Посадова інструкція заступника начальника відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 716

Посадова інструкція заступника начальника відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 

  Володимир  МОСКАЛЕНКО

 

“____” ___________2021 року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника відділу  з питань цивільного захисту

виконавчого комітету  Коростенської міської ради

 

1.Загальні положення

Завданням заступника начальника відділу є організація та контроль за проведенням заходів з питань  цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної та територіальної оборони на території Коростенської міської територіальної громади.

Організовує співпрацю, скеровує, та контролює виконання заходів  старостами з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, оборонної роботи, територіальної оборони та охорони навколишнього природного середовища (у межах компетенції).

Відповідає та організовує роботу з екологічної політики та охорони навколишнього природного середовища на території Коростенської міської територіальної громади (у межах компетенції).

1.1. Заступник начальника відділу підпорядковується міському голові, першому заступнику міського голови, начальнику відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, виконує всі його накази і розпорядження.

1.2. Виконує всі обов’язки начальника відділу, у разі його відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків з інших причин, з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради забезпечує діяльність відділу, запасного пункту управління Коростенської міської ради «Скеля», Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді по виконанню функціональних зобов’язань в повному обсязі відповідно вимог чинного законодавства.

1.3. Призначається на посаду та звільняється розпорядженням міського голови в порядку визначеному чинним законодавством.

1.4. У своїй діяльності керується:

Конституцією України, Законами України, Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України. Розпорядженнями голови облдержадміністрації,   рішеннями міської ради,   виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови які стосуються виконання його обов’язків та даною посадовою інструкцією.

1.5.  Має допуск до державної таємниці Ф-3.

Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю:

-1.12.3 Відомості про організацію оповіщення або зв’язку у сфері цивільного захисту на особливий період, в умовах надзвичайного стану чи при загрозі вчинення або вчиненні терористичних актів у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту;

– 1.12.4   Відомості щодо нормативів, заходів, завдань та планування заходів цивільного захисту суб’єктів забезпечення цивільного захисту з приведення у готовність до виконання завдань та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в особливий період – а  саме за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, територіального органу управління ДСНС, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту в особливий період;

-1.12.7 Відомості за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів.

1.6.  Кваліфікаційні вимоги  повинен мати:

– вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років.

1.7. В разі  відсутності головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи виконує його обов’язки  за окремим  наказом начальника відділу

 

 1. Завдання та обов’язки

Зобов’язана знати та виконувати чинне законодавство України.

2.1. Координує роботу головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи.

2.2. Відповідає та організовує роботу з екологічної політики і співпрацю з Управлінням  екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

2.3. Забезпечувати у межах повноважень відділу виконання завдань у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Коростенської територіальної громади.

2.4. Розробляти програму з охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади.

2.5. У межах компетенції вносити пропозиції до проектів розпоряджень міського голови, документів виконавчого комітету міської ради з питань охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади.

2.6. Приймати участь у розгляді питань щодо стану природного середовища органами місцевого самоврядування, з метою вивчення та інформування населення Коростенської міської територіальної громади, про його стан, надавати пропозиції про здійснення заходів збереження та охорони навколишнього природного середовища (у межах компетенції).

2.7.Організовує співпрацю, скеровує, та контролює виконання заходів  старостами з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, оборонної роботи, територіальної оборони та охорони навколишнього природного середовища (у межах компетенції).

Організовує роботу старост Коростенської міської територіальної громади:

– наданні інформації (даних) в розробці Плану на надзвичайні ситуації на території Коростенської міської територіальної громади, Плану цивільного захисту на особливий період, Плану евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, Плану оповіщення та зв’язку цивільного захисту, Ситуаційних планів на відповідних територіях;

– організаційні питання по наданні допомоги старостам в організації роботи консультаційних пунктів, навчанні населення за місцем проживання;

–  в організації підготовки пропозицій у визначені потреби фонду захисних споруд цивільного захисту і плануванні укриття населення в наявному фонді захисних споруд та найпростіших укриттях;

– надання пропозицій щодо розробки Номенклатури матеріального резерву, норми накопичення матеріальних засобів, пального, речового майна, що забезпечують проведення невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків максимальної прогнозованої надзвичайної ситуації.

2.8. При необхідності виконує інші доручення виконавчого комітету міської ради, начальника відділу, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

2.9. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства.

2.10. Володіє персональною комп’ютерною технікою.

 

 1. Права

Заступник начальника відділу має право:

 • За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.
 • Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ, організацій та старост Коростенської міської територіальної громади інформацію, необхідну для виконання визначених повноважень.
 • Вирішувати з керівниками інших виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань, вимагати
  від них відомості й матеріали з питань, що віднесені до компетенції заступника начальника відділу.

3.4. На перевірку правильності розробки плануючих документів з цивільного захисту, мобілізаційної, оборонної роботи, територіальної оборони та охорони навколишнього природного середовища (у межах компетенції)  на об’єктах господарської діяльності.

3.5. Одержувати від відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради, керівників підприємств, організацій та установ всіх форм власності, старост Коростенської міської територіальної громади інформацію для розробки та уточнення документів, згідно покладених на нього обов’язків.

4. Відповідальність

Заступник начальника відділу несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
  які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.
 • Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на заступника начальника відділу.
 • Недостовірність даних, наданих керівництву міської ради та її виконавчого комітету, начальнику відділу.
 • Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.
 • Порушення Попередження про встановлені законами України
  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6. Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

 1. Взаємовідносини

        5.1. Заступник начальника відділу в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, старостами Коростенської міської територіальної громади відповідно до вказаних термінів на документи повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки.

5.2. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу.

 

Розробник Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно-секретної та  кадрової  служби   Р.А. Іванова
  Профорганізатор   О.М.Ткач
  Начальник відділу з питань ЦЗ   О.Г. Бошаков

 

 

З  інструкцією ознайомлена :

“___”  __________ 2021  року                                                   Ольга ТКАЧ

 

Інструкцію  отримала :

“___”  __________ 2021 року                                                Ольга ТКАЧ

 

Оригінал: Кадрова служба, відділ з питань цивільного захисту  
Копія:
Заступник начальника відділу  
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія