Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги » Коростеиської міської ради на 2023-2025 роки

23.03.2023 211

Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги » Коростеиської міської ради на 2023-2025 роки

 

      У К Р А Ї Н А
       Коростенська міська рада Житомирської області
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від     18.01.2023р.  № 4

Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги » Коростеиської міської ради на 2023-2025 роки

 

 

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.27, підпунктом 2 пункту 2 ст.52, пунктом 6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростеиської міської ради

РІШАЄ:

 

1.Затвердити Стратегічний план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростеиської міської ради на 2023-2025 роки (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Чижевську Н.М..

 

 

Міський голова                                                                                                            Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Заступник міського голови

Наталія ЧИЖЕВСЬКА

Начальник відділу охорони здоровʼя

Микола ЗАЄЦЬ

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 18.01.2023 року № 4

 

 

 

 

 

                                                    СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростенської міської ради на 2023 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коростень 2023 р.

 

 1. Зведена інформація

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Коростень і Коростенської територіальної громади та уклало декларації з лікарями КНП «ЦПМСД» КМР, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Стратегічні цілі:

– Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

Завдання:

– Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);

– Попередження захворювань шляхом проведення вакцинації;

– Виявлення онкологічних захворювань та туберкульозу на початкових стадіях.

 

 1. Інформація про підприємство

Комунальне  некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради (надалі – Підприємство) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України і власним Статутом, та здійснює управління медичним обслуговуванням населення міста Коростеня та Коростенської територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Підприємство почало свою діяльність 02.01.2018 року. Рішенням сесії Коростенської міської ради від 22.02.2018 р. № 977 двадцятої сесії VII скликання відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підприємство було перетворене з комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради» в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради.

Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради».

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Коростеня, від імені якої виступає Коростенська міська рада, ідентифікаційний код юридичної особи (13576977), 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 22. Майно підприємства є власністю територіальної громади  м. Коростень в особі Коростенської міської ради Житомирської області .

 

 

 

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
 7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
 8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
 9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
 10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
 13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
 14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
 16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
 17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

 

 1. Аналіз середовища

SWOT-аналіз

 

Сильні сторони підприємства Слабкі сторони підприємства
– Впровадження МІС, мережу Інтернет;

– Компактна і ефективна структура мережі ПМСД;

– Наявна ФБ сторінка;

– Достатня кількість сімейних лікарів та середнього медичного персоналу;

– Наявність автотранспорту.

– наявність приміщень, що потребують здійснення поточного ремонту;

– збільшення сфери обслуговування після створення Коростенської територіальної громади, при відносно невеликій густині населення.

 

Зовнішні можливості Зовнішні загрози
– Підтримка місцевої влади;

– Підтримка НСЗУ;

– Позитивне ставлення більшості населення до сімейних лікарів.

– Конкурентний ПМСД району, який функціонує більше 3 років.

 

На цьому етапі аналізу можна відзначити, що КНП «ЦПМСД» КМР має значну кількість сильних сторін, що дозволяють досягти основної цілі: зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

 

 1. Місія, стратегічна концепція, цінності та стратегічні напрямки

Місія: Збереження здоров’я населення міста через попередження хвороб та просування здорового способу життя на основі партнерства, поваги та довіри між медичною спільнотою та населенням, професіоналізму наших працівників.

Традиційно в Україні галузь охорони здоров’я орієнтується на лікування захворювань, а не на їх попередження. Більшість ресурсів спрямовані на лікування хвороби, і лише невелика їх частина передбачає збереження здоров’я.

Одним з основних завдань  підприємства є переорієнтація від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань.

Українці можуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він може його поміняти. Сімейні лікарі видають довідки в дитячий садок, школу. Прив’язка до місця проживання скасована.

Наша мета — лікар кожній родині. Сімейний лікар повинен стати агентом сім’ї в системі охорони здоров’я, направляти, слідкувати за здоров’ям та забезпечувати всю первинну діагностику.

Головним завданням надавача ПМД є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

Підприємство та надання послуг з ПМД ґрунтується на принципах:

– доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;

– безпечності, що полягає у наданні послуг з ПМД у спосіб, що мінімізує ризики завдання шкоди пацієнтові, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;

– результативності, що проявляється у досягненні найкращих результатів через надання послуг з ПМД на основі наукових знань та принципів доказової медицини;

– своєчасності;

– економічної ефективності, що досягається шляхом надання послуг з ПМД таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;

– недискримінації, що полягає у наданні послуг з ПМД, якість якої не відрізняється залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

– орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з ПМД у спосіб, що враховує індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються, в тому числі з урахуванням права пацієнта на вільний вибір лікаря.

 

 

 

 

 1. Стратегічні цілі та оціночні індикатори

 

Цілі підприємства:

– Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі;

– Заключити якомога більше декларацій з пацієнтами.

Оціночні індикатори:

– Кількість прикріпленого населення;

– Кількість пролікованих хворих на COVID – 19;

– Кількість лікарських відвідувань;

– Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями;

– Кількість укладених декларацій.

 

 1. Стратегічні задачі (дії/ініціативи)

 

– Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);

– Забезпечити зростання кількості заключених декларацій.

 

 1. Ресурси

 

Достатня кількість кадрових ресурсів необхідних для реалізації стратегічних цілей та задач  (лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодших медичних сестер, іншого персоналу).

Достатня кількість населення міста (72 582 осіб).

 

 1. Потенційні ризики та управління ризиками

 

У зв’язку з агресією російської федерації та введенням воєнного стану в Україні є ризик переміщення закріпленого населення у Західні області країни та за кордон.

Принципи управління ризиками:

– активна та вмотивована робота команди медзакладу.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Фінансові прогнози

Прогноз фінансових показників

        Показники Код рядка Плановий 2023 рік Плановий 2024 рік Плановий 2025 рік
1 2 3 4 5
І. Фінансові результати 010      
Дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 020 45447,7 48129,1 49380,5
Інші операційні доходи 030 14520,9 15377,6 15777,5
в т.ч.        
дохід від операційної оренди активів 031 38,0 40,2 41,3
інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування з бюджету) 032 14482,9 15337,4 15736,2
Інші доходи 040 1010,0 1069,6 1097,4
в т.ч.        
дохід від безоплатно одержаних активів 041 1010,0 1069,6 1097,4
Разом доходи 050 60978,6 64576,4 66255,3
     Матеріальні затрати 060 8713,4 9227,5 9467,4
     Витрати на оплату праці 070 33649,4 35634,7 36561,2
     Відрахування на соціальні заходи 080 7390,6 7826,6 8030,1
     Амортизація 090 1050,0 1112,0 1140,9
     Інші операційні витрати 100 10175,2 10775,6 11055,7
Разом витрати за економічними елементами 110 60978,6 64576,4 66255,3
II.  Капітальні інвестиції 120 1752,2 1855,6 1903,8
Капітальний ремонт інших об`єктів (цільове фінансування з бюджету) 130      
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 140 1752,2 1855,6 1903,8
в т.ч. 141      
Придбання ( виготовлення ) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (цільове фінансування з бюджету) 142 712,4 754,4 774,0
Фінансові результати діяльності до оподаткування : 150      
     прибуток 151      
     збиток 152      
III.Додаткова інформація 160      
Чисельність працівників 170 161,0 161,0 161,0
Первісна вартість основних засобів 180 11810,2 12507,0 12832,2

 

 1. Оцінка стратегії, її уточнення та забезпечення

 дотримання принципів

 

Підприємство буде відстежувати та оцінювати виконання стратегії за допомогою звіту про виконання фінансового плану.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                             Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія