Посадова інструкція оператора комп′ютерного набору підрозділу автоматизації та програмного-технічного забезпечення управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської рад

08.12.2021 577

Посадова інструкція оператора комп′ютерного набору підрозділу автоматизації та програмного-технічного забезпечення управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської рад

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__р.

 

 

Посадова інструкція

оператора комп′ютерного набору

підрозділу автоматизації та програмного-технічного забезпечення

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

                          

Загальні положення

Оператор комп′ютерного набору підрозділу автоматизації та програмного-технічного забезпечення забезпечує експлуатацію комп’ютерної техніки та програмних комплексів комп’ютерів.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу або середньо-спеціальну  освіту, досвід роботи по обслуговуванню комп’ютерної техніки і локальної обчислювальної мережі та стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

 

Завдання та  обов’язки

Забезпечує працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення.

Обслуговує комп’ютерну техніку, проводить діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу.

Забезпечує експлуатацію програмних комплексів комп’ютерів.

Формує бази даних в електронному вигляді.

Забезпечує    збереження    інформації    і    передачу  захищеними каналами зв’язку на обласний та центральний рівень.

Здійснює адміністрування серверів в управлінні, актуалізацію інформації на серверах управління і здійснює контроль за доступом працівників управління до даних, що зберігаються на серверах управління, у відповідності з їх повноваженнями.

Забезпечує функціонування та постійне оновлення програмного комплексу ЄДАРП, АSОРD/КОМТЕХ, «Наш дім», Крипто серверу, ІОЦ, Медок, SFTP серверу, електронної пошти та інших баз даних в управлінні.

Формує необхідні електронні реєстри та звіти, здійснює їх шифрування  за дорученням начальника управління.

Корегує електронні архіви та оновлює бази даних.

Робить вивантаження даних на Міністерство фінансів України та в центральне сховище по субсидії.

Забезпечує захист інформації в управлінні відповідно до встановлених інструкцій і розпоряджень, повідомляє начальника про факти порушення політики інформаційної безпеки.

Навчається та упроваджує передовий досвід в області комп’ютерної техніки.

Надає допомогу та консультації спеціалістам управління, які використовують розроблені програмні системи.

Надає  консультації по технічному та програмному забезпеченню.

Освоює програми загального призначення для удосконалення роботи операційних систем.

Своєчасно поновлює антивірусні бази для забезпечення захищеності інформації та безперебійності роботи технічних засобів.

В своїй практичній роботі приймає найновіші методи організації праці.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

 

Права

Має право надавати пропозиції з питань використання  комп’ютерної техніки.

Одержувати від державних органів необхідну інструктивну, довідкову та інформаційну документацію з питань автоматизації роботи управління.

Перевіряти робочий стан комп’ютерної техніки, у разі потреби проводити профілактичні дії.

 

Відповідальність

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • за захист інформації і інформаційну безпеку в управлінні;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

 

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Співпрацює з начальником управління, заступником начальника, начальниками відділів та спеціалістами в процесі вирішення питань комп’ютерного обслуговування, налагодження системних програм та консультування спеціалістів управління по їх експлуатації.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію для оновлення баз  даних та системних програм.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                              А.Г. Корженівський

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                               А.Г. Корженівський

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Оператор комп’ютерного набору підрозділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія