Про затвердження Положення „Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів комунальної власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені”.

08.02.2023 142

Про затвердження Положення „Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів комунальної власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені”.

РІШЕННЯ

друга  сесія скликання

 

від  09 грудня 2010 р.  № 9.               

 

Про     затвердження     Положення „Про    порядок

здійснення   контролю  за виконанням власниками

приватизованих (відчужених) об’єктів комунальної

власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження)

в місті Коростені”.

 

В зв’язку із відсутністю прописаної законодавством  процедури здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу (відчуження) об’єктів комунальної власності, керуючись Законом України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”  та ст.25, п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

  1. Затвердити Положення „Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) обєктів комунальної власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені” (додається).

 

  1. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на постійну комісію міської ради  з  питань  бюджету, економіки  та  комунальної  власності,   заступника  міського  голови  О. А. Ясинецького.

 

 

Міський голова                                                                           В. Москаленко

 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський

 

Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький

 

Начальник управління економіки                                               О. Жилін

 

Заступник начальника управління  економіки                           В. Рибкін

 

Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток до  рішення 

                                                                                                                         Коростенської  міської  ради

                                                                                                                               (друга сесія шостого скликання)

                                                                                                                 №9 від  09.12.10 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

„Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками

приватизованих  (відчужених)  об’єктів  комунальної  власності,

 умов договорів  купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені”.

 

Положення „Про порядок здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) обєктів комунальної власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені” (далі – Положення), розроблено відповідно до Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням „Порядку   здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації” із   змінами   затвердженого   наказом  Фонду державного майна України від 24 червня 2009 р. N 967.

Положення регламентує основні правила організації та здійснення контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) обєктів комунальної власності, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені.

 

  1. Загальні положення.

 

1.1. Контроль за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів, умов договорів купівлі-продажу (відчуження) здійснює постійно діюча комісія по перевірці виконання умов договорів купівлі-продажу  комунального майна (надалі – комісія), що створена згідно рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради та керується цім положенням.

За рішенням голови комісії, здійснення перевірки може бути одноособово або групою фахівців, що входять до складу комісії.

1.2. Контроль за виконанням власниками приватизованих (відчужених) обєктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу (відчуження) здійснюється шляхом проведення  комісією перевірок виконання  покупцями  зобов’язань, взятих на себе за результатами викупу, аукціону чи конкурсу з продажу об’єктів комунальної власноті територіальної громади міста Коростеня та відображених у договорах купівлі-продажу (відчуження), застосування санкцій, передбачених законодавством і умовами договорів за невиконання зазначених зобов’язань, а також передбачає систематичне інформування про результати проведеної роботи міського голови та прокуратури міста Коростеня.

1.3. При здійсненні контролю за виконанням власниками приватизованих (відчужених) об’єктів   комунальної    власності    умов    договорів   купівлі-продажу   (відчуження) комісія керується  розпрядженнями міського голови, рішеннями  органу місцевого самоврядування, запитами правоохоронних органів та цим Положенням.

1.4. У процесі проведення перевірки використовуються документи покупця , копії документів органів місцевого самоврядування та інших організацій, що стосуються виконання умов договору (конкретний склад документів у кожному окремому випадку визначається з урахуванням особливостей об’єкта, що продається).

1.5. В окремих випадках  допускається здійснення перевірки без виїзду до об’єкта приватизації  шляхом надання покупцем необхідних документів безпосередньо до комісії.

1.6. Перевірки можуть бути:

1.6.1. Плановими – проводяться   згідно планів , які   складаються   на     кожний   квартал    та затверджуються  наказом  начальника управління економіки    виконавчого      комітету  Коростенської міської ради. Управління  економіки  виконавчого комітету  Коростенської міської ради  є  органом приватизаці.
Включення   до    графіку   тих  чи  інших    договорів  купівлі-продажу  здійснюється  на підставі   поточного  аналізу  інформації  про приватизовані об’єкти, який  надає відділ  по  управлінню     та  приватизації  міської   комунальної    власності   управління    економіки   виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Контролю підлягають всі договори купівлі-продажу (відчуження), що  не зняті з контролю на час складання плану перевірок на квартал.

1.6.2. Позаплановими – проводяться  на підставі звернень громадян та юридичних осіб, пропозицій та запитів депутатів міської ради або вищого рівня, підрозділів міської ради, районних адміністрацій, правоохоронних органів, тощо.

1.7.  Комісія має забезпечити:

1.7.1. Охоплення протягом року перевірками  договорів, термін виконання обов’язків по яких закінчується в поточному році;

1.7.2. Щоквартальну перевірку договорів, термін виконання обов’язків по яких підпадає на поточний квартал;

1.7.3. Зняття з контролю договорів купівлі- продажу після повного виконання його умов (незалежно від термінів їх виконання, визначених договором), для чого включати  ці договори до планів щоквартальної перевірки;

1.7.4. Виконання окремих доручень  контролюючих органів щодо проведення цільових перевірок.

  1. Порядок проведення перевірки виконання умов договору.

 

2.1. Перед проведенням перевірки комісії потрібно ознайомитися з такими документами:

2.1.1. договором купівлі-продажу (відчуження) та в разі наявності – додатковими угодами до нього;

2.1.2. копіями договів подальшого відчуження об’єкта (у разі факту подальшого відчуження об’єкта);

2.1.3. актами попередніх перевірок;

2.1.4. документами претензійно-позовної роботи, яка проводилася за результатами попередніх перевірок;

2.1.5. листуванням щодо даного договору.

2.2. Для визначення фактичного стану виконання покупцем умов договору залучаються слідуючи документи при перевірці  щодо :

2.2.1. розрахунків за придбаний об’єкт, а саме: платіжні доручення, за якими кошти покупця були перераховані за об’єкт приватизації (відчуження), виписки банку, довідка фінанансового управління виконавчого комітету коростенської міської ради, тощо;

2.2.2. здійснення реєстрації нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації у КП „Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради” , а саме: витяг про реєстрацію права власності  на нерухоме майно, що видане КП „Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради”;

2.2.3. проведення  страхування об’єкта приватизації на користь балансоутримувача  – до набуття повного права власності (права володіння, користування і розпорядження) на об’єкт  приватизації , а саме:  договір про страхування об’єкта;

2.2.4. використання об’єкта приватизації, а саме: відповідні  підтверджуючі документи, дозвіл (патент), ліцензію на здійснення такого виду діяльності або свідоцтво про сплату єдиного податку;

2.2.5. збереження та створення нових робочих місць, а саме:  щодо виконання цих умов покупцями – фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності) перевіряти трудові договори, укладені між покупцями – фізичними особами (підприємцями) та працівниками, які зареєстровані у державній службі зайнятості ;

2.2.6. проведення  благоустрою прилеглої території до входу у приватизоване приміщення, за  погодженням проекту  з головним архітектором міста, а саме: проект, погоджений з головним архітектором міста, якщо необхідность складання проекту відсутня (встановлення лавок, урн тощо) – вказується на стан виконання ;

2.2.7. переобладнання    приміщення, яке повинно  проводитись   за  погодженням проекту  з головним архітектором   міста, а саме : відповідний   проект, погоджений    з  головним     архітектором    міста;

2.2.8. виконання покупцями взятих на себе інвестиційних зобов’язань (або інших зобов’язань, що мають грошовий вираз) , а саме : платіжні доручення, виписки банків, тощо;

2.2.9. будівництва і реконструкції, а саме: матеріали для перевірки виконання зобов’язань щодо здійснення програми технічної реконструкції,  акти робочих комісій про прийняття у експлуатацію об’єктів, тощо;

2.2.10. утримання об’єкта приватизації та прилеглої території  в  належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних та екологічних норм , а саме: наявні акти перевірок пожежної служби, санітарно-епідеміологічних органів;

2.2.11. добудови об’єкта незавершеного будівництва, а саме: відповідні документи про прийняття в експлуатацію закінченого  об’єкта у порядку, встановленому законодавством;

2.2.12. оформлення з Коростенською міською радою Договір користування земельною ділянкою під приватизованим  об’єктом, а саме: відповідний  Договір користування земельною ділянкою під приватизованим  об’єктом.

 

  1. Оформлення результатів перевірки.

 

3.1. Результати перевірок оформлюються актами перевірок.

3.2. До акта перевірки як документи, що підтверджують висновки, зазначені в ньому, додаються належним чином оформлені документи (копії), які використовувалися під час перевірки. Конкретний склад цих документів визначається комісією, яка визначає їх відповідність, достатність та достовірність для підтвердження зафіксованих в акті перевірки висновків.

3.3. У разі незгоди покупця  з висновками, зробленими комісією у ході і відображеними в акті перевірки, їх оскарження здійснюється у письмовому вигляді.

 

  1. Застосування санкцій за невиконання умов договорів.

 

4.1. У разі виявлення в результаті перевірки факту порушення умови (умов) договору, органом приватизації застосовуються до покупця санкції, передбачені чинним законодавством та/або умовами договору.

У разі якщо за результатами перевірки комісія приймає рішення про необхідність застосування до покупця санкцій, направляється попередження або претензія з метою безпосереднього врегулювання  з покупцем питання щодо виконня взятих на себе обов’язків.

У разі, коли за результатами контролю за виконанням покупцем умов договору комісія приймає рішення про необхідність розірвання договору і за відсутності при цьому пропозиції або згоди покупця на його розірвання, порушується питання про розірвання договору та повернення об’єкта приватизації у комунальну власність у судовому порядку.

У разі виникнення об’єктивних  обставин невиконання взятих на себе обов’язків пропонується  внесення змін та доповнень до договорів купівлі-продажу.

 

  1. Зняття договору з контролю.

 

5.1. Зняття з контролю кожного конкретного договору здійснюється у разі:

5.1.1. повного виконання його умов (незалежно від термінів їх виконання, визначених договором), що підтверджено актом перевірки;

5.1.2. отримання рішення суду про розірвання договору (або визнання його недійсним) та повернення об’єкта у комунальну власність (після виконання рішення суду);

5.1.3. отримання рішення суду про те, що зобов’язання покупця, визначені договором, слід вважати виконаними.

  1. Прикінцеві положення.

6.1. При  проведенні  перевірки  членам   комісії    забороняється  втручатися у  діяльність покупця , використовувати   матеріали  і  документи перевірок для цілей, не передбачених  цим Положенням.
6.2. Документи   та   матеріали   стосовно    контролю  за     договорами    купівлі-продажу приватизованих   об’єктів  повинні   зберігатися   у в ідділі по управлінню та приватизації міської комунальної власності.

 

 

Секретар міської  ради                                                        В.В. Ходаківський

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія