Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення Коростенської міської ради від 29.12.2011р. № 488 «Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня»

15.05.2024 32

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення

Коростенської  міської ради від  29.12.2011р. № 488

«Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та  надання послуг  на території м. Коростеня»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Коростенської міської ради від  29.12.2011р. № 488 «Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня».

 1. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:

Управління економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:

     Забезпечення порядку провадження торговельної діяльності,   діяльності  з надання послуг; установлення порядку здійснення торговельної діяльності в нічний час; здійснення контролю за дотриманням суб’єктами  підприємницької діяльності чинного законодавства щодо захисту прав споживачів, санітарних норм та вимог інших нормативно – правових актів.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

Травень 2023р. – травень 2024р.

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження.

 1. Методи одержання результатів відстеження:

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта використаний статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Щомісячний аналіз звернень від громадян, що надходять для розгляду в управління економіки, кількість складених адміністративних протоколів щодо порушень правил торгівлі та надання послуг. Проведення відстеження результативності даного регуляторного акту зумовлено необхідністю визначення відповідності діючому законодавству України, яке на сьогоднішній день здійснює регулювання торгівельною діяльністю, а саме: Господарському кодексу України, Цивільному кодексу України, Податковому кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про захист справ споживачів», Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  іншим нормативно-правовим актам.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовувалась дія регуляторного акта, здійснювалася у встановленому законодавством порядку за кількісними та якісними показниками з використанням статистичного та аналітичного методів одержання результатів обстеження, а саме:

 • Встановлено єдині вимоги для здійснення торгівельної діяльності та надання послуг у місті.
 • Покращено об’єкти благоустрою міста.
 • Підвищено вплив місцевої влади при захисті прав споживачів.
 • Посилено контроль за дотриманням правопорядку в місцях розміщення підприємств сфери послуг.
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Рішення міської ради від 29.12.2011р. № 488 «Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня»  є регуляторним актом, який діє на необмежене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування  та території Коростенської міської територіальної громади, разом з тим має достатньо низький ступінь досягнення визначених цілей, оскільки через суперечності діючому законодавству України ускладнює забезпечення створення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців. Нормативно-правова база на якій базується даний регуляторний акт застаріла, містить положення, які втратили чинність та є неактуальними для застосування на сьогоднішній день.

Отже, результати реалізації положень регуляторного акта є неефективними та не досягають задекларованих цілей.

Зауваження до регуляторного акта

На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт покликаний налагоджувати господарські відносини із впорядкування провадження торговельної діяльності та надання послуг та в перспективному плані є актуальним для підвищення відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності  за створення належних умов для організації торгівлі, покращення обслуговування покупців.

Однак, регуляторний акт – рішення міської ради від  29.12.2011р. № 488 «Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Коростеня» не відповідає ряду діючих нормативно-правових актів, а саме: Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Поряд з тим, дане рішення містить суттєві суперечності нормам та вимогам спеціалізованого законодавства України в сфері торгівельного обслуговування населення. Отже,  Постанова Кабінету Міністрів України  від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльностіії  та правил торговельного обслуговування» , на основі якого розроблено Положення містить застарілі положення, що на даний час втратили чинність.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №168 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» скасована необхідність ведення Книги відгуків та пропозицій.

Діючими правилами торгівлі передбачається наявність на торговельному місці продавця, зокрема, копії ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Слід зазначити, що 01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), передбачені Законом України від 26.11.2015 № 835-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 835), відповідно до яких, зокрема, скасовано оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, необхідність одержання дублікатів та копій ліцензії.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 222 ліцензія – право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Разом з тим, Правилами передбачено обов’язковість узгодження з місцевим   органом самоврядування режиму роботи об’єктів торгівлі, проте режим роботи закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, може встановлюватися суб’єктами господарювання самостійно.

З огляду на вищевикладене та враховуючи виявлені суперечності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також місткість застарілих положення, що на даний час втратили чинність, даний регуляторний акт потребує визнання таким, що втратив чинність, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Міський голова Володимир  МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови

Заступник начальника  управління економіки

                    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Володимир ГОМОНОВ

Начальник відділу регулювання торгівлі  та побутового обслуговування  

Віра Безпалько

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія