Посадова інструкція провідного фахівця технагляду управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 320

Посадова інструкція провідного фахівця технагляду управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Начальник УЖКГ

                                                    ___________ В. М. Мартинюк

                                                                         «____» _____________ 2021 р.

 

 

 

Посадова інструкція

провідного фахівця технагляду

управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

Завдання, обов’язки та повноваження.

Провідний фахівець технагляду є працівником управління житлово-комунального господарства, призначається і звільняється з посади начальником управління згідно чинного законодавства.

Провідний фахівець підпорядковується начальнику управління та його заступнику.

Провідний фахівець технагляду :

Здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з утримання, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, житлового фонду, будівельно-монтажних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства.

Контролює відповідність обсягів, строків та якості робіт, а також якості матеріалів, виробів, затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки.

Бере участь у вирішенні питань щодо внесення до проектів змін, пов’язаних з упровадженням прогресивних технологічних процесів, планувальних та конструктивних рішень, у обговоренні й узгодженні проектних рішень.

Оперативно вирішує питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості робіт).

Вивчає причини, що призводять до порушень строків робіт та погіршення їх якості, вживає заходів щодо запобігання цим порушенням.

Здійснює технічне приймання закінчених робіт, оформляє необхідну технічну документацію.

Контролює усування недоробок і дефектів підрядними організаціями в строки, встановлені договором.

Готує необхідні дані для складання звітності про виконання робіт. Одержує проектно-кошторисну документацію, перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень, здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації.

Забезпечує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам і субпідрядним організаціям.

Здійснює контроль за збереженням проектно-кошторисної документації та веденням виконавчої документації на будівельних дільницях, перевіряє у виробничих підрозділах журнали ведення робіт, документацію для пред’явлення об’єктів приймальній комісії.

Бере участь в перевірках якості і контрольних замірах обсягів робіт які проводять контролюючі органи.

Бере участь у складанні річних, місячних планів, титульних списків об’єктів капітального ремонту, реконструкції, будівництва, проектів виконання робіт.

Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат.

Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування.

Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до його компетенції.

Виконує інші доручення керівництва, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.

Несе відповідальність:

За належне виконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди – в межах визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Має право

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва управління, що стосуються його діяльності. Вносити на розгляд керівництва управління пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Припиняти хід робіт при виявленні невідповідності виконання їх технічним вимогам.

Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

Повинен знати

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання робіт з утримання, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, житлового фонду, будівельно-монтажних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства.

Стандарти, технічні умови та інші нормативні та керівні матеріали щодо розроблення та оформлення технічної та технологічної документації, правила передавання проектно-кошторисної документації.

Технічні умови та графіки виконання робіт.

Стандарти на будівельні матеріали, деталі, конструкції.

Будівельні норми та правила.

Основи технології та засоби виконання робіт з утримання, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, житлового фонду, будівельно-монтажних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства.

Порядок приймання об’єктів, після виконання робіт, методи контролю їх якості.

Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання робіт, нові будівельні матеріали, вироби, конструкції.

Законодавство про працю, охорону навколишнього середовища.

Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища або середньо – спеціальна освіта відповідного напряму. Стаж роботи за професією провідного фахівця з технагляду не менше 2 років.

 

Розробник

Перевірено

Начальник Управління ЖКГ Мартинюк В.М.
Перевірено Голова профспілки  Лойко О.Я.

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________  2021 р.                                                 А. Є. Волков

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                                  А. Є. Волков

 

 

Оригінал: відділ бухгалтерського обліку та контролю
Провідний фахівець технагляду

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія