Про затвердження Положення „Про впорядкування умов відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня”.

08.02.2023 242

Про затвердження Положення „Про впорядкування умов відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня”.

РІШЕННЯ

тридцять друга сесія V скликання

 

 

від  4 червня 2009 р.  № 8

 

Про  затвердження   Положення

„Про  впорядкування   умов  відчуження

майна,  що   є   комунальною    власністю

територіальної громади міста Коростеня”.

 

 

Розглянувши лист за вх. № 02-06/581 від 27.04.09 р.  Житомирського обласного територіального відділення  Антимонопольного комітету України про  погодження  проекту  Положення  (регуляторного акту)  „Про впорядкування   умов  відчуження майна,  що  є  комунальною    власністю територіальної громади міста Коростеня”, як такого, що  не суперечить вимогам законодавства про захист економічної  конкуренції та з метою врегулювання  механізму відчуження  комунального майна міста, керуючись Законом України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”  та ст.25, п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Положення „Про   впорядкування   умов    відчуження майна, що  є комунальною   власністю   територіальної   громади   міста   Коростеня” (додається).
 2. Відмінити рішення Коростенської   міської   ради     від  28.02.2000  року

(ХІV сесія XXIII скликання ) „Про затвердження  інструкції „Про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю Коростенської  міської ради”.

 1. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на постійну комісію  міської  ради  з  питань  промисловості,  комунальної  власності, приватизації,

транспорту та зв’язку, підприємницької діяльності та торгівлі, реалізації регуляторної    політики,   заступника    міського     голови  О.А.Ясинецького.

 

Міський голова                                                                            В. Москаленко

 

Секретар міської ради                                                                   К.Сатяєва

Заступник міського голови                                                          О.Ясинецький

Начальник фінансового управління                                            Л.Щербанюк

Начальник управління економіки                                               О. Жилін

Заступник начальника управління                                              В.Рибкін

економіки – начальник відділу по управлінню

та приватизації міської комунальної власності

Начальник юридичного відділу                                                  С.Фандралюк

Провідний спеціаліст – юрисконсульт                                       Р.Войтюк

управління економіки

 

 

 

 

 

 

                                                Додаток

                                                                                                            до  рішення  Коростенської  міської  ради

                                                                                                            (тридцять друга сесія п’ятого скликання)

                                                            від  04.06.09 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

„Про впорядкування умов відчуження майна, що є  комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня”.

Положення „Про впорядкування умов відчуження майна, що є  комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня” (далі – Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням „Порядку відчуження обєктів державної власності” затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України  від 06.06.07 р. № 803,

законодавства про оцінку майна, майнових прав, професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження державного майна.

Положення визначає порядок відчуження комунального майна, що знаходиться у сфері  управління територіальної громади міста Коростеня  шляхом продажу.

 

1.Загальні положення.

1.1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
– комунальне майно
– матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів);

відчуження комунального майна – передача права власності на комунальне майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти;

оцінка комунального майна – процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Положення визначає порядок відчуження :

– комунального майна, закріпленого за комунальними підприємствами, структурними підрозділами на праві господарського відання або оперативного управління;
– комунального майна, переданого в оренду;

– житлових будинків, частин будинків, квартир, в тому числі тих, що набули право комунальної власності за рішенням суду при визнанні їх безхазяйним майном або відумерлою  спадщиною, які не можуть бути наданими громадянам, що перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю їх санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту;

– основних засобів – здійснюється безпосередньо  підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження, що є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня.

 1. Об’єкти, які не підлягають відчуженню.

2.1. Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств;

2.2. Обєкти  комунальної власносі, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

2.3. Комунальне майно, на яке встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);

2.4. Комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України.

 

 

 1. Підготовка до проведення відчуження комунального майна.

 

3.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб  відчуження  комунального майна визначається  Коростенською міською радою.

3.2. Відчуження майна, яке є власністю територіальної громади міста  здійснюється  управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3.3. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як  з ініціативи міської ради, так і з ініціативи   фізичної або юридичної особи (надалі-заявник).

3.4. Заявник надає лист на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності відчуження комунального  майна  та пропозиції щодо умов відчуження;

3.5. Разом з листом  заявники надають:

– документ, що посвідчує  фізичну особу ;

– декларацію про доходи для покупців – фізичних осіб;

– нотаріально засвідчені копії установчих документів для покупців – юридичних осіб;

3.6. Управління  економіки на основі наданих документів  готує проект рішення Коростенської міської ради про відчуження  об’єкта комунальної власності.

3.7. Коростенська міська рада  розглядає питання про надання дозволу на відчуження об’єкта комунальної власності, визначає порядок продажу, спосіб  відчуження  та покупця  в разі викупу.

 

 1. Порядок підготовки об’єктів комунальної власності до відчуження.

 

4.1. Замовляється технічна документація у комунальному підприємстві „Коростенське  міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради”.

4.2. Визначається ціна продажу комунального майна на підставі звіту про незалежну оцінку майна при викупі або початкова  вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.

4.3. Розпорядженням міського голови створюється комісія з відчуження комунального майна.

4.4. Готується та публікується інформація про відчуження об’єкта комунальної власності  у засобах масової інформації.

4.5. Текст договору відчуження об’єкта комунальної власності розгядається  на  засіданні комісії з відчуження комунального майна та погоджується рішенням Коростенської міської ради, після чого він підлягає нотаріальному посвідченню.

4.6. Після заключення договору  відчуження,  управління еконономіки виконавчого комітету Коростенської міської ради не пізніше 15 діб  публікує інформацію про продаж об’єкта комунальної власності в засобах масової інформації.

4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна суб’єкта господарювання (за вирахуванням суми податків), спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України до місцевого бюджета .

 

 1. Визначення ціни продажу.

 

5.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова буде запропонована до відчуження  у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на  конкурсній основі  та відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

5.2. Вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається на підставі затвердженого міським головою звіту про незалежну оцінку майна.
5.3. Після проведення незалежної оцінки  комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

5.4. Звіт про незалежну оцінку підлягає рецензуванню та затвердженню міським головою.
5.5. Строк   дії   незалежної   оцінки   не    повинен   перевищувати  вісімнадцяти  місяців від дати її затвердження.

 

 1. Відчуження об’єктів комунальної власності викупом.

 

6.1.  Відчуження об’єктів комунальної власності шляхом викупу проводиться згідно процедури  визначеної  у розділах 3, 4, 5 цього Положення.

 

 1. Відчуження об’єктів комунальної власності за конкурсом та на аукціоні.

 

7.1. Інформація про комунальне майно, що підлягає відчуженню на аукціоні, за конкурсом публікується  не  пізніше  ніж  за  30  календарних  днів  до дати проведення аукціону, конкурсу у засобах масової інформації та  повинна містити такі відомості:

– назву комунального майна, його місцезнаходження;

– початкову ціну продажу ;

– фіксовані умови продажу комунального майна;

– кінцевий термін прийняття заяви на  участь в аукціоні, конкурсі ;

– час та місце проведення аукціону, конкурсу.

7.2. Строк  призначення  аукціону, конкурсу не повинен  перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців  із дати  оцінки об’єкта.

7.3. За умови отримання дозволу на продаж комунального майна комісія з відчуження  має право розсилати потенційним  покупцям  інформаційні  повідомлення  про  продаж комунального майна із запрошенням  до участі у аукціоні, конкурсі.
7.4. Аукціон, конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.
7.5. Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні, конкурсі – три дні до початку його проведення.

7.6. Під час аукціону, конкурсу  ведеться протокол.

7.7. Участь в аукціоні, конкурсі не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений термін зазначених в п.3.4., п.3.5. цього Положення  відповідних документів.

7.8. Аукціон, конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі :

– відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

– порушення умов проведення аукціону, конкурсу відповідно цього Положення.

 

8.Проведення аукціону.

8.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється на підставі  договору  між  організатором аукціону  та відучим торгів (ліцитатором).

8.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об’єкта (об’єктів), продаж якого здійснюється.
8.3.На аукціоні можуть бути присутні представники міської ради та виконкому (безоплатно).
8.4.До початку торгів ліцитатор повідомляє про комунальне майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта.

8.5.Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

8.6. У разі, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об’єкт комунальної власності за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об’єкта, але не більш як на 10 відсотків.

8.7. Якщо і після такого зниження об’єкт не продається, торги припиняються.

8.8. Протокол  підписується   ліцитатором   та  покупцем  ( або його представником –  по

довіреності ).

8.9.Протокол підлягає затвердженню  Коростенською міською радою в особі міського голови.

 

 

9.Відчуження комунального майна, переданого в оренду.

 

9.1.  Відчуження шляхом викупу комунального майна, переданого в оренду, здійснюється з ініціативи орендаря, з дозволу Коростенської міської ради  та за умови  виконання в повному обсязі орендарем  договору оренди;

9.2. При відчуженні комунального майна, переданого в оренду,  підлягає компенсації вартість необхідних витрат на невід’ємні поліпшення, які з дозволу орендодавця здійснювалися орендарем за рахунок його власних коштів і призвели до збільшення ринкової вартості об’єкта основного засобу, якщо інше не передбачено договором оренди.
9.3. Оцінка орендованого комунального майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, проводиться з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки майна під час приватизації.

9.4. Для отримання дозволу на відчуження комунального  майна орендар подає орендодавцю:
– пропозиції щодо умов продажу основних засобів ;

– документи, розрахунки за виконані роботи, що підтверджують проведені орендарем поліпшення орендованого комунального майна, яке пропонується до відчуження, у тому числі за придбані матеріали, конструкції тощо, які неможливо відокремити від нього без заподіяння йому шкоди;

– аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого комунального майна, яке пропонується до відчуження, за рахунок коштів орендаря;
– інші документи для ідентифікації та оцінки невід’ємних поліпшень, надання яких передбачено Порядком оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 27.02.2004 р. № 377 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.03.2004 р. за № 343/8942.

9.5. Продаж орендованого комунального майна здійснюється відповідно до норм цього Положення.
9.6. Ринкова вартість невід’ємних поліпшень, що були здійснені за рахунок власних коштів орендаря і підлягають компенсації, розраховується відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна. Зміна вартості орендованого майна в результаті його продажу шляхом конкурсу, аукціону, у частині визначення комунальної частки та частки орендаря у цьому майні, здійснюється у порядку, визначеному пунктом 67 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р.

№  1891.

 

 1. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня.

10.1. Відчуження   житлових  будинків   (частин будинків)  та   квартир,  житлових  будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і не може бути наданим громадянам, які перебувають  на  квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітальногоремонту, здійснюється з дозволу  Коростенської міської ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

10.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється  з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.

10.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до місцевого бюджету.

 

 1. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження , що є комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня.

 

11.1. Для розгляду  питання  про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати до виконавчого комітету Коростенської міської  ради слідуючи документи:

– заяву-звернення  від підприємства про відчуження основних засобів;

– акт технічного стану   основних засобів;

– бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;

– за вимогою  управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, в разі необхідності заявник надає додаткову інформацію.

11.2. Після  отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, що проводиться  у відповідності з вимогами нормативно-правових  актів, діючих на час її проведення суб’єктом оціночної діяльності, який заключил договір з підприємством  про  проведення незалежної оцінки.

11.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

11.4. Кошти , отримані  від відчуження основних засобів спрямовуються  за рішенням сесії Коростенської міської ради у міський бюджет  або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності  до вимог чинного законодавства.

 

12.Прикінцеві положення.

 

12.1. Доцільність, порядок, визначення способу  та  умов продажу об’єктів комунальної власності  відноситься  виключно до компетенції Коростенської міської ради.

12.2. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                              К.М. Сатяєва

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія