Посадова інструкція статистика відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій управління праці та соціального захисту населення

07.12.2021 233

Посадова інструкція статистика відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій  управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

статистика відділу соціального захисту

потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій

 управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

Статистик відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій  забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом призначення допомог та компенсацій громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Підпорядковується начальнику відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій.

   Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», законами і постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами директора Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління праці та соціального захисту населення, Положенням про відділ, наказами начальника управління та посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту, середню спеціальну,  повну загальну середню освіту та відповідну професійно-технічну освіту та досвід роботи в системі.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, оздоровлення та відпочинку дітей усіх категорій.

 

Завдання та обов’язки 

Приймає необхідні документи на призначення компенсацій, призначає (нараховує) компенсації та продовжує їх.

Оформляє розпорядження начальника управління по питаннях призначення та відновлення виплати  компенсацій  та допомог згідно чинного законодавства.

Проводить прийом   громадян,  видає довідки,   складає   відповідні списки та реєстри отримувачів компенсацій.

Організовує прийом відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, готує проекти відповідей на листи, заяви та скарги громадян.

Один раз в рік проводить інвентаризацію особистих справ та особових рахунків одержувачів  компенсацій та допомог.

В своїй практичній роботі впроваджує найновіші методи організації праці.

Несе повну відповідальність за своєчасність і правильність призначення допомог та компенсацій.

Здійснює нарахування по рішеннях суду зобов’язального характеру, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Систематизує й обробляє цифрові дані (здійснює їх групування, підраховує підсумки, розраховує).

Виконує роботи зі складання  звітності за формами і в строки, встановлені законодавством,  по нарахованим компенсаціям, формує необхідні електронні реєстри отримувачів компенсацій.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право здійснювати контроль правильності видачі довідок підприємствами, установами, організаціями.

Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник відділу   О.В.Гаврилюк
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       С.Л. Мошківська

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       С.Л. Мошківська

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Статистик  відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія