Звіт про роботу відділу цифрових технологій за 2022 рік

03.01.2023 225

Звіт про роботу відділу цифрових технологій за 2022 рік

 

                                                                                                                                         Міському голові

                                                                                                                                         Москаленку В.В.

 

 

 

Звіт

про роботу відділу цифрових технологій

за 2022 рік

 

Протягом 2022 року діяльність відділу цифрових технологій була спрямована на реалізацію політики цифрової трансформації на території Коростенської міської територіальної громади. Забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів,  на основі впровадження нових інформаційних технологій.

Враховуючи потребу щодо розвитку електронної демократії, та беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, покращує результативну співпрацю громадян і органів місцевої влади, на території Коростенської міської територіальної громади було оновлено функціонал «Єдиної платформи місцевої електронної демократії E-DEM».

«Єдина платформа місцевої електронної демократії» (e-DEM),– це онлайн система, що має на меті надати громадянам легкий і зручний доступ до використання базових інструментів електронної демократії, проєкт в державі реалізовано в рамках Програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією.

Платформа e-DEM поєднує наступні сервіси, перелік яких може бути розширений:

 • Сервіс «Місцеві електронні петиції», який дає можливість українцям впливати на розвиток своїх громад через звернення до відповідних місцевих органів влади з е-петиціями. Ці петиції розглядаються у встановленому Законом особливому порядку за умови підтримки тексту петиції визначеною кількістю мешканців.

 

 • Сервіс «Громадський бюджет», який надає можливість мешканцям пропонувати свої проекти місцевого розвитку та/або впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші проекти.

 

 • Сервіс «Відкрита громада», який допомагає мешканцям інформувати місцеву владу про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо, для оперативного усунення цих проблем. Наразі триває технічне оновлення сервісу спеціалістами Фонду Східна Європа та незабаром відбудеться презентація оновленого мобільного додатку із значно розширеним функціоналом та оновленою версією веб-інтерфейсу. Попередня назва сервісу «Відкрите місто».

 

 • Сервіс «Електронні консультації з громадськістю», який надає органам місцевої влади можливість залучати пропозиції мешканців щодо питань розвитку міст та громад, організовувати обговорення проектів документів перед їх розглядом та схваленням, проводити місцеві опитування в різних формах з метою вивчення думки активної частини мешканців міст.

 

Реєстрація користувачів Платформи e-DEM здійснюється з використанням інструментів BankID, MobileID та електронного цифрового підпису (ЕЦП). Отримані при цьому персональні дані не підлягають передачі третім особам та/або розголошенню будь-яким іншим способом та використовуються виключно для ідентифікації користувача  Платформи e-DEM.

 

«Відкриті дані»

 

З метою виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (із змінами), від 30 листопада 2016 року № 867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” (із змінами)  та з метою підвищення рейтингу прозорості  діяльності виконавчих органів міської ради, відділом цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради було переглянуто та оновлено перелік наборів даних, що є обов’язковими для опубліковання на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/ інформацію у формі наборів відкритих даних розпорядником якої є Коростенська міська рада у відповідності з компетенцією та сферами діяльності управлінь та відділів. Наразі на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних опубліковано 106 наборів відкритих даних.

Головна задача порталу – забезпечувати вільний доступ до публічної інформації органів влади та її подальше використання. Це означає, що будь-хто може вільно копіювати, публікувати, поширювати або іншим способом використовувати дані, розміщені на порталі. У тому числі дозволено використання відкритих даних в комерційних цілях.

 

 

 

Програмний комплекс автоматизації центрів надання адміністративних послуг (Інформаційна система «Вулик»)

     Програмний комплекс автоматизації центрів надання адміністративних послуг (Інформаційна система «Вулик»), як підсистема Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) розроблено в рамках проекту EGOV4UKRAINE (проект підтримки програми ULEAD з Європою) спільно з Державним агентством з питань електронного урядування (Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 року № 829 Державне агентство з питань електронного урядування України було реорганізовано та створено Міністерство цифрової трансформації України) для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). Метою створення системи є підвищення доступності та якості надання ЦНАПами послуг та забезпечення надійного зберігання й захисту інформації. “Вулик” має прискорити роботу адміністраторів ЦНАПів завдяки переходу до роботи з заявками громадян в електронному вигляді та спрощеній взаємодії з державними реєстрами в режимі реального часу.

Запроваджено надання через ЦНАПи усіх обов’язкових послуг (356 послуг), визначених Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523.

 

Геоінформаційний портал

Коростенської міської територіальної громади

   Геоінформаційний портал Коростенської міської територіальної громади – це вебресурс, покликаний вирішувати сукупність завдань зі збору, зберігання, візуалізації й аналізу просторової та іншої пов’язаної з нею інформації про об’єкти, процеси і явища, котрі побутують на території громади. Дана система також потребує постійного адміністрування, оскільки вся інформація знаходиться на окремому сервері. Геоінформаційний портал забезпечує підтримку максимально обґрунтованих управлінських рішень з питань розвитку території муніципального утворення на основі оперативного надання всім суб’єктам, які здійснюють свою діяльність на території громади, повної об’єктивної інформації про доступні територіальні ресурси, об’єкти нерухомості, інженерної та транспортної інфраструктури, інформації про її розвиток і плановані зміни. ГІС міста будується на основі  прийнятих в Україні нормативно-правових актів, міжнародних та ухвалених Європейським Союзом стандартів створення інфраструктури просторових даних.

Структура ГІС для управління територіальної громадою

 • базові геоінформаційні ресурси: ортофотоплан, схеми зонування, генеральний план населеного пункту, єдина топографо-геодезична основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа об’єктів соціальної інфраструктури, сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, об’єктів рекреаційного призначення, природних ресурсів, джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод, інвестиційні об’єкти й пропозиції та багато інших;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових і тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для розв’язання проблемної задачі по управлінню територією. Наприклад, карта історії полів з інформацією про всі агротехнічні заходи, зони можливого затоплення і руйнування угідь, охорони пам’яток природи, туристичні маршрути та інше.

Етапи розвитку рішення

Розвиток рішення охоплює 3 етапи – починаючи від створення окремих модулів геоінформаційної системи, завершуючи забезпеченням можливостей для проведення поглибленого аналізу даних модулів та планування діяльності органів і департаментів громади:

 

Етап 1 – Базове впровадження. Перший етап розвитку рішення – цифровізація наявної документації громади та перенесення її до підсистем у вигляді інтерактивних карт або створення таких підсистем із вже оцифрованих даних. Це відбувається за допомогою сканування, оцифрування документації та створення тематичних підсистем. Серед модулів, які створюються на цьому етапі:

 • Містобудівний кадастр
 • Підсистема обліку земельних ресурсів громади.

 

Етап 2 – Поглиблення. Всі дані, які були перенесені до геоінформаційної системи можуть бути використані не тільки для перегляду, але й для проведення глибокого аналізу та планування діяльності керівництва громади. Це включає наповнення бази даних для всіх об’єктів та ресурсів громади, які були перенесені в цифровий формат на першому кроці розвитку рішення. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Інженерні мережі (водопостачання, каналізація, газопостачання, електропостачання тощо).
 • Адресний реєстр населених пунктів відповідно до Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
 • Моніторинг об’єктів соціальної галузі: заклади освіти, охорони здоров’я, туризм, благоустрій тощо.
 • Об’єкти й території природно-заповідного фонду.

 

Етап 3 – Аналітика. Використовуючи бази даних, наповнені на другому етапі, можливо проводити аналіз підсистем громади. Це включає не тільки візуальний аналіз за допомогою картографічних ресурсів системи, але й планування та формування звітності для департаментів громади. На цьому етапі система буде доповнена такими модулями:

 • Управління комунальним майном;
 • Моніторинг інвестиційних проєктів.
 • Бюджет громади.

 

Вигоди від впровадження ГІС:

 • інформація, яка зберігається в ГІС дозволяє оперативно приймати обґрунтовані рішення в галузі землекористування;
 • проаналізована, структурована та геокодована (просторово прив’язана) інформація дає можливість отримати необхідні карти, переліки, витяги (схеми сучасного використання земель ТГ та ін.), знайти можливості для наповнення бюджету;
 • повна та актуальна інформація, яка сконцентрована в ГІС, зменшує кількість звернень до органів влади і, як наслідок, зменшує корупційну складову суспільних відносин;
 • зібрана на одному ГІС-ресурсі інформація захищена від дублювання та маніпулювання, допомагає у вирішенні земельних спорів, розгляд яких покладено на керівництво ТГ.

В грудні 2022 року було завершені роботи щодо впровадження адресного реєстру населених пунктів відповідно до Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”. Тривають подальші роботи щодо наповнення модуля адресного реєстру геоінформаційної системи містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної громади.

 

 

«Система ГОЛОС»

Система ГОЛОС – це апаратно-інформаційний комплекс, котрий забезпечує можливість автоматизації повного циклу роботи ради в процесі підготовки та проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи депутатів і ради.

Система електронного поіменного голосування ГОЛОС побудована за модульним принципом, тому є надзвичайно адаптивною та може налаштовуватись під індивідуальні потреби ради.

Наразі тривають роботи з впровадження додаткових модулів «особистий кабінет депутата», «Особистий кабінет члена виконкому» (особистий кабінет, розсилка повідомлень, тощо).

Всі перераховані вище сервіси інтегровані в офіційний сайт міської ради, який перетворився на портал територіальної громади і значно збільшив свій функціонал та перебуває в постійному оновлені для задоволення потреб жителів шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади.

 

Організаційно-технічні заходи в сфері інформатизації

 

Було забезпечено технічний супровід офіційних заходів міської ради та її виконавчого комітету, засідань постійних комісій міської ради, засідань виконавчого комітету, конференцій, нарад та інших протокольних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий комітет.

Надано інформаційну підтримку та проведено консультації з відділами міськвиконкому, з питань використання програмного забезпечення, інформаційними технологіями за потреби.

Забезпечено проходження посадовими особами підрозділів виконавчого комітету освітніх курсів : «Безбар’єрна грамотність», «Цифрограм» із отриманням сертифікату щодо успішного підвищення цифрової компетентності та меді-грамотності.

 

Пріоритетними завданнями у 2023 році є:

 • впровадження системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради;
 • подальше розширення функціоналу програмного комплексу автоматизації центрів надання адміністративних послуг (Інформаційна система «Вулик»), з метою надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • подальший розвиток геоінформаційної системи громади та доповнення її додатковими модулями.

 

 

     Заступник міського голови                                                 Наталія ЧИЖЕВСЬКА

 

 

     Начальник відділу цифрових технологій                    Сергій УЩАПІВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія