних інтересів, веде журнал реєстрації договорів.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

За відсутності головного спеціаліста – юрисконсульта у зв′язку з відпусткою, хворобою та з інших причин виконує його обов′язки.

 

Права

Має право вносити на розгляд начальника управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності юридичного відділу та управління.

Не візувати проекти правових документів, які суперечать діючому законодавству.

Вимагати від начальника управління (інших начальників) сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Здійснювати взаємодію з начальниками всіх відділів управління.

Ознайомлюватися з проектами рішень начальника управління, що стосуються діяльності відділу.

Вимагати  та отримувати від начальників відділів управління та фахівців необхідну інформацію та документи.

Вносити на розгляд начальника управління:

  • пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
  • пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни.

Відмовлятись від виконання дій  що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • за збереження комп’ютерної техніки.

Взаємовідносини(звязки) за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                               Н.П.Кутишенко

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                              Н.П.Кутишенко

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник юридичного відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія