Посадова інструкція заступника директора – начальника відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб

06.12.2021 1615

Посадова інструкція заступника директора – начальника відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб

 

 

Посадова інструкція

заступника директора – начальника відділу соціальної роботи

 Коростенського міського центру соціальних  служб

 

Загальні положення.

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб призначається та звільняється з посади наказом директора Коростенського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підпорядковується директору Коростенського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб повинен знати та керуватись в роботі: Конституцією України,   Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, які стосуються питань роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, цією інструкцією, Положенням про Коростенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими нормативними актами. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

На посаду заступника директора – начальника відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб призначається особа, яка має вищу освіту за фахом спеціаліст із соціальної роботи, соціальний педагог, педагог, психолог, юрист за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом не менше чотирьох років.

На період відпустки, хвороби та інших випадків відсутності заступника директора – начальника відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб обов’язки покладаються на провідного фахівця Коростенського міського центру соціальних служб.

Завдання та обов’язки.

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб:

– забезпечує  виконання покладених  на  центр  завдань  з  питань,  що  належать  до  його компетенції;  – керує  діяльністю   центру   в   межах   делегованих повноважень,  у  разі  відсутності  директора  центру виконує його обов’язки;  – організовує   та   відповідає   за своєчасний  та  якісний  розгляд  працівниками центру звернень від органів виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування, громадських    об’єднань,   підприємств,   установ,  організацій, громадян;- вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи центру з питань соціальної роботи з дітьми,  сім’ями та  молоддю; – подає  у межах   своєї   компетенції   директору   центру  пропозиції  щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення працівників центру,  своєчасне  заміщення  вакансій,  заохочення та накладання стягнень;  – здійснює організаційно-методичне керівництво соціальною роботою  з  дітьми,  молоддю та різними категоріями сімей,  веденням  інформаційного  банку  даних виявлених сімей,  що опинилися в  складних  життєвих  обставинах;  – контролює ефективне функціонування закладів соціального спрямування (центрів соціально-психологічної   реабілітації   дітей   та    молоді    з функціональними  обмеженнями,  соціальних гуртожитків,  соціальних центрів  матері   та   дитини,   центрів   соціально-психологічної допомоги,  центрів  для  ВІЛ-інфікованих  дітей  та  молоді тощо);- організовує та веде роботу діловодства в Центрі, контролює стан трудової та виконавської дисципліни;

– приймає і реєструє кореспонденцію, веде облік вихідної та вхідної документації, у відповідності із резолюцією директора центру передає документи на виконання спеціалістам;

– здійснює керівництво діяльністю відділу соціальної роботи, розподіляє обов`язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

– забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо реалізації державної молодіжної та сімейної політики, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім`ями;

– забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

– контролює своєчасність виконання відповідних документів та звітної документації, звітується про їх виконання перед директором центру;

– бере участь у супервізії;

– організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на Відділ, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку Центру;

– здійснює загальний контроль за додержанням в Центрі стандартів з питання реалізації соціальних програм;

– готує пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності Центру з питань, що належать до компетенції Відділу;

– регулює роботу Відділу щодо ефективної взаємодії з організаціями-партнерами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу;

– співпрацює з підприємствами, організаціями, установами соціального спрямування при виконанні покладених на Відділ завдань, керуючись чинним законодавством;

– вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організаційної роботи Відділу, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

– готує аналітичні довідки щодо роботи Відділу та спеціалізованих служб Центру;

– бере участь у підготовці та проведенні конференцій, «круглих столів», семінарів, тренінгів, лекцій з питань діяльності спеціалізованих служб Центру;

– організовує роботу із захисту державних таємниць та інформації про громадян, які стали відомі у ході роботи, у відповідності з чинним законодавством;

– виконує інші доручення керівництва.

Має право.

За дорученням  керівництва  представляти Центр в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції

Одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань, що стосуються діяльності Відділу, розглядати скарги, заяви, листи, звернення громадян, готувати відповіді на них

Співпрацювати з  підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють соціальну роботу з отримувачами соціальних послуг і/або ведуть справи отримувачів соціальних послуг відповідно до своїх повноважень і функцій, вносити відповідні пропозиції та рекомендації.

Вносити на розгляд директора пропозиції щодо покращення роботи відділу і Центру.

Відповідальність.

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям та роботою в органах місцевого самоврядування.

Взаємовідносини за посадою.

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи Коростенського міського центру соціальних служб в процесі покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, відповідно до вказаних термінів готує документи, відповіді та вимагає інформацію, необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень погоджує з директором центру.

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія