Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня

08.02.2023 383

Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня

                РІШЕННЯ                            

одинадцята   сесія VІ скликання

 

від    29.12.2011 р. №488

 

Про затвердження Положення про порядок

провадження  торговельної діяльності та

надання послуг  на території  м. Коростеня.

 

 

З метою впорядкування торговельної діяльності та надання послуг населенню міста Коростеня, визначення основних вимог до торговельної мережі,  закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування, відповідно до статтей 25,26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг  на території м. Коростеня  (додається ).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А., постійну комісію міської ради з питань    бюджету, економіки та комунальної власності.

 

Міський голова                                                            В. Москаленко

 

 

Секретар міської ради                                                                                        В. Ходаківський

Заступник міського голови                                                                                 О.Ясинецький

Начальник юридичного відділу                                                                        Т.Камінська

Начальник відділу регулювання торгівлі та

побутового обслуговування                                                                              В. Безпалько                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   до рішення

Коростенської міської ради    

№ 488 від 29.12.11р.

 

Положення

про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня (далі – Положення) – нормативно-правовий акт, яким визначаються основні вимоги до здійснення торговельної діяльності і надання послуг населенню   та до об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, незалежно від   організаційно-правової  форми  і  форм власності.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог та норм Господарського та Цивільного кодексів України, законів України „Про захист прав споживачів”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,  „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, „Правил побутового обслуговування населення” та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

1.3. Дія Положення поширюється на  суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах торгівлі,  ресторанного господарства та  послуг , незалежно від   їх організаційно-правової  форми  та  форми власності.

1.4. Положення є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг на території міста Коростеня.

 

 

 1. Основні терміни.

       Лист- погодження – документ встановленого зразка, який погоджує режим  роботи  об’єктів   побутового, торговельного та торгово-виробничого призначення.

Звичайний режим роботи  – режим роботи в межах  від 7.00 до 23.00 години.

Інший режим роботи- цілодобовий, або  режим роботи, що виходить за рамки звичайного.

 

 1. Порядок провадження торговельної діяльності.

3.1. Суб’єкти господарської діяльності здійснюють торговельну діяльність при наявності у них об’єкта торгівлі або об’єкта ресторанного господарства, листа-погодження режиму роботи ,  торгового патенту або свідоцтва про сплату єдиного податку,  ліцензії на торгівлю окремими групами товарів (у випадках, визначених законодавством України).

3.2. Об’єктами торгівлі  є:

 • магазини , павільйони та відділи роздрібної торгівлі по продажу продовольчих і непродовольчих товарів – стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців та мають спеціальні приміщення, оснащені торгово-технологічним устаткуванням (для зберігання та підготовки товару до продажу);
 • палатки, кіоски та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;
 • автомагазини, розвозки та інші види пересувної дрібно-роздрібної мережі;
 • торговельні відділи, що надаються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі чи ресторанного господарства;
 • автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;
 • склади товарні, магазини-склади, оптові бази або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та мають торговельні та складські площі для зберігання і продажу товарів;
 • аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски в т.ч. ветеринарні;
 • об’єкти виносної (виїзної) торгівліоб’єкти дрібно роздрібної

торговельної мережі  загальною площею до 10 кв. м без організації окремого приміщення для перебування людей;

 • виставки-ярмарки;

 

 • інші об’єкти відповідно до ДСТУ 4303-2004 “Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення  понять ”.

3.3 Об’єктами ресторанного господарства є:  ресторани, кафе, кав’ярні, бари, їдальні, буфети, кафетерії, літні майданчики та інші пункти ресторанного господарства, відповідно до ДСТУ  4281-2004  “Заклади  ресторанного господарства. Класифікація”.

Тимчасовий літній майданчик – пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину, в теплий період року, без відповідного облаштування робочих місць, та  підлягає щоденному демонтажу.

Відкритий літній майданчик – стаціонарний пункт ресторанного господарства, який розташовується біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, магазину, в межах орендованої земельної ділянки, в теплий період року. Робочі місця повинні бути обладнані холодильним, торгово – технологічним обладнанням, мати електроенергію, проточну воду, каналізацію

3.4. Всі  об’єкти   торгівлі  та   ресторанного господарства  мають відповідати вимогам чинного законодавства та  дотримуватись задекларованого  режиму роботи.

 1. Порядок провадження діяльності з надання послуг.

4.1. Суб’єкти господарської діяльності здійснюють діяльність по наданню послуг при наявності об’єкта з надання послуг, листа-погодження режиму роботи ,  свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового патенту і ліцензії на надання послуг (у випадках, визначених законодавством України).

4.2. Надання послуг залежно від виду може здійснюватися на окремих земельних ділянках (автостоянки, ринки, заготівля вторинної сировини),  в окремих  будівлях або їх частинах, павільйонах,  майстернях, салонах, перукарнях, сервісних центрах, приймальних пунктах та в інших, спеціально обладнаних відповідним устаткуванням місцях, згідно вимог чинного законодавства.

4.3. Всі  об’єкти  сфери послуг  повинні відповідати вимогам чинного законодавства та  дотримуватись встановленого режиму роботи.

 

 1. Порядок організації роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами.

5.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов’язані дотримуватися вимог Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України „Про захист прав споживачів”, постанов Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” та “ Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, інших нормативно-правових актів та цього Положення та отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

5.2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється  через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації, підприємства ресторанного господарства. Крім того, тютюнові вироби  можуть реалізовуватися через  стаціонарні пункти дрібно-роздрібної мережі.

5.3. Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані забезпечити стан приміщень об’єкту  роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами відповідно до санітарно-технічних, санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних та інших норм і правил здійснення господарської діяльності.

5.4. Суб’єкти підприємницької діяльності для торгівлі алкогольними напоями повинні мати відокремлену від інших товарів площу (спеціалізовані відділ, секцію) в  торговельному приміщенні (будівлі)  не менше як 20 м2, та обладнану відповідним торговельним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки),  протипожежною сигналізацією з  достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією.

5.5. Суб’єкт підприємницької діяльності повинен мати спеціалізовані  приміщення для зберігання  алкогольних напоїв, які  повинні добре вентилюватися, не мати  стороннього запаху, мати захист від прямих променів світла.

5.6.Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів  на території  міста забороняється:

– особам, які не досягли 18 років;

– особами, які не досягли 18 років;

– у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я;

– у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;

–  у місцях проведення спортивних змагань;

–  в закладах культури  в яких проводяться дискотеки;

– з торгових автоматів;

– „з рук” та у не визначених для цього місцях торгівлі;

– поштучно тютюновими  виробами (крім сигар).

5.7. Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби; продаж алкогольних, слабоалкогольних  напоїв та  пива, крім безалкогольного, у всіх закладах торгівлі міста, крім об’єктів ресторанного господарства,   з 23.00 до 8.00 години.

5.8. Забороняється знаходження громадян молодше 14 років в закладах ресторанного господарства після 22.00 години в зимовий час та після 23.00 години в літній час  без  супроводу  дорослих.

5.9. Продавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів мають право вимагати у покупця, який купує алкогольні напої та тютюнові вироби документ, що засвідчує його вік, якщо виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18 – річного віку.

5.10. Забороняється куріння тютюнових виробів у торговельних приміщеннях, залах ресторанів, кафе, барів, за винятком спеціально відведених для цього місць.

5.11. У спеціально  відведених  місцях для куріння має бути розміщено прямокутний графічний знак із текстом такого змісту: „ Місце для куріння” та інформація про шкоду, яку завдає здоров’ю  людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: „ Куріння шкодить Вашому здоров’ю”.

 

 1. Порядок організації роботи літніх майданчиків ресторанного господарства

6.1. Літні майданчики ресторанного господарства здійснюють сезонне обслуговування відвідувачів з 15 квітня  по 31 жовтня.

6.2. Літні майданчики ресторанного господарства здійснюють свою діяльність при наявності погоджувальних документів, торгового патенту, або свідоцтва про сплату єдиного податку.

6.3. Майданчик для обслуговування відвідувачів повинен бути огородженим, естетично оформленим, мати необхідні меблі (столи, стільці, парасолі), посуд, інвентар тощо.

6.4. На видному місці на літньому майданчику ресторанного господарства розміщується вивіска з визначенням типу та назви суб’єкта господарювання.   В куточку споживача розміщується інформація про режим роботи, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, торговий патент.

6.5. Працівники літніх майданчиків ресторанного господарства, які безпосередньо пов’язані з приготуванням і реалізацією кулінарної продукції, повинні регулярно проходити медогляд в установленому порядку, результати якого відображаються в особистих медичних книжках. Суб’єкти господарювання забезпечують персонал літніх майданчиків ресторанного господарства фірмовим одягом і спецодягом відповідно до діючих норм.

6.6. Керівник повинен забезпечити розміщення туалету, контейнерів, урн для збору побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно – технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

 1. Обов’язки суб’єктів господарювання.

7.1. Суб’єкти господарювання зобов’язанні :

 • дотримуватись правил та норм чинного законодавства у сфері торгівлі, послуг, ресторанного господарства;
 • забезпечити відповідність об’єкту торгівлі та послуг необхідним екологічним, санітарно-гігієнічним, протипожежним нормам, вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва, продажу товарів та надання послуг, охорони праці;
 • розмістити на фасаді вивіску із зазначенням назви об’єкта та інформацію про режим роботи;
 • розмістити на видному та доступному місці „Куточок покупця” з інформацією про власника  (копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію листа-погодження, патенту, ліцензії), Правила провадження діяльності, книгу відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
 • забезпечити наявність у кожному об’єкті відповідного патенту, при необхідності – ліцензії, контрольного журналу для перевірок, асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу товарів,  витягу із Закону України „Про захист прав споживачів”, „Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” та іншої необхідної документації,   відповідно до спеціалізації  об’єкта;
 • оформити цінники (прейскуранти цін) на товари, послуги згідно з вимогами чинного законодавства. Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані реалізовувати товари, послуги за наявності цінника на товар, прейскуранта на послуги у грошовій одиниці України і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості товару і його ціну, забезпечити належний рівень торговельного обслуговування та надання послуг;
 • не допускати продаж ліцензійних видів товару за відсутності ліцензії (піротехнічні вироби, тютюнові вироби, алкогольні напої, ядохімікати);
 • використовувати торговельну площу (зал) об’єктів торгівлі (послуг), ресторанного господарства лише за призначенням. Не допускати накопичення та складування товарів і тари;
 • утримувати об’єкт торгівлі та прилеглу територію згідно Правил благоустрою, санітарних та протипожежних норм і правил;
 • не виносити самовільно столи та стійки за межі магазинів, кафе, барів;
 • не здійснювати самовільне приготування їжі на відкритому повітрі з використанням відкритого вогню;
 • забезпечити права споживачів, визначені Законом України „Про захист прав споживачів”, знати і виконувати це Положення та інші нормативні документи, що регулюють діяльність у сфері торгівлі та послуг.
 • в нічний час з 23-00 години до 7-00 години забороняється проводити музичне оформлення прилеглої території до об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, використання піротехнічних засобів.

7.2. Керівники об’єктів торгівлі, ресторанного господарства:

– зобов’язані забезпечити додержання допустимих рівнів шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, гучномовних установок, обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах ресторанного господарства;

– несуть персональну відповідальність за дотримання громадського порядку в закладах,  за  безпеку відвідувачів протягом усього робочого часу, за недопущення порушення тиші в нічний час.

 

 1. Порядок погодження режиму роботи об’єктів  побутового, торговельного та торгово-виробничого призначення на території м. Коростеня.

 

8.1 Декларування звичайного режиму роботи.

8.1.1. Для погодження режиму роботи суб’єкт господарювання надає  адміністратору єдиного дозвільного  офісу декларацію про режим роботи об’єкта (Додаток 1 до Положення), у якій зазначає режим роботи та погоджує його особистим підписом і  печаткою (в разі наявності).

8.1.2. Декларація  про режим роботи об’єкта подається суб’єктом господарювання  після узгодження з контролюючими органами вимог та правил.

8.1.3. Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті міської ради та в Коростенському єдиному дозвільному офісі.

8.1.4. Декларацію може бути надіслано рекомендованим листом, або електронною поштою. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації адміністратором єдиного  дозвільного офісу.

8.1.5. У декларації про режим роботи обов’язково вказується зобов’язання суб’єкта господарювання щодо дотримання вимог Закону України „Про охорону атмосферного повітря” у частині недопущення перевищення гранично допустимих рівнів шуму  в ході  діяльності господарського об’єкта.

8.1.6. Адміністратор єдиного дозвільного офісу в день отримання реєструє декларацію  про режим роботи  та передає у відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування  управління економіки  для розгляду. Термін розгляду  декларації  не має перевищувати   три дні.

8.1.7. У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми,  адміністратор єдиного дозвільного офісу повідомляє про це суб’єкта господарювання із пропозицією щодо надання ним додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.

8.1.8. Суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання  у декларації недостовірної інформації.

8.1.9. З метою статистичного обліку об’єктів торгівлі та побуту відділ регулювання торгівлі та побутового  обслуговування  реєструє декларації у Журналі реєстрації декларацій про режим роботи,  наносить відповідний номер реєстрації на декларацію про режим роботи об’єкта ( Додаток №2), готує  лист- погодження режиму роботи об’єкта (Додаток № 3) за підписом  начальника управління економіки   та передає  адміністратору.

8.1.10. Зареєстрований та підписаний лист-погодження про режим роботи об’єкта  видається  адміністратором  єдиного дозвільного офісу   суб’єкту господарювання у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.2.   Погодження  іншого  режиму роботи об’єкта .

8.2.1. Для погодження іншого режиму роботи  суб’єкт господарювання понадає на імя міського голови вмотивовану заяву про необхідність такого режиму роботи об’єкта для мешканців міста.

8.2.2 У випадку необхідності   такого  режиму для населення ( вокзали, готелі, автозаправні станції, аптеки, тощо.), відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування управління економіки готує  проект рішення про погодження режиму роботи об’єкта та подає його на розгляд виконавчого комітету міської ради.

8.2.3 Прийняте рішення виконавчого комітету про погодження  іншого режиму роботи доводиться до відома суб’єкта господарювання загальним відділом встановленим  порядком.

8.3. Лист- погодження режиму роботи  об’єкта, рішення виконавчого комітету про  погодження режиму роботи  ( далі погодження)

 – видається  безкоштовно, окрім сезонної, виносної (виїзної) та короткотермінової  торгівлі;

–    дає право на здійснення  діяльності лише у визначеному місці на території м.Коростеня. Якщо  господарська діяльність суб’єкта  здійснюється в кількох територіально відокремлених об’єктах, то  лист-погодження видається на кожний б’єкт;

–  має  знаходитись по місцю розташування об’єкта  здійснення  торгівлі (послуг) в оригіналі;

–    набирає чинності з дня їх підписання.

8.4. Порядок переоформлення погоджень про режим роботи об’єкта .

8.4.1.Переоформлення погоджень про режим роботи об’єкта   здійснюється:

– при реорганізації з  правонаступництвом, зміні юридичної адреси суб’єкта господарювання;

– при зміні прізвища , ім’я, по-батькові, місця приживання фізичної особи;

– при зміні профілю об’єкта;

– при зміні суб’єкта господарювання у визначеному об’єкті господарювання.

8.4.2. У разі виникнення хоча б однієї з підстав зазначених у п. 8.4.1

суб’єкти господарювання зобов’язані у місячний термін подати адміністратору єдиного дозвільного офісу зміни до  декларації    та оригінал  попереднього погодження, який підлягає вилученню.

8.4.3.  У разі не внесення змін у зазначений термін,  погодження вважається таким, що втратило чинність. Видача нового  погодження  здійснюється на загальних підставах.

 8.4.4. Для виставок- продажів, об’єктів виносної торгівлі, літніх майданчиків, нестаціонарного об’єкта  сфери послуг строк дії листа- погодження становить не більше одного року та може продовжуватись згідно заяви субєкта господарювання.

 8.7.Призупинення  дії погодження режиму роботи   об’єкта  та здійснення в ньому торгівлі, провадження виробничо-торговельної діяльності, або  надання послуг  проводиться на підставі подання   відділу  регулювання торгівлі та побутового обслуговування населення управління економіки про порушення порядку ведення діяльності  на строк не більше шести місяців, якщо інші міри впливу не дали належних результатів.

8.7.1.У разі несвоєчасного усунення порушень, що призвели до призупинення дії  погодження,  погодження  вважається таким, що втратило чинність.

 1. 8. Поновлення дії погодження режиму роботи об’єкта   проводиться у разі своєчасного усунення порушень, що призвели до призупинення дії погодження.
 2. 9. Скасування дії погодження режиму роботи об’єкту можливе на підставі подання  віділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування населення управління економіки про:
 • – систематичні  ( повторно на протязі року) порушення  вимог цього Положення та чинного законодавства суб’єктом господарювання;
 • – винесення Постанови головного державного санітарного лікаря про закриття об’єкту торгівлі (послуг);
 • – подання органу Державного пожежного нагляду про систематичні порушення правил пожежної безпеки.

8.10. Рішення про призупинення, скасування,  поновлення дії погодження режиму роботи об’єкта приймає виконавчий комітет Коростенської міської ради .          

8.11.  Дублікат погодження режиму роботи об’єкта видається за заявою суб’єкта господарювання на  ім’я  міського голови (рішення виконавчого комітету) , або  начальника управління економіки ( лист- погодження) .

 1. Контроль за дотриманням Положення.

 

9.1. Контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності    вимог Положення здійснюють уповноважені посадові особи відповідних  контролюючих служб , відомств  та виконавчого комітету.

 

9.2. За порушення правил торгівлі, санітарних норм і правил, законодавства про захист прав споживачів, вимог Положення суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

до Положення

„___” ____________ _____ р.       № _________

 

                                                   Декларація

                                                  про режим роботи

 

__________________________________________________________________

(найменування заявника – суб’єкта господарювання)

 

____________________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

 

_____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта)

 

_____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

 

_____________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця)

 

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон____________________

e-mail__________________________________

Вид (види) господарської діяльності________________________________

__________________________________________________________________

Цією декларацією підтверджую здійснення діяльності у межах режиму  :

 

початок роботи____________________кінець роботи___________________

обідня перерва: з_____год. до_____год.,вихідний день____________________

загальна площа об’єкту_________м2, в тому числі торговельна_________ м2

орієнтована кількість працюючих всього_______________________чоловік, в т.ч. за прилавком (для магазинів)______________________________чоловік

кількість посадочних місць ( для закладів ресторанного господарства)_____

 

_____________________________________________________________________________

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

При здійсненні діяльності зобов’язуюсь дотримуватись вимог чинного законодавства щодо гранично допустимих рівнів шуму.

 

“___” ____________ 201_ р.

МП

 

 

_________________________________________підпис керівника юридичної особи / фізичної)

 

 

“___” ____________ 201_ р.

(дата надходження заяви)

 

____________________

(підпис)

 

Реєстраційний номер ___________________

 

_________________________________________

(ініціали та прізвище адміністратора)

 

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                                           до Положення

Журнал реєстрації декларацій про режим роботи

Реєстра-ційний номер Дата Наймену-вання суб’єкта господа-рювання, місце реєстрації. код ЄДРПОУ, телефон Найменування об’єкта, місце знахо- дження Документ на приміщення Режим роботи об’єкта площа Кількість працюючих Підпис держав-ного адміністратора про отримання листа-погодження
загальна торговельна всього в т. ч. За прилавком
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до

 Положення

№   _____    від   ______________ 2011р.

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

Виданий ____________________________________________________________

яке (ий)    зареєстроване (ий) за адресою:

 __________________________________________________________________

 

ідентифікаційний  код ________________________________________________

 

про погодження  режиму  роботи об’єкта  торгівлі (побуту), ресторанного господарства  __________________________________________________________________

(назва об’єкта )

за адресою:________________________________________________________

 

 

 

Режим роботи об’єкта :  початок роботи  –  ______ год.

кінець роботи –      ______ год.

обідня  перерва з  – _____  год. до ____ год.

вихідний день – ______________.

 

Начальник  управління   економіки                  _______________________

                                                                           (підпис , ініціали та прізвище керівника)

МП

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія