Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги

24.03.2023 454

Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги

       УКРАЇНА

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 18.01. 2023 р. №_13_                          

 

Про затвердження Положення про умови

та порядок надання платних соціальних

послуг, затвердження розрахунку та тарифів

на платні соціальні послуги  

 

З метою належної організації надання платних соціальних послуг, відповідно до Закону  України «Про соціальні послуги», Постанови  Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020р. №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020р. №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186» «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», Положення про  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 735 дванадцятої сесії Коростенської міської ради VIII скликання, керуючись статтями 34, 40 Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

РІШАЄ:

 1. Затвердити Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг, затвердження розрахунку та тарифів на платні соціальні послуги КУ «Терцентр» КМТГ (додаток №1).
 2. Затвердити розрахунок та тарифи на платні соціальні послуги ,що надаються КУ « Терцентр» КМТГ (додаток № 2).
 3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови – О.Синицького

 

   Міський голова                                                 Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови

Олександр СИНИЦЬКИЙ

Начальник УПСЗН

Ігор ЄСІН

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

                                                            Коростенської міської ради

                                                      18.01.2023 року №13

ПОЛОЖЕННЯ
про надання платних соціальних послуг комунальною установою
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Коростенської міської територіальної громади»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про надання платних соціальних послуг Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Коростенської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає організаційно – правові засади надання платних соціальних послуг мешканцям  Коростенської міської територіальної громади.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01 червня 2020 року № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186 «Про затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Коростенської міської територіальної громади та інших нормативно – правових актів, що регулюють надання соціальних послуг.

1.3 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади (далі – Територіальний центр) відповідно до Державних стандартів соціальних послуг та в межах наявних можливостей надає наступні соціальні послуги на платній основі:

 • догляд вдома;
 • натуральна допомога;

1.4. Територіальний центр є неприбутковою організацією, надаючи платні соціальні послуги, не має на меті отримання прибутку.

1.5. Платні соціальні послуги надаються отримувачам соціальних послуг територіального центру згідно з затвердженими тарифами.

 1. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

2.1. Отримувачі платних соціальних послуг в територіальному центрі:
–громадяни похилого віку;

– особи з інвалідністю;
– хворі, з числа осіб працездатного віку, до встановлення їм групи інвалідності, але не більше чотирьох місяців.

2.2.Територіальний центр може надавати соціальні послуги з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини (різниця між середньомісячним сукупним доходом отримувача соціальних послуг та двома розмірами прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб). Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75 відсотків вартості таких послуг.

2.3. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб:

– отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;– понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

2.4.  Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг з установленням диференційованої плати, або за рахунок отримувача соціальних послуг, визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2020 року № 419.

2.5. Прожитковий мінімум для встановлення плати за надання соціальних послуг враховується в установленому законодавством України розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за наданням соціальних послуг.

2.6. На підставі рішення Управління праці та соціального захисту населення ВК КМР про надання соціальних послуг та інших документів, фахівці територіального центру протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, складають акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, заповнюють індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між отримувачем соціальних послуг і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг соціальних послуг, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання послуг  та інші умови.
У разі зміни протягом дії договору тарифів на соціальні послуги чи  інших підстав, передбачених законодавством України, укладається додаткова угода до договору про надання соціальних послуг.

2.7. Отримувач соціальної послуги до підписання договору ознайомлюється із переліком, тарифами, умовами та порядком надання платних соціальних послуг.

2.8. Для громадян, які обслуговуються у територіальному центрі, періодично переглядаються умови надання соціальних послуг, вносяться зміни до індивідуального плану, який є невід’ємною частиною договору.

2.9. Територіальний центр не надає платні соціальні послуги громадянам, які потребують цілодобового догляду та допомоги.

2.10. В окремих випадках комісія  щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг може приймати рішення про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг.

2.11. Надання соціальних послуг здійснюється працівниками територіального центру відповідно до їх посадових обов’язків.

2.12. Організацію роботи по наданню платних соціальних послуг, моніторинг і оцінку якості, контроль по оплаті за наданні соціальні послуги здійснюють завідувач відділення та соціальні працівники  територіального центру.

2.13.Облік громадян, які отримують платні соціальні послуги, звітність про наданні послуги здійснює територіальний центр в установленому порядку.

2.14. Найменування, кількість, ціна та загальна вартість наданих соціальних послуг протягом місяця підтверджується актом  наданих послуг.

2.15.Роботу по організації платних соціальних послуг очолюють завідувач відділеня та соціальні працівники територіального центру.

2.16. Акти виконаних робіт подаються соціальними робітниками щомісячно на перевірку та візування завідувачем відділення (фахівцем із соціальної роботи, соціальним працівником) та передаються в бухгалтерію територіального центру.

2.17.Оплата за виконані платні послуги проводиться замовником послуг щомісячно після отримання наданих послуг.

 

2.18.Кошти за надані платні соціальні послуги  зараховуються на реєстраційний рахунок установи відкритий в органах Державної казначейської служби України, у безготівковій формі, реквізити для оплати зазначаються в договорі та в акті.

2.19.У разі відмови отримувачем соціальної послуги  оплатити рахунок за наданні послуги, надання соціальних послуг тимчасово припиняється до повного погашення заборгованості. Далі в залежності від ситуації вирішується питання про подовження  дії договору чи розірвання в односторонньому порядку.

2.20. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, зараховуються на спеціальний рахунок  територіального центру, відкритий в органах Державного казначейства України, використовуються відповідно до чинного законодавства України та спрямовуються на організацію діяльності територіального центру, на покриття витрат, пов’язаних з наданням соціальних послуг.

 1. РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГ

3.1. Розмір плати за соціальні послуги визначає територіальний центр залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються, відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 01 червня 2020 року № 428, з урахуванням Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186.

3.2. Розмір плати за кожний вид соціальної послуги визначається на підставі її вартості.

3.3. Вартість соціальної послуги розраховується відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, калькуляції вартості соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги за попередній період на основі розрахункових фінансових показників.

3.4. Вартість кожної соціальної послуги визначається окремо на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат.

До прямих витрат належать:

 • заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
 • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар);
 • інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на транспортування, ремонт і обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, амортизацію спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо).

До прямих витрат на оплату праці відноситься заробітна плата працівників, які безпосередньо залучені до процесу надання соціальних послуг. Заробітна плата  обчислюється на підставі посадових окладів та інших умов оплати праці, передбачених чинним законодавством.

До адміністративних належать витрати:

 • на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;
 • на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати);
 • інші адміністративні витрати (обслуговування приміщень, будівель і споруд; комунальні послуги та енергоносії; зв’язок; транспортні витрати на адміністративні потреби; відрядження працівників; ремонт і обслуговування обладнання адміністративного призначення; амортизація основних засобів нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення тощо).

3.5. До вартості конкретної соціальної послуги включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає соціальні послуги за різними договорами.

3.6. Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником.

3.7. При визначенні вартості соціальної послуги враховують вартість надання такої послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, час на її надання та кількість одержувачів:

ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де:

ВСП – вартість соціальної послуги;

ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин); ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

КО – кількість отримувачів соціальної послуги.

Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧАВ + ПДВ, де:

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

ПВ – прямі витрати;

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

ПДВ – податок на додану вартість (враховується при визначенні вартості соціальної послуги, що надається платником цього податку).

3.8 Розрахунок (калькуляцію) тарифів на соціальні послуги, фінансовий та бухгалтерський облік надання платних соціальних послуг проводить бухгалтерія територіального центру відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Тарифи на соціальні послуги затверджуються виконавчим комітетом Коростенської міської ради один раз на рік.

3.10. У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від надавача соціальних послуг, зокрема собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість, територіальний центр може переглядати тариф на соціальну послугу та подавати виконавчому комітету міської ради на затвердження. Перерахунок тарифу на соціальну послугу проводиться шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулися цінові зміни.

 

 

Керуючий справами виконкому                                       Андрій ОХРІМЧУК             

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія